FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí pozemních staveb

 

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.

Zaměstnanci

Personální obsazení katedry je dostupné na podstránce Lidé. Jednotlivé zaměstnance katedry najdete ve 4., 5., 6. a 7. patře budovy A. Sekretariát katedry je ve 4. patře.

 

Výuka v rámci bakalářského a magisterského studia:

Přehled studijních programů a specializací, v rámci kterých jsou vyučovány předměty Katedry konstrukcí pozemních staveb, najdete na podstránce Výuka Zde jsou k dispozici také informace a studijní podklady k jednotlivým předmětům. Odkazy a studijní plány jednostlivých oborů a specializací jsou k dispozici na stránkách Fakulty stavební ČVUT.

Studijní programy a plány

Doktorské studium:

Informace Fakulty stavební k doktorskému studiu

Zajímají Vás nejmodernější trendy ve stavebních konstrukcích? Chcete mít možnost podílet se na výzkumu, vývoji a uplatnění progresivních konstrukcí, materiálů a konstrukčních řešení v novostavbách či při rekonstrukcích? Chtěli byste na naší katedře pokračovat v doktorském studiu? Zajímají Vás řešená témata? Začněte třeba tady - přehled obhájených doktorských disertačních prací.

Aktuality:

31. 1. 2024 - FIRSTLIFE - pokračování

Náš dům FIRSTLIFE z mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 byl vybrán k umístění v Solárním kampusu ve Wuppertalu, kde se stal součástí Living Lab (živé laboratoře): probíhají v něm společné experimenty a občasně je přístupný návštěvníkům.

Vedoucí projektu FIRSTLIFE Jan Tywoniak, Kateřina Sojková a Zdenko Malík z naší katedry připravili knihu FIRSTLIFE - Příběh soutěžního domu, kterou pro ČVUT vydala GRADA Publishing. Na 168 stranách je komentována více než dvouletá cesta studentského týmu soutěží, přehledně jsou představeny i další soutěžní domy a první kroky v Living Lab. Knížka také přináší osobní reflexe některých členů týmu.

Kniha je ve formátu PDF ke stažení zde (23 MB)
 

 

 

29. 1. 2024 - SZZ a obhajoby na K124 únor 2024

Předmětové SZZ z okruhů KPS se pro všechny bakalářské obory konají ve ST 7.2.2024 od 9:00 na Fakultě stavební, Thákurova 7, Praha 6 ve 4. patře budovy A. Sraz studentů v 8:55. Výsledky, tisk protokolů atd. se vyhlašují po vyzkoušení všech studentů. Seznam studentů bude od 31.1.2024 v KOSu, exportované seznamy budou níže ke stažení.

Pozvánka na předmětové SZZ bude rozesílána e-mailem z KOS.

Bc a Mgr obhajoby bakalářských a diplomových prací zapsaných na K124 pro všechny obory se konají v ÚT a ST 13. a 14.2.2024 od 8:30 na Fakultě stavební, Thákurova 7, Praha 6. Sraz studentů v 8:00 pro přípravu místnosti a techniky. Součástí Mgr obhajoby je SZZ, která tematicky rozvíjí diplomovou práci, bakaláři pouze obhajují závěrečnou práci (bez SZZ). Vyhlášení výsledků je na konci. Rozřazení studentů do skupin a rozpis je v KOSu, exportované seznamy jsou níže ke stažení.

Pozvánka na Bc a Mgr obhajoby bude rozeslána e-mailem z KOS.

Pokud se student nemůže na SZZ nebo obhajobu z objektivních důvodů dostavit, omlouvá se s oficiálním zdůvodněním na studijní oddělení. Na katedru podá info. 

Změny vyhrazeny. Jan Růžička

Soubory ke stažení

2024z_p_bc_124_01_c.pdf(144.3kB)pdf
2024z_p_bc_124_03_l.pdf(146.9kB)pdf
2024z_o_mgr_124_04_bp.pdf(150.4kB)pdf
2024z_o_mgr_124_05_c.pdf(145.3kB)pdf
2024z_o_mgr_124_06_bp.pdf(151.9kB)pdf
2024z_o_mgr_124_07_c.pdf(145.2kB)pdf
2024z_o_mgr_124_08_c.pdf(151.4kB)pdf
2024z_o_mgr_124_10_q.pdf(149.2kB)pdf

Podílíme se:

UCEEBSBToolenvimat