FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc.Ing. Hana Gattermayerová, CSc.

Publikační činnost

2017

Hana Gattermayerová: Úpravy v bytech v panelových domech pohledem statika, 

Časopis Beton TKS, číslo 03/2017, str. 3-7, ISSN 1213-3116

2015

Gattermayerová Hana : Pátrání po pachatelích a příčinách škod, Časopis Stavitel, číslo 08/2015, str. 10-312 ISSN 1210-4825

Frcek Jan, Gattermayerová Hana: Zakládání, statika a alternativní zdroje energie, Časopis Stavitel, číslo 12/2015, str. 36-37, ISSN 1210-4825

2014

Balcar Ivo, Gattermayerová Hana, Ježek Michal : Lean Center Škoda Auto, Mladá Boleslav, časopis Beton TKS, číslo 1/2014, str. 32-35, ISSN 1213-3116

 

2013

Gattermayerová Hana: 30 let sanací a regenerací panelových budov – zkušenosti z uplynulých let, časopis Beton TKS, str.8-15, ISSN 1213-3116. Článek byl vypracován v rámci specifického výzkumu na katedře Konstrukcí pozemních staveb.

 

Gattermayerová Hana: Důsledky neznalosti konstrukce panelových domů typu T06 BTS, příspěvek ve sborníku na 37.mezinárodní konferenci ústavů a kateder pozemního stavitelství Ostrava 2013, str. 97-102 , ISBN 978-80-248-3127-5

Článek byl vypracován v rámci specifického výzkumu na katedře Konstrukcí pozemních staveb.

2012

Gattermayerová Hana: Zábradlí v architektuře pohledem statika, časopis Era 21, 2/2012, str. 86-87, ISSN 1801-089X

Gattermayerová Hana, Gorbunova Anna: Srovnávací studie spotřeby materiálu na nosnou konstrukci haly v různých klimatických podmínkách, časopis Grant Journal 1/2012, str. 120-122, ISSN 1805-062X (CD-ROM), ISSN 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4
Práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS11/007/OHK1/1T/11
 

2011

Gattermayerová Hana, Karas Jiří.: Kotvenie kontaktných tepelnoizolačných systémov, Stavebné materiály 2/2011, str. 22-24, ISSN 1336 – 7616
Článek vznikl za podpory výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07

Gattermayerová Hana, Karas Jiří: Kotvení kontaktních zateplovacích systémů panelových budov na zatížení větrem, článek v časopise Tepelná ochrana budov, str. 21-31, V evidenci periodického tisku Ministerstva kultury ČR periodikum s ev. číslem E 10221, ISSN 1213-0907
Článek vznikl za podpory výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07

Gattermayerová Hana: Přestavby bytů z hlediska majitele domu, článek v časopise Panel Plus 6/2011, str. 54-56, ISSN 1214–4150

Hana Gattermayerová, Anna Gorbunova: Vliv zatížení sněhem a větrem na nosné konstrukce budov, příspěvek na mezinárodní konferenci 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky, str. 17-22, ISBN 978-80-01-04959-4
Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS11/007/OHK1/1T/11

Hana Gattermayerová, Anna Gorbunova: Srovnávací studie spotřeby materiálu na nosnou konstrukci haly v různých klimatických podmínkách, Sborník konference: Mezinárodní stavební konference CzechStav – Inovace ve stavebnictví, str. 24-28, Konané ve dnech 24.-.28.10.2011 Hradec Králové, pořadatel: MAGNANIMITAS, 1. vyd. 2011. ISBN 978-80-904877-5-8, ETTN 040-11-11009-11-1,
Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS11/007/OHK1/1T/11

 

2010

Gattermayerová, H.: Ocelové konstrukce – materiály a prostorová tuhost,

Gattermayerová, H.: Návrhy a požadavky na kotvení různých druhů zábradlí, internetový portál TZB InfoStavebnická ročenka 2010, str. 52-56, ISBN 978-80-8076-079-3

Gattermayerová, H., Karas, J.: Mechanické kotvení ETICS s doplňkovým lepením pro panelové soustavy, Stavebnictví 06-07/2010, str. 54 – 60, ISSN 1802-2030, Článek vznikl za podpory výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07

Gattermayerová, H., Karas, J.: Návrh kotvení kontaktních zateplovacích systémů panelových budov a zatížení větrem, sborník konference Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-254-7298-9, str. 213-223, Článek vznikl za podpory výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07

Gattemayerová, H., Gorbunova, A., Šalé, Z.: Optimalizace nosné konstrukce šikmé střechy na velikost zatížení sněhem a větrem, sborník 34. Vědecké mezinárodní konference kateder konstrukcí pozemních staveb, Žilina, ISBN 978-80-970171-6-3, str. 9-14 Práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS 10/010/OHK1/1T/11

Gattemayerová, H., Gorbunova, A., Šalé, Z.: Vliv zatížení sněhem a větrem na nosnou konstrukci střech v České republice a v Rusku, Příspěvek na mezinárodní stavební konferenci CzechSTAV - Stavební systémy a technologie, ISBN 978-80-86703-38-1, Práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS 10/010/OHK1/1T/11

