FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí pozemních staveb

 

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.

Zaměstnanci

Personální obsazení katedry je dostupné na podstránce Lidé. Jednotlivé zaměstnance katedry najdete ve 4., 5., 6. a 7. patře budovy A. Sekretariát katedry je ve 4. patře.

 

Výuka v rámci bakalářského a magisterského studia:

Přehled studijních programů a specializací, v rámci kterých jsou vyučovány předměty Katedry konstrukcí pozemních staveb, najdete na podstránce Výuka Zde jsou k dispozici také informace a studijní podklady k jednotlivým předmětům. Odkazy a studijní plány jednostlivých oborů a specializací jsou k dispozici na stránkách Fakulty stavební ČVUT.

Studijní programy a plány

Doktorské studium:

Informace Fakulty stavební k doktorskému studiu

Zajímají Vás nejmodernější trendy ve stavebních konstrukcích? Chcete mít možnost podílet se na výzkumu, vývoji a uplatnění progresivních konstrukcí, materiálů a konstrukčních řešení v novostavbách či při rekonstrukcích? Chtěli byste na naší katedře pokračovat v doktorském studiu? Zajímají Vás řešená témata? Začněte třeba tady - přehled obhájených doktorských disertačních prací.

Podílíme se:

UCEEBSBToolenvimat