FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí pozemních staveb

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.

Jednotlivé zaměstance katedry najdete ve 4., 5., 6. a 7. patře budovy A. Sekretariát katedry je ve 4. patře.

Aktuality:

11. 9. 2019 - Nový volitelný předmět XPSM Přírodní stavební materiály

V ZS 2019/20 je vypsán nový volitelný předmět XPSM Přírodní stavební materiály. Cílem předmětu je podat studentům programu SI a AS ucelený přehled o možnostech využití přírodních stavebních materiálů v moderním stavitelství. Problematika snižování negativních dopadů výstavby na životní prostředí vede ke snaze ve vyšší míře využívat environmentálně šetrná řešení, maximální využití přírodních materiálů je jedním z možných přístupů.

Náplní předmětu je přehled přírodních stavebních materiálů, jejich vlastnosti a způsob aplikace v konstrukcích pozemních staveb. Důraz přitom je kladen na řešení konkrétních stavebních konstrukcí, prvků a stavebních detailů. Zároveň je tato problematika zařazena do širšího kontextu udržitelné výstavby.

Předmět doplňuje a stávající předměty vyučované na K124: YDRS_Dřevostavby pro NE/PAS domy (Růžička), DRKO_Dřevěné konstrukce (Staněk), INB_Integrované navrhování budov (Hájek), XXXX_Tepelné izolace z vláknitých materiálů (Kasal), XXXX_Stavění ve specifických podmínkách (Tilinger). Na předmět XPSM bude v letním semetsru navazovat Letní škola stavění z přírodních materiálů (Volf, Diviš), která bude probíhat formou praktické výuky.

Podrobnosti k předmětu XPSM a harmonogram přednášek na stránkách předmětu.

Těšíme se naviděnou. Jan Růžička, Martin Volf, Jakub Diviš. 

17. 6. 2019 - Nabídka pracovní pozice

Společnost Bolid-M, s.r.o. hledá studenta/tku na pozici Stavbyvedoucí - mistr. Více v sekci Spolupráce s praxí.

3. 6. 2019 - ODBORNÁ ČTYŘDENNÍ EXKURZE - Slovensko 2.-5.října 2019

Rámcový program:

Bratislava: Slovenská technická univerzita, Bratislavský hrad, most SNP, centrum města, Eurovea, Devín, Danubiána, Gabčíkovo Nagymaros

Organizační zajištění:

  • Ubytování – 3 noci bez snídaně (v centru města)
  • Doprava fakultními mikrobusy
  • Vstupné do vybraných objektů

Přihlášení:

Závazné přihlášky u ing. Hanzalové (A 727) či Doc. Šilarové (A 726) :

současně se složením účastnického poplatku ve výši 1900,- Kč

Pojištění vlastní (nutno předložit při odjezdu).

6. 11. 2018 - Letní škola přírodního stavitelství

V září 2018 uspořádala katedra K124 čtyřdenní „Letní školu přírodního stavitelství“. Jednalo se o sérii workshopů pro studenty FSv zaměřených na moderní dřevostavby a přírodní stavební materiály. Studenti si pod vedením lektorů vyzkoušeli výstavbu obvodové stěny moderní dřevostavby, obvodovou stěnu ze samonosné slámy, využití různých izolačních materiálů, aplikaci hliněných omítek atd. Byly prakticky řešeny vybrané konstrukční detaily, např. napojení okenního otvoru na obvodovou stěnu.

Zázemí pro konání workshopů poskytlo UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov v Buštěhradě. Finanční prostředky byly poskytnuty z fondu RPMT. 

Letní škola přírodního stavitelství by se v budoucnu měla stát pravidelnou součástí nabídky volitelných předmětů v letním semestru. V zimním semestru bude letní škole předcházet volitelný předmět Přírodní stavební materiály, který volně navazuje a rozvíjí stávající volitelný předmět Dřevostavby pro NE/PAS domy, zaměřený na problematiku komplexního návrhu moderních dřevostaveb. Nabídku předmětů z oblasti přírodních materiálu doplňuje povinný předmět Dřevostavby na Mgr stupni oboru Budovy a prostředí, který se věnuje podrobně tepelně vlhkostním jevům v dřevostavbách.  

Bližší informace o akci dostupné na jakub.divis@fsv.cvut.cz. Další informace můžete najít na http://nature.fsv.cvut.cz.

  

  

Jakub Diviš

Martin Volf

Jan Růžička

Podílíme se:

UCEEBSBToolenvimatSuPerBuildingsSUBSTANCECIDEAS
perfection