FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

-2017-

SVOČ - studentská vědecká a odborná činnost, výsledky soutěže.

FAKULTNÍ KOLO  25. 4. 2017
ceny sekce PSA sponzorovala Hlávkova Nadace ve výši 10 tis., 7tis. a 5 tis. Kč - děkujeme.

Oceněným místům gratulujeme, ostatní účastníci obdrží čestné uznání za účast v soutěži.

Do mezinárodního kola postupují první dva ocenění.

Výsledky:

1. místo Bc. Jakub Truneček: Optimalizace konstrukčního řešení vícepodlažní budovy, konzultant Doc.Ing. Vladimír Žďára

2. místo Bc. Filip Med: Komunitní centrum Archa, konzultanti Doc.ing.arch. Z. Jiran, Ing.arch. P. Novotná, doc.ing.H.Gattermayerová, CSc (člen poroty a zároveň konzultant nehodnotil tento projekt)

3. místo Bc. Štefan Tomašák: Bytový dům Primátorská, konzultanti Ing. J. Růžička, PhD., Ing.J. Tencar, PhD., Ing. J. Novák, PhD., Ing. M. Urban, PhD

Mezinárodní kolo se koná dne 18.5.2017 v Košicích.

Info k mezinárodnímu kolu u garanta soutěže a na:
http://www.svf.tuke.sk/svoc/

 

Garant soutěže Doc.ing. Hana Gattermayerová, CSc (gatter@fsv.cvut.cz) nebo za K 129 ing.arch. Jan Kašpar, PhD (jan.kaspar@fsv.cvut.cz)

-2016-

5.ročník studentské vědecké konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016

Termín: 15. června 2016

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Pořádají:

 • Katedra konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT v Praze
 • Centrum pro nanotechnologie ve stavebnictví při FSv ČVUT v Praze
 • Společná laboratoř technologií polymerních nanovláken Fyzikálního ústavu AV ČR a FSv ČVUT v Praze

Témata konference

 • Využití nanomateriálů a nanotechnologií ve stavebnictví
 • Závislost mezi vlastnostmi v nano, mikro a makro měřítku
 • Specifické vlastnosti tenkých vrstev a nanotextilií
 • Nanovláknité struktury a jejich vlastnosti
 • Využití nanomateriálů v ochraně stavebních prvků
 • Nové aplikace nanotechnologií využitelných v praxi
 • Biodegradace stavebních materiálů
 • Nanomateriály a nanotechnologie v ostatních oborech
 • Nové a netradiční materiály ve stavebnictví

 

SVOČ - studentská vědecká a odborná činnost, vyhlášení soutěže.

FAKULTNÍ KOLO SE KONÁ V ÚTERÝ 26. 4. 2016
VE SBOROVNĚ K129 V ATELIÉRU D OD 9.00 HODIN

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského studia a studenti magisterského studia s výjimkou posledního ročníku. Do soutěže jsou přijímány práce studentů v rozsahu maximálně 20 stran textu včetně příloh (možná témata: vynikající seminární práce ze cvičení, zajímavý projekt, práce ze spolupráce na grantových a výzkumných úkolech katedry, obhájené nebo rozpracované bakalářské práce aj.).
Vlastní prezentace soutěžní práce proběhne ústně v den konání fakultního kola – prezentace formou digitální, model, poster, výkresová dokumentace – dle typu soutěžní práce.

Šablona titulní stránky je ke stažení dole na stránkách.

Bližší info garant soutěže Doc.ing. Hana Gattrmayerová, CSc (gatter@fsv.cvut.cz) nebo za K 129 ing.arch. Jan Kašpar, PhD (jan.kaspar@fsv.cvut.cz)

-2015-

Exkurze studentů do Centra Stavitelského dědictví NTM v Plasích

V zimním semestru 2015/2016 uspořádala katedra spolu s katedrou architektury (k129) exkurzi pro studenty do Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích. Akce se konala v rámci výuky společného předmětu (k124 a k129) Historické konstrukce a rekonstrukce staveb (124HRRB). Jako doprovod byl se studenty také pan architekt Zdeněk Lukeš.

V Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích jsou k vidění velmi zajímavé expozice. Jde jednak o expozici věnovanou Stavebně historickému průzkumu prezentovanou na konkrétním historickém objektu. A dále je to rozsháhlá expozice historických stavebních materiálů, technologií a konstrukcí. Kromě expozic je zde k vidění příklad citlivé rekonstrukce památkově chráněných objektů, v nichž se Centrum nachází.

V příštích letech plánujmeme navázání bližsí spolupráce s pracovníky CSD-NTM jednak formou dalších exkurzí a zejména pak formoou vícedenních workshopů zaměřených na konkrétní témata památkové péče, sanací a rekonstrukcí historických staveb.

Samozřejmě také vřele doporučujeme samostatnou návštěvu. Doporučujeme si na ni však rezervovat patřičný čas, neb v Centru se dá "ztratit" na mnoho hodin.

 

BIM DAY 2015 15.října 2015

Studenti předmětu 124YBM1 - BIMm pro pozemní stavby 1 navštívili v rámci výuky konferenci BIMDAY 2015, která se konala v Národní technické knihovně v Dejvicích. Společně s pedagogy předmětu měli možnost vyslechnout odpolední blok přednášek za účasti přednášejících z ČR ze zahraničí (Jordy Brouwers & Cristian Otter, Geonius, Holandsko, Hallvard Blekastad, Skanska, Norsko), na který navazoval blok panelových diskuzí. Studenti měli dle svého zájmu možnost vybrat si z těchto témat

 • D1. BIM v projekční praxi
 • D2. BIM při řízení průběhu výstavby
 • D3. BIM při správě majetku

V panelových diskuzích vystupovali zástupci firem a experti zabývající se problematikou BIM, kteří ochotně odpovídali na dotazy účastníků.

 

 

4. ročník studentské vědecké konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015

Termín: 11. června 2015 od 9:00
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost B366

Spolupořadateli akce jsou Katedra konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT v Praze, Centrum pro nanotechnologie ve stavebnictví při FSv ČVUT v Praze a Společná laboratoř technologií polymerních nanovláken Fyzikálního ústavu AV ČR a FSv ČVUT v Praze.

Témata konference:

 • Využití nanomateriálů a nanotechnologií ve stavebnictví
 • Závislost mezi vlastnostmi v nano, mikro a makro měřítku
 • Specifické vlastnosti tenkých vrstev a nanotextilií
 • Nanovláknité struktury a jejich vlastnosti
 • Využití nanomateriálů v ochraně stavebních prvků
 • Nové aplikace nanotechnologií využitelných v praxi
 • Biodegradace stavebních materiálů
 • Elektronová mikroskopie, AFM a další metody sloužící k charakterizaci
 • materiálů na nano a mikro úrovni
 • Nanočástice a možnosti jejich využití jako mikrobiální ochrany

 

Exkurze studentů v průběhu letního semestru 2014/15

 • Exkurze studentů ČVUT Fakulty stavební do školícího centra PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Horní Počernice v rámci volitelného předmětu 124XPRSP - více informací
 • Exkurze studentů ČVUT fakulty stavební na stavbu budovy Millenim Krystal v rámci povinně volitelného předmětu 124YLOP - více informací
 • Exkurze studentů ČVUT fakulty stavební do Brna v rámci volitelného předmětu na katedře konstrukcí pozemních staveb – 124XPRSPa dobrovolníků z předmětů KK01 a KP3A - více informací

SVOČ

Mezinárodní kolo soutěže se konalo v Bratislavě dne 14.5.2015. Studentka  Bc. Magdalena Purkrtová opět skvěle reprezentovala naší katedru a umístila se na 2. místě. Gratulujeme jí i jejímu školiteli doc. J. Pazderkovi, PhD.

Fakultní kolo sekce Pozemní stavby a architektura se konalo dne 15.4.2015 od 9 hod ve sborovně atelieru D.

