FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Pedagogická činnost katedry

Katedra konstrukcí pozemních staveb je profilovou katedrou na těchto studijních programech a oborech:

 • Bakalářský studijní program Stavební inženýrství B3651 (standardní doba studia 4 roky)
  • Studijní obor Konstrukce pozemních staveb (C)
 • Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství B3502 (standardní doba studia 4 roky)
  • Studijní obor Architektura a stavitelství (A)
 • Magisterský studijní program Stavební inženýrství N3607 (standardní doba studia 1.5 roku)
  • Studijní obor Konstrukce pozemních staveb (C)
 • Magisterský studijní program Architektura a stavitelství  N3502 (standardní doba studia 2 roky)
  • Studijní obor Architektura a stavitelství  (A)
 • Magisterský studijní program Budovy a prostředí  N3649 (standardní doba studia 1.5 roku)
  • Studijní obor Budovy a prostředí      (B)
 • Bakalářský studijní program Civil Engineering  B3648  (standardní doba studia 4 roky)
  • Studijní obor Building Structures    (D)
 • Magisterský studijní program Civil Engineering  N3648 (standardní doba studia 1 nebo 2 roky)
  •  Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
 • Magisterský studijní program Civil Engineering  N3607 (standardní doba studia 1,5 roku)
  • Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events
 • Magisterský studijní priogram Buildings and Environment N3650 (standardní doba studia 1,5 roku)
  • Studijní obor Buildings and Environment  (Be)

Základní výuku konstrukcí pozemních staveb garantuje i na ostatních oborech Stavebního inženýrství a na mezifakultních programech Inteligentní budovy a Intelligent Buildings. Zajišťuje výuku v předmětech Konstrukce pozemních staveb (1 až 6), Stavební fyzika (1 a 2), Projekt, Ateliérová tvorba, Poruchy, degradace a rekonstrukce, Požární bezpečnost a zdravotní nezávadnost, Systémy budov, Integrované navrhování budov, Hodnocení komplexní kvality budov a dalších.

Katedra se významně podílí na výuce doktorandů na oboru Pozemní stavby – školí kolem 30 doktorandů v řádném a kombinovaném studiu.

Vědeckovýzkumná činnost katedry

V oblasti vědy a výzkumu se katedra zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru Pozemní stavby se zaměřením na udržitelnou výstavbu budov, energeticky a materiálově efektivní konstrukce, konstrukčně statickou problematiku navrhování nosných systémů vícepodlažních a halových staveb, navrhování kompletačních konstrukcí včetně interakce s nosnými konstrukcemi, stavební fyziku, požární bezpečnost, zdravotní nezávadnost, degradační procesy konstrukcí a materiálů, poruchy, sanace, mikrobiologické vlivy, stavební diagnostiku a další.

Experimentální výzkum je realizován v Centrálních laboratořích a v katedrových laboratořích Chemické a mikrobiologické laboratoři Radonové laboratoři a Mechanické laboratoři.  Výzkum fotovoltaických systémů je realizován na experimentální instalaci na štítové stěně a střeše budovy B fakulty - fotovoltaika.fsv.cvut.cz/.

Obsazení katedry:

 • 4 profesoři,
 • 11 docentů
 • 21 odborných asistentů
 • 5 vědeckých pracovníků a 3 administrativně techničtí pracovníci.