FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

 
Dne 28.4.2009 se uskutečnilo fakultní kolo soutěže SVOČ 2009 v sekci "Pozemní stavby a architektura"

Složení odborné komise:

Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc, odborný garant fakultního kola, K 124
Ing. Dušan Štětina, Ph.D., K 129, předseda komise
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc, K 124
Doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc, K 129


Soutěžící:

Pořadí Jméno

Obor, ročník

Název práce
1 Bc. Martina Šmídková PSA, 5. ročník Studie a stavební povolení logistického centra BOXAIR letiště Praha
2 Petr Kučera PSA, 5. ročník Urbanistická koncepce MČ Praha- Troja
3 Žaneta Linhartová PSA, 5. ročník Architektonické a konstrukční řešení Cargo haly
4 Kateřina Macháňová C, 4. ročník Rekonstrukce Strahovských kolejí
5 Václav Nežerka BS, 3. ročník Structural design – Administrative building
6 Michael Somr BS, 3. ročník Administrative Building – Čestlice, Prague-East
omluvena Jindřiška Hüttnerová C, 5. ročník Požární riziko vlivem aplikace plastů v interiérech a v jeho lemujících konstrukcích


 

Dne 21.5.2009 se uskutečnilo mezinárodní kolo soutěže SVOČ 2009 v Bratislavě

Výsledky sekce Pozemní stavby a architektura:

  1. ČVUT Praha- Bc. Martina Šmídková: Studie a stavební povolení logistického centra BOXAIR letiště Praha, vedúci práce prof. Ing. arch. J. Sýkora, DrSc., doc. Ing. arch. J. Semeráková, CSc.
  2. VUT Brno -  František Vlach: Výpočetní nástroj pro řešení vybraných tepelně technických úloh,  vedúci práce Ing. Lubor Kalousek
  3. VŠB TU Ostrava  - Bc. Jiří Labudek: Nízkoenergetický bytový dům s aplikací solární stěny, vedúci práce doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D