Oceněné práce:

1. Bc. Josef Hoffmann: Rodinný dům – vliv obvodové konstrukce na vnitřní mikroklima

2. Bc. Magdalena Purkrtová: Sanace vojenského pevnostního objektu z 30. let

3. Jakub Novotný: Nízkoprahové centrum

První dva postupují do mezinárodního kola do Bratislavy

 

-2014-

SVOČ

Mezinárodní kolo SVOČ sekce pozemní stavby a architektura se konalo 15.5.2014 v Ostravě, student  3. ročníku bc. studia A+S Jakub Mizera obsadil v tvrdé konkurenci 9 soutěžících nejlepší 1. místo.

 

Fakultní kolo SVOČ sekce pozemní stavby a architektura se konalo 9.4.2014 v Atelieru D-A8 od 9:00 hod.

Oceněné práce:

1. Jakub  Mizera, 3. roč. bc. studia A+S, Zastávka Eden
2. Bc. Jitka Vokounová, 1. mgr., obor B, Red Beach Project,Queensland,Australia
3a. Bc. Martina Vlčková, 2.mgr. A+S, Lesní škola Zichovec
3b. Bc. Ondřej Stříteský 1.mgr., NC, Rekonstrukce barokní fary

První dva postupují do mezinárodního kola, které se koná 16.5.2014 v Ostravě

 

-2013-

SVOČ 2013

Mezinárodní kolo SVOČ se konalo v Žilině dne 16.5.2013. Student ČVUT Bc. Pavel Jurčík se umístil na 2. místě, studentka Bc. Markéta Myslivečková obsadila pěkné 4. místo.

Fakultní kolo sekce pozemní stavby a architektura se konalo 17.4.2013 v Atelieru D-A8 od 9:00 hod.

Oceněné práce:

1. Bc. Pavel Jurčík, A+S, 1.roč. mag. studia, název práce BLERIOT - Hangár pro sportovní letadla - letiště Vrchlabí
2. Bc. Markéta Myslivečková, C, 1.roč. mag. studia, název práce Rekonstrukce historického objektu - Zámek Poříčí
3a. Bc. Petr Tůma, C, 1.roč. mag. studia, název práce Studie konstrukčního a materiálového řešení panelové nástavby
3b. Bc. Václav Vyoral, A+S, 1.roč. mag. studia, název práce Dřevěné struktury

První dva postupují do mezinárodního kola 16.5.2013 v Žilině

 

Den otevřených dveří 25.1.2013.

V rámci představení jednotlivých oborů  studia na stavební fakultě a dalších doprovodných akcí se naše katedra jako již tradičně podílela na soutěži Hala roku Junior 2013. Soutěž měla letos inovovaná pravidla, soutěžilo se s modely dvoulodních hal. Naše katedra se podílela na odborné přípravě soutěže včetně práce členů poroty. Soutěžilo se jako tradičně s doma připravenými modely i s modely z kartonu, zhotovenými během dopoledne Dne otevřených dveří. Zatěžování a destrukce modelů byly snímány rychloběžnou kamerou. Soutěž jako každoročně přispěla k dobré prezentaci naší katerdy i fakulty u středoškolských uchazečů o další studium.

 

-2012-

Seminář: Certifikace národní metodikou SBToolCZ

Cílem semináře je seznámení účastníků se zásadami udržitelné výstavby a jejich uplatňováním v České republice, popis aktuálního stavu certifikace budov v ČR, seznámení s činností Národní platformy SBToolCZ, SBToolCZ v kostce, náklady a přínosy certifikace, environmentální hodnocení a Envimat, chybět nebudou zkušenosti z praxe a příklady.

Termín: čtvrtek, 21. 6. 2012 od 17:00 do 19:00

Místo konání: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6

Pozvánka a program semináře je dostupný na www.sbtool.cz.

Vstup je zdarma.

Registrace na martin.vonka@fsv.cvut.cz.
 

Výsledky mezinárodního kola SVOČ

Dne 17.5. se uskutečnil již XIII. ročník mezinárodního kola soutěže Stavebních fakult. V sekci Pozemní stavby a architektura se umístila na 1. místě naše studentka Bc. Zuzana Rácová. Gratulujeme!

