FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí pozemních staveb

Katedra konstrukcí pozemních staveb je zaměřena na komplexní problematiku navrhování konstrukcí budov a projektování objektů pozemních staveb obytných, občanských, průmyslových a zemědělských. Cílem je dosahování vysoké kvality konstrukčního řešení z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti – především prostřednictvím uplatnění progresivních technologií, nových materiálů a energeticky a materiálově efektivních řešení. Zvláštní pozornost je věnována degradačním procesům, sanacím poruch, rekonstrukcím a modernizacím konstrukcí a budov.

Jednotlivé zaměstance katedry najdete ve 4., 5., 6. a 7. patře budovy A. Sekretariát katedry je ve 4. patře.

 

Doktorské studium:

Zajímají Vás nejmodernější trendy ve stavebních konstrukcích? Chcete mít možnost podílet se na výzkumu, vývoji a uplatnění progresivních konstrukcí, materiálů a konstrukčních řešení v novostavbách či při rekonstrukcích? Chtěli byste na naší katedře pokračovat v doktorském studiu? Zajímají Vás řešená témata? Začněte třeba tady - přehled obhájených doktorských disertačních prací.

Aktuality:

9. 6. 2022 - Solar Decathlon Europe 21/22

Studentský tým FIRSTLIFE ČVUT po dvou týdnech velmi intenzivní práce v pátek 3.6.2022 ve 13:00 úspěšně předal pořadatelům mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 ve Wuppertalu, v Severním Porýní – Vestfálsku svůj soutěžní objekt. Tím byla splněna podmínka pro plnou účast v dalších kolech soutěže. V dalších dnech byly  dokončené domy podrobeny měření vzduchotěsnosti a proveden dynamický vytápěcí test, ke kterému studentské týmy předloží svůj paralelní simulační výpočet.

Soutěžní objekt je funkční ukázkou možného řešení nástaveb na budovách studentských kolejí s tím, že jako příklad byly použity koleje Na Větrníku v Praze 6. Tým pracuje pod vedením pedagogů z Fakulty stavební za technické podpory Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB ČVUT).  

Slavnostní zahájení výstavy, kde se představí všech 16 soutěžních objektů, je 10.6. za účasti politické reprezentace, zástupců zúčastněných univerzit a zástupců partnerů. Výstava doplněná o odborné akce potrvá s několika přestávkami do 26.6. Od 13.6. budou probíhat jednotlivé soutěžní disciplíny s postupným vyhlašováním výsledků a ve vybraných dnech také komentované prohlídky soutěžních objektů. Celkové pořadí bude slavnostně vyhlášeno 24.6. Celá akce skončí v neděli 26.6. vyhlášením ceny veřejnosti.   

Polovina domů bude poté rozebrána a odvezena. Druhá polovina, ke které patří i český projekt, zůstává natrvalo na místě a stává se tak součástí tzv. LivingLab. Bergische Universität Wuppertal v týmu vedeném prof.Karstenem Vossem zde bude koordinovat společné výzkumné projekty.

Soutěži a výstavě je věnována značná pozornost. Naši studenti poskytli rozhovor pro televizi WDR, 4.6. byla ve Westdeutsche Zeitung akci věnována samostatná příloha s představením jednotlivých projektů a programem pro veřejnost. Další mediální výstupy jsou v přípravě.     

Podrobnější informace na http://firstlife.cz a https://sde21.eu.

 

 

 

29. 5. 2022 - SOLAR DECATHLON EUROPE 21/22

20.5. v 10:00 byla zahájena stavba soutěžních objektů na výstavní ploše ve Wuppertalu. Tým FIRSTLIFE CTU Prague pod vedením Kateřiny Sojkové, Zdenka Malíka a Jana Tywoniaka z naší katedry jede naplno, ve dvou směnách každý den od 07:00 do 23:00, aby stihl ve vymezené době 14 dnů soutěžní objekt postavit, zprovoznit a předat porotě k hodnocení. V dubnu jsme na experimentální ploše UCEEB objekt částečně postavili, od 6.5. pak začali rozebírat a prvky připravovat na náročnou cestu tak, aby se nic cestou v 8 kamionech a ani při manipulaci nepoškodilo. (Fasádní panely měly již osazená okna a dveře, z exteriérové strany i velkoformátový obklad deskami cembrit, na střední stěně kompletní kuchyňská linka atd.). Na obrázku je náš soutěžní objekt po šestém dnu stavby.

 

 

 

3. 5. 2022 - Hala roku 2022

Po krátké odmlce opět proběhla studentská soutěž Hala roku Akademik a Junior, kterou naše katedra spolupořádá. Soutěže se zúčastnilo 37 vysokoškolských týmů a 26 středoškolských týmů. Bylo k vidění spoustu pěkných dřevěných modelů. Poměr přeneseného závaží ku hmotnosti konstrukce měl nejlepší vysokoškolský tým CRYPTYC z naší fakulty stavební s hodnotou 122,6 a v kategorii Junior to byl tým SVHM z Masarykovy střední školy Letovice s hodnotou 108,1.

 

  

 

 

1. 6. 2021 - Studentské práce z předmětu SPB2 opět bodovaly v Austrálii

 

Také v LS 2021 byly v rámci předmětu SPB2 Specializovaný projekt 2 na oboru Budovy a prostředí zpracovávány práce zabývající se udržitelnou výstavbou v globálním kontextu a ve specifických sociálních a ekonomických podmínkách. Ve spolupráci s dr. Stevem Burroughsem, konzultantem v oblasti udržitlené výstavby působícím na School of Civil, Mining and Environmental Engineering, University of Wollongong, NSW, Australia. byl zpracováván návrh tématem komunitního centrum pro místní aboridginskou komunitu v Lightning Ridge.

Práce zahrnovala architektonický, provozní a mteriálově technologický koncept stavby s využitím místních materiálů a s cílem zapojení místních cílových skupin do procesu výstavby. Stavba byla navržena z ručně vyráběných lisovaných hliněných cihel, tzv. CEB´s - cement stabilized earth blocks. Součástí úlohy byl i stavebně energetický koncept a posousení vlivu vícevrstvého masivního zdiva s dutinou, případně s tepelnou izolací posuzovaný v SW Design Builder. Kromě konzultací s dr. Burroughsem měli studenti možnost představit práce přímo se zadavateli Mrs. Petrina Brown, CEO Lightning Ridge Land Aboriginal Land Council a Mr. Allan Cobb Murdi Paaki Assembly Member.

Dr. Steve Burroughs, 1.6.2021: "I am just back from Lightning Ridge and I had a very successful trip. The trip was a success and the CEO Petrina and Representative Allan were over joyed with the students outcomes. From my end I want to thank you for your time and effort with the students and I was impressed with both of our outcomes."

Steve, thank you again for cooperation and for the opportunity to work on such an interesting task! Looking forward for future cooperation. Jan, Petr, David

 

 

Soubory ke stažení

Lightning Ridge, Elizaveta Fatyanova(3.2MB)pdf
Lightning Ridge, Martina Štorková(6.4MB)pdf

Podílíme se:

UCEEBSBToolenvimatSuPerBuildingsSUBSTANCECIDEAS
perfection