Gattermayerová, H.: Návrhy a požadavky na kotvení různých druhů zábradlí, Fasády III/2010, str. 34-37, ISSN 1214-4592, Článek vznikl za podpory výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07

Gattermayerová, H., Karas, J.: Návrh kotvení kontaktních zateplovacích systémů panelových budov a zatížení větrem, , internetový portál TZB Info, Článek vznikl za podpory výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07

Šandová, L., Macholda, F., Antonín, J., Vogel, P., Kotek, P., Krejcarová, G., Gattermayerová, H.: Technologické limity zateplování, Fasády III/2010, str. 12-15, ISSN 1214-4592, Článek vznikl za podpory výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07

 

2009

Gattermayerová, H.: Návrh kotvení ocelových konstrukcí, Článek v časopise Stavitel 1/2009, str. 22 – 24, počet stran 3, ISSN 1210-4825

Gattermayerová, H.: Kotvenie ocelových konštrukcií (The Anchoring of steel structures), příspěvek v publikaci Stavebnícka ročenka 2009, str. 18-20, počet stran 3, ISBN 978-80-8076-059-5
 

Gattermayerová, H.: Konstrukční systémy vícepodlažních budov, článek v časopise Realizace staveb 01/2009, str.18-21, počet stran 4, ISSN 1802-0631

Gattermayerová, H.: Konštrukčné systémy viacpodlažných budov, článek v časopise Stavebné materiály, 04/2009, str. 50-53, ISSN 1336 - 7616

Gattermayerová, H.:Ocelové konstrukce – materiály a prostorová tuhost, článek v časopise Realizace staveb 3/2009, str. 32 – 35, ISSN 1802-0631

Gattermayerová, H.: Využitie oceľových konštrukcií v halových a priemyselných budovách, článek v časopise Stavebné materiály 8/2009, str. 22-25, ISSN 1336 – 7617, recenze doc. Ing. V. Žďára

Gattermayerová, H., Strnad , M., Řehák, P., Ježek, V.: Složité základové poměry atriové budovy, článek v časopise Stavitel 09/2009, str. 24-26, ISSN 1210-4825, MK ČR E 6304
  

2008


Gattermayerová, H.: Softvér pro navrhovanie ocel´ových konštrukcií )The Structural analysis software for the steel structures), časopis Stavebné materiály 1-2/2008, str. 50-51, počet stran 2, ISSN 1336-7617
 

 

Gattermayerová, H.: Korbel, J.: Sanace a zateplení atypického výškového domu (The redevelopment and increasing the thermal insulation of high-rise building in Prague), článek v časopise Fasády 1/2008 , str. 2- 4, počet stran 3, ISSN 1214-4592
 

Gattermayerová, H.: Nosné konštrukcie priemyselných stavieb (The bearing structures of industrial buildings), článek v časopise Stavebné materiály 6/2008, str. 34-36, počet stran 3, ISSN 1336-7616
 

Gattermayerová, H.: Software pro navrhování ocelových konstrukcí (The Structural analysis software for the steel structures), článek v časopise Konstrukce 6/2008, str. XXIII-XXIV, počet stran 2, ISSN 1213-8762
  

Gattermayerová, H.: Software pro navrhování ocelových konstrukcí (The Structural analysis software for the steel structures), článek v časopise Realizace staveb 05/2008, str. 48 – 50, počet stran 3, ISSN 1802-0631 
 

Gattermayerová, H.: Konstrukční systémy vícepodlažních budov – svislé nosné konstrukce (Structural systems in multi-storey bildings – vertical bearing structures), článek do časopisu ASB 1/2008, str. 80-82, počet stran 3, ISSN 1214 -7486


Gattermayerová, H.: Zesílení stropních panelů po požáru (The reinforcement of prefab slabs after fire), příspěvek ve sborníku mezinárodní konference Betonárske dni 2008, 6.-7.11.2008 Bratislava, str. 371-373, počet stran 3, ISBN 978-80-227-2969-7

 

2007

Gattermayerová, H.: Statické poruchy lodžií a balkónů panelových budov (The static failures of loggias and balconies on the concrete prefabricated houses), časopis Realizace staveb 01/2007, str. 54-55, ISSN 1802-0631.
 

Gattermayerová, H.: Statické poruchy lodžií a balkónov panelových budov (The static failures of loggias and balconies on the concrete prefabricated houses), časopis Stavebné materiály 3/2007, str. 88 – 89, ISSN 1336-7617
 

Gattermayerová, H.: Kotvení ocelových konstrukcí (The anchoring of steel strucures), článek v časopise Realizace staveb 6/2007, str. 36-38, Počet stran 3, ISSN 1802-0631
 

Gattermayerová, H.: Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov (The static problems by the design of High – rise buildings), příspěvek na konferenci a ve stejnojmenném sborníku Výškové budovy v historických centrech Evropy, 2.ročník mezinárodní konference, Praha, hotel Corinthia Towers, konané dne 17.9.2007. Konference v rámci odborného doprovodného programu For Arch 2007, organizátor konference ABF Praha, Václavské nám. 29, Praha 1. Konference konaná pod záštitou primátora Prahy P. Béma, ministra průmyslu a obchodu ČR M. Římana, rektora ČVUT V. Havlíčka a prezidenta ČSSI S. Zítka.
 

Gattermayerová, H.: