FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí pozemních staveb

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.

Jednotlivé zaměstance katedry najdete ve 4., 5., 6. a 7. patře budovy A. Sekretariát katedry je ve 4. patře.

Aktuality:

10. 9. 2018 - SZZ a obhajoby na K124 září 2018

Předmětové SZZ (pro bakaláře) z okruhů Technické navrhování budov se pro obor A konají ve ST 26.9.2018. ve 4. patře budovy A od 7:55 (první student nastupuje vždy v 8:00). Aktuální seznamy studentů v komisích jsou k dispozici v KOSu (zveřejnění Bc SZZ 11.9.2018) a níže ke stažení.

Změny vyhrazeny, níže uvedené seznamy jsou informativní, aktuální informace jsou v KOS. Časy zkoušení jsou orientační, v dopoledním bloku je zkoušeno prvních 15 studentů se seznamu, v odpoledním bloku je zkoušen zbytek. Vyhlášení výsledků je vždy na konci každého bloku pro celou skupinu studentů.

Jan Růžička

Soubory ke stažení

2018z_p_bc_124_01_a.pdf(42.2kB)pdf
2018z_p_bc_124_02_a.pdf(41.7kB)pdf

10. 9. 2018 - Volitelný předmět BIM2 - 124XBM2

Od zimního semestru 2018-19 je vypsán nový volitelný předmět 124XBM2 - BIM pro pozemní stavby 2. Cílem předmětu je navázat na předmět 124YBM1 a rozšířit znalosti v oblasti informačního modelování budov se zaměřením na projekční praxi v oblasti pozemních staveb (pokročilá tvorba rodin, exporty, modelování v Dynamu, FM...). Výuka bude probíhat na platformě Autodesk, zejména v softwaru Revit. Podrobné informace na webu katedry. Pro zapsání předmětu není poviné absolvování předmětu YBM1, ale jsou požadovány základní znalosti modelování v Revitu. 

Garanty předmětu jsou Ing.Jakub Veselka a Ing.Pavel Chour. Podrobné informace naleznete v KOSu nebo na stránkách K124.

  

24. 11. 2017 - Odborná exkurze do firmy DAFE plast, Jihlava dne 5.12.2017

Zveme studenty na odbornou exkurzi do firmy DAFE plast, Jihlava

Odborná exkurze se bude konat 5.12.2017,  odjezd ráno v 7 hodin od hlavního vchodu Fakulty stavební s příjezdem v odpoledních hodinách. Pro architekty to bude nesmírně zajímavé a důležité, ale samozřejmě i pro studenty ostatních směrů.
Přihlášky přijímá sekretariát ve 4. patře budovy A. (Opět je třeba složit 100 Kč, jako VRATNOU zálohu. Bude Vám vrácena v autobuse cestou na exkurzi).

 

20. 11. 2017 - Přednáška Passive House Architecture - Olaf Reiter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra Konstrukcí pozemních staveb zve na přednášku Olafa Reitera, která se koná 20.11. od 16:00 v přednáškové místnosti D1122.

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

Podílíme se:

UCEEBSBToolenvimatSuPerBuildingsSUBSTANCECIDEAS
perfection