FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc.Ing. Hana Gattermayerová, CSc.

Obecné informace - vzdělání, praxe

Univerzitní a vědecké hodnosti:


1980 Ing., ČVUT Stavební fakulta Praha – obor pozemní stavby
1986 CSc.,ČVUT Stavební fakulta Praha, Kandidátská dizertační práce Konstrukční systémy v bytové výstavbě
2001 Doc. ČVUT Stavební fakulta Praha, Habilitační práce Statické a dynamické výpočty panelových budov

 


Přehled praxe:

1980 – 1981 Kloknerův ústav ČVUT
1981 – 1986 ČVUT – Stavební fakulta, aspirantské studium
1986 – 2001 ČVUT – Stavební fakulta, odborný asistent
1990 – dosud vedoucí statik, Atelier P-H-A, s.r.o.
2001 – dosud ČVUT – Stavební fakulta, docent
 

Zahraniční stáže:


1999 TEMPUS pobyt TU Glasgow 14 dní

 

Členství v odborných sdruženích:


ČKAIT: Autorizace v oboru Statika a dynamika staveb, 1994
Člen ČSSI
President sdružení SCIA User group – uživatelé statického softwaru
Člen sdružení CERPAD – centrum regenerace panelových budov
Pověřená osoba Regionálním poradenským a informačním střediskem zřízeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR při posuzování projektové dokumentace na opravy, rekonstrukce a modernizace

 

Jazykové znalosti:


Anglicky - dobře
Rusky - dobře
Německy - pasivně