FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí pozemních staveb

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.

Jednotlivé zaměstance katedry najdete ve 4., 5., 6. a 7. patře budovy A. Sekretariát katedry je ve 4. patře.

Aktuality:

9. 6. 2020 - SZZ a obhajoby na K124 LS2020

 

Předmětové SZZ pro obor AS (pro bakaláře) z okruhu Technické navrhování budov se konají v ÚT 23.6.2020 od 8:00. Není společné zahájení. Studenti nastoupují ke zkoušce v pořadí dle seznamů níže a dostaví se ke zkoušec s předstihem cca 30 min před časem uvedeným na seznamu níže. 

Průběh SZZ oboru AS a organizační pokyny:

- student si losuje 1 otázku z okruhu KPS a 1 otázku z okruhu TZB, 15 minut příprava, 15 minut zkouška;

- zkouška začíná v 8:00 losováním otázek prvního studenta; aktuální pořadí studentů na webu K124;

- studenti docházejí na zkoušku průběžně, bezprostředně před zkouškou mohou využít vyhrazené místnosti ve 4. patře budovy A (max 15 osob v místnosti)

- výsledky zkoušky a podpis protokolu je ihned po vykonání zkoušky, následně student odchází ze školy.

Obhajoby diplomových  a bakalářských prací zapsaných na K124 se pro jednotlivé obory konají ve dnech 30.6. a 1.7.2020, vždy od 8:30. Všichni studenti se shromáždí vždy v 8:30 na společné zahájení zasedání komise. Aktuální seznamy studentů v komisích jsou k dispozici od 22.6.2020 v KOSu.

Obhajoby diplomových prací probíhají standardním způsobem kontaktní formou, tj. jsou fyzicky přítomni všichni členové komise i student. SZZ je součástí obhajoby a otázky rozvíjí téma DP. Organizační pokyny: studenti daného oboru se shromáždí v uvedený čas ve 4. patře budovy A. mohou využít vyhrazené místnosti (max 15 osob v místnosti), výsledky obhajoby a podpis protokolu je ihned po vykonání zkoušky, následně student opouští budovu.

Obhajoby Bc prací probíhají kontaktní formou, tj. jsou fyzicky přítomni všichni členové komise i student. Součástí obhajoby Bc práce je i SZZ z povinného a volitelného okruhu. Člen komise vybere 2 otázky z platného seznamu pro daný obor (nelosuje se) a zadání upřesní. Student odpovídá bezprostředně po formulování otázky. Organizační pokyny: studenti daného oboru se shromáždí v uvedený čas ve 4. patře budovy A. mohou využít vyhrazené místnosti (max 15 osob v místnosti), výsledky ihned po zkoušce.

 

Změny vyhrazeny. Jan Růžička

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

6. 11. 2018 - Letní škola přírodního stavitelství

V září 2018 uspořádala katedra K124 čtyřdenní „Letní školu přírodního stavitelství“. Jednalo se o sérii workshopů pro studenty FSv zaměřených na moderní dřevostavby a přírodní stavební materiály. Studenti si pod vedením lektorů vyzkoušeli výstavbu obvodové stěny moderní dřevostavby, obvodovou stěnu ze samonosné slámy, využití různých izolačních materiálů, aplikaci hliněných omítek atd. Byly prakticky řešeny vybrané konstrukční detaily, např. napojení okenního otvoru na obvodovou stěnu.

Zázemí pro konání workshopů poskytlo UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov v Buštěhradě. Finanční prostředky byly poskytnuty z fondu RPMT. 

Letní škola přírodního stavitelství by se v budoucnu měla stát pravidelnou součástí nabídky volitelných předmětů v letním semestru. V zimním semestru bude letní škole předcházet volitelný předmět Přírodní stavební materiály, který volně navazuje a rozvíjí stávající volitelný předmět Dřevostavby pro NE/PAS domy, zaměřený na problematiku komplexního návrhu moderních dřevostaveb. Nabídku předmětů z oblasti přírodních materiálu doplňuje povinný předmět Dřevostavby na Mgr stupni oboru Budovy a prostředí, který se věnuje podrobně tepelně vlhkostním jevům v dřevostavbách.  

Bližší informace o akci dostupné na jakub.divis@fsv.cvut.cz. Další informace můžete najít na http://nature.fsv.cvut.cz.

  

  

Jakub Diviš

Martin Volf

Jan Růžička

10. 9. 2018 - Volitelný předmět BIM2 - 124XBM2

Od zimního semestru 2018-19 je vypsán nový volitelný předmět 124XBM2 - BIM pro pozemní stavby 2. Cílem předmětu je navázat na předmět 124YBM1 a rozšířit znalosti v oblasti informačního modelování budov se zaměřením na projekční praxi v oblasti pozemních staveb (pokročilá tvorba rodin, exporty, modelování v Dynamu, FM...). Výuka bude probíhat na platformě Autodesk, zejména v softwaru Revit. Podrobné informace na webu katedry. Pro zapsání předmětu není poviné absolvování předmětu YBM1, ale jsou požadovány základní znalosti modelování v Revitu. 

Garanty předmětu jsou Ing.Jakub Veselka a Ing.Pavel Chour. Podrobné informace naleznete v KOSu nebo na stránkách K124.

  

24. 11. 2017 - Odborná exkurze do firmy DAFE plast, Jihlava dne 5.12.2017

Zveme studenty na odbornou exkurzi do firmy DAFE plast, Jihlava

Odborná exkurze se bude konat 5.12.2017,  odjezd ráno v 7 hodin od hlavního vchodu Fakulty stavební s příjezdem v odpoledních hodinách. Pro architekty to bude nesmírně zajímavé a důležité, ale samozřejmě i pro studenty ostatních směrů.
Přihlášky přijímá sekretariát ve 4. patře budovy A. (Opět je třeba složit 100 Kč, jako VRATNOU zálohu. Bude Vám vrácena v autobuse cestou na exkurzi).

 

Podílíme se:

UCEEBSBToolenvimatSuPerBuildingsSUBSTANCECIDEAS
perfection