Konečné pořadí sekce: Pozemní stavby a architektura
1. místo: Bc. Zuzana Rácová (Praha)
Mikroskopické vláknité houby ve stavebních objektech
2. místo: Marek Dubeň (Žilina)
Návrh energeticky úspornej polyfunkčnej budovy s altermatívnymi zdrojmi energie
3. místo: Adrián Valašík, Matej Vlček, Jaroslav Zelenák (Bratislava)
Atlas tepelných mostov panelovej bytovej výstavby
 

Kurz Matematické postupy stanovení...

Ve dnech 25.4. až 27.4.2012 uspořádala naše katedra ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany v.v.i. odborný kurz na téma "Matematické postupy stanovení součinitele dfuze radonu v izolačních materiálech". Kurz si objednali vědečtí pracovníci z Facultad de Medicina ze španělského Santanderu. Z naši katedry na kurzu přednášeli Doc. Ing. Martin Jiránek, CSc. a Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda. Španělští kolegové se rozhodli ve svých laboratořích používat měřící i matematické postupy, které byly na naší katedře vyvinuty a odzkoušeny.

 

Fakultní kolo soutěže SVOČ, sekce Pozemní stavby a architektura, se uskutečnilo dne 18.4.2012. Sekce byla sponzorovaná Nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Ceny si odnesli tito soutěžící:

1. místo: Bc. Zuzana Rácová, práce Mikroskopické vláknité houby ve stavebních objektech (konzultant Prof. Ing. R. Wasserbauer, DrSc)

2. místo: Bc. Martin Hataj, a Bc. Michal Jagrik, práce Analýza krovu kostela sv. Jana v Nepomuku (konzultant Prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.)

3. místo: dělené

a) Bc. Matej Polerecký, práce Green Energy in Nottingham (konzultanti Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc, ing. arch. Šikola, Lédl)
b) Lenka Vošvrdová, práce Vliv typu zaskleni na tepelnou stabilitu budovy (konzultant Doc. ing. Šárka Šilarová, CSc)
 

První dva soutěžící postupují do mezinárodního kola do Brna.
 

-2011-

V mezinárodním kole soutěže SVOČ konané dne 19.5.2011 v Košicích zvítězil s jednoznačnou převahou hlasů odborné komise sekce Pozemní stavby a architektura příspěvek studenta naší katedry. Student Hansley Pravin Gaya prezentoval příspěvek na téma Design and optimization of numerical models of sandstone monuments in Angkor, práci zpracoval pod odborným vedením doc. ing. J. Paška, PhD.

Fotogalerie ze soutěže je na : http://www.svf.tuke.sk/svoc2011/

 

Dne 10.5.2011 ve 13,00 hod byla slavnostně otevřena Radonová naučná stezka v Jáchymově, jejíž odbornou náplň vytvořila spolu se Státním ústavem radiační ochrany naše katedra. Přestřižení pásky se ujala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dana Drábová a starosta Jáchymova pan Bronislav Grulich.  Následovala komentovaná prohlídka stezky, které se zúčastnilo několik desítek zájemců. 

 

Dne 20.4.2011 se konalo fakultní kolo 12. ročníku soutěže SVOČ. Přihlášených bylo 7 prací, jedna soutěžící se pro nemoc omluvila. Odborná úroveň jednotlivých příspěvků byla vysoká a porota po dlouhé diskuzi vyhodnotila závěrečné pořadí. Práce umístěné na 1. a 2. místě postupují do mezinárodního kola, které se koná 19.5.2011 v Košicích.

Protokol o průběhu soutěže je ke stažení zde.

 

- 2010 -

Ke konci listopadu 2010 vybudovala v oblasti Jáchymova naše katedra spolu se SÚRO naučnou stezku o radonu. Zadavatelem úkolu byl Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jehož zástupci stezku slavnostně otevřou na jaře roku 2011. Podrobnosti o stezce naleznete na www.radonovastezka.cz.

