FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí pozemních staveb

 

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.

Zaměstnanci

Personální obsazení katedry je dostupné na podstránce Lidé. Jednotlivé zaměstnance katedry najdete ve 4., 5., 6. a 7. patře budovy A. Sekretariát katedry je ve 4. patře.

 

Výuka v rámci bakalářského a magisterského studia:

Přehled studijních programů a specializací, v rámci kterých jsou vyučovány předměty Katedry konstrukcí pozemních staveb, najdete na podstránce Výuka Zde jsou k dispozici také informace a studijní podklady k jednotlivým předmětům. Odkazy a studijní plány jednostlivých oborů a specializací jsou k dispozici na stránkách Fakulty stavební ČVUT.

Studijní programy a plány

Doktorské studium:

Informace Fakulty stavební k doktorskému studiu

Zajímají Vás nejmodernější trendy ve stavebních konstrukcích? Chcete mít možnost podílet se na výzkumu, vývoji a uplatnění progresivních konstrukcí, materiálů a konstrukčních řešení v novostavbách či při rekonstrukcích? Chtěli byste na naší katedře pokračovat v doktorském studiu? Zajímají Vás řešená témata? Začněte třeba tady - přehled obhájených doktorských disertačních prací.

Aktuality:

25. 11. 2022 - Společenské ocenění příkladů dobré praxe - cena Patrimonium pro futuro

Vědeckovýzkumní pracovníci z K124 – Ing. Martin Vonka, Ph.D., a Mgr. Michal Horáček – získali za svůj soustavný výzkum a prezentaci tématu továrních komínů prestižní ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii Prezentace a popularizace. Cena je udělována Národním památkovým ústavem.

Velký díl jejich oceněné práce proběhl v rámci projektu MK ČR Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky, který byl řešen na Fakultě stavební ČVUT v Praze v letech 2016–2020.

   

 

 

9. 6. 2022 - Solar Decathlon Europe 21/22

Studentský tým FIRSTLIFE ČVUT po dvou týdnech velmi intenzivní práce v pátek 3.6.2022 ve 13:00 úspěšně předal pořadatelům mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 ve Wuppertalu, v Severním Porýní – Vestfálsku svůj soutěžní objekt. Tím byla splněna podmínka pro plnou účast v dalších kolech soutěže. V dalších dnech byly  dokončené domy podrobeny měření vzduchotěsnosti a proveden dynamický vytápěcí test, ke kterému studentské týmy předloží svůj paralelní simulační výpočet.

Soutěžní objekt je funkční ukázkou možného řešení nástaveb na budovách studentských kolejí s tím, že jako příklad byly použity koleje Na Větrníku v Praze 6. Tým pracuje pod vedením pedagogů z Fakulty stavební za technické podpory Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB ČVUT).  

Slavnostní zahájení výstavy, kde se představí všech 16 soutěžních objektů, je 10.6. za účasti politické reprezentace, zástupců zúčastněných univerzit a zástupců partnerů. Výstava doplněná o odborné akce potrvá s několika přestávkami do 26.6. Od 13.6. budou probíhat jednotlivé soutěžní disciplíny s postupným vyhlašováním výsledků a ve vybraných dnech také komentované prohlídky soutěžních objektů. Celkové pořadí bude slavnostně vyhlášeno 24.6. Celá akce skončí v neděli 26.6. vyhlášením ceny veřejnosti.   

Polovina domů bude poté rozebrána a odvezena. Druhá polovina, ke které patří i český projekt, zůstává natrvalo na místě a stává se tak součástí tzv. LivingLab. Bergische Universität Wuppertal v týmu vedeném prof.Karstenem Vossem zde bude koordinovat společné výzkumné projekty.

Soutěži a výstavě je věnována značná pozornost. Naši studenti poskytli rozhovor pro televizi WDR, 4.6. byla ve Westdeutsche Zeitung akci věnována samostatná příloha s představením jednotlivých projektů a programem pro veřejnost. Další mediální výstupy jsou v přípravě.     

Podrobnější informace na http://firstlife.cz a https://sde21.eu.

 

 

 

29. 5. 2022 - SOLAR DECATHLON EUROPE 21/22

20.5. v 10:00 byla zahájena stavba soutěžních objektů na výstavní ploše ve Wuppertalu. Tým FIRSTLIFE CTU Prague pod vedením Kateřiny Sojkové, Zdenka Malíka a Jana Tywoniaka z naší katedry jede naplno, ve dvou směnách každý den od 07:00 do 23:00, aby stihl ve vymezené době 14 dnů soutěžní objekt postavit, zprovoznit a předat porotě k hodnocení. V dubnu jsme na experimentální ploše UCEEB objekt částečně postavili, od 6.5. pak začali rozebírat a prvky připravovat na náročnou cestu tak, aby se nic cestou v 8 kamionech a ani při manipulaci nepoškodilo. (Fasádní panely měly již osazená okna a dveře, z exteriérové strany i velkoformátový obklad deskami cembrit, na střední stěně kompletní kuchyňská linka atd.). Na obrázku je náš soutěžní objekt po šestém dnu stavby.

 

 

 

3. 5. 2022 - Hala roku 2022

Po krátké odmlce opět proběhla studentská soutěž Hala roku Akademik a Junior, kterou naše katedra spolupořádá. Soutěže se zúčastnilo 37 vysokoškolských týmů a 26 středoškolských týmů. Bylo k vidění spoustu pěkných dřevěných modelů. Poměr přeneseného závaží ku hmotnosti konstrukce měl nejlepší vysokoškolský tým CRYPTYC z naší fakulty stavební s hodnotou 122,6 a v kategorii Junior to byl tým SVHM z Masarykovy střední školy Letovice s hodnotou 108,1.

 

  

 

 

Podílíme se:

UCEEBSBToolenvimatSuPerBuildingsSUBSTANCECIDEAS
perfection