 

Dne 12.9.2010 uspořádala katedra spolu se Státním ústavem radiační ochrany Workshop k mezinárodnímu srovnávacímu měření součinitele difúze radonu v hydroizolacích, jehož se zúčastnili zástupci 11 laboratoří z Evropy, Asie a Ameriky. Cílem bylo prodiskutovat příčiny rozdílných výsledků.  Z jednání vzešlo doporučení na vypracování jednotného standardu pro měření součinitele difúze radonu. Tohoto úkolu se dobrovolně zhostila naše katedra spolu se Státním ústavem radiační ochrany. Námi vypracovaná metodika byla přijata jako návrh normy ISO 11665-10.

 

Dne 20.5.2010 proběhl 11. ročník mezinárodního kola SVOČ, konaný v tomto roce na Stavební fakultě ČVUT Praha. V sekci Pozemní stavby a architektura bylo přihlášeno 12 soutěžních týmů. Na prvních dvou místech se umístily týmy z ČVUT Praha.  Průběh jednání v sekci je zaznamenán na fotografiích a v zápise z jednání - ke stažení dole. Sponzorem sekce byla společnost Baumit, spol. s r.o.

Ve dnech 30.6. - 2.7.2010 se koná v prostorách fakulty mezinárodní konference CESB10 (Central Europe towards Sustainable Building), jejímž spolupořadatelem je i Katedra konstrukcí pozemních staveb.
www.cesb.cz 

- 2009 -

Dne 28.4.2009 se uskutečnilo fakultní kolo soutěže SVOČ 2009 v sekci "Pozemní stavby a architektura" - více zde

Byl vyhlášen 3. ročník studentské soutěže s firmou CEMBRIT pro rok 2009 (podrobnosti viz soubory ke stažení)

Byla vyhlášena soutež s firmoiu KM BETA pro rok 2009 (podrobnosti viz soubory ke stažení)

- 2008 -

Byla vyhlášena soutěž Panelový dům 21. století. 

Byla vyhlášena soutěž s firmou KM BETA pro rok 2008. Garantem souteže je doc. Šárka Šilarová. 

Byla vyhlášena soutež s firmou CEMBRIT pro rok 2008. Garantem soutěže je doc. Václav Hájek. 

V roce 2008 proběhl další ročník soutěže Hala roku a to tentokrát ve dvou kategoriích - Junior (18. 1. 2008, určeno pro studenty středních odborných škol a gymnázií) a Academic (určeno pro studenty vysokých škol)

- 2007 -

V roce 2007 proběhla soutěž firmy CEMBRIT. Soutěž byla zaměřena na maximální a správné využití všech produktů vyráběných firmou CEMBRIT se zaměřením na fasádní systémy.

- 2006 -

V roce 2006 se pracovníci katedry spolupodíleli na orgzanizaci 3. ročníku studentské soutěže Dům nové generace

- 2005 -

V roce 2005 byla pracovníky katedry zorganizována mimořádně úspešná studentská
soutěž Hala roku

Soubory ke stažení

Vyhlášení studentské soutěže KM BETA (2009)(426.9kB)pdf
Vyhlášení studentské soutěže CEMBRIT (2009)(195.7kB)pdf

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

Naučná stezka o radonu v Jáchymově

Dne 10.5.2011 ve 13,00 hod byla slavnostně otevřena Radonová naučná stezka v Jáchymově, jejíž odbornou náplň vytvořila spolu se Státním ústavem radiační ochrany naše katedra. Přestřižení pásky se ujala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dana Drábová a starosta Jáchymova pan Bronislav Grulich. Následovala komentovaná prohlídka stezky, které se zúčastnilo několik desítek zájemců.
rn_stezka-vernisaz-m14.jpg
(1024x768, 269.4kB)
rn_stezka-vernisaz-m15.jpg
(1024x698, 220.4kB)
rn_stezka-vernisaz-m19.jpg
(1024x659, 197.9kB)
rn_stezka-vernisaz-m22.jpg
(1024x768, 189.4kB)
rn_stezka-vernisaz-m23.jpg
(1024x768, 272.4kB)
rn_stezka-vernisaz-m25.jpg
(1024x768, 219.1kB)
rn_stezka-vernisaz-m29.jpg
(1024x768, 251.7kB)
rn_stezka-vernisaz-m32.jpg
(1024x768, 256.1kB)
trisneni_pici-m06.jpg
(1024x768, 210.4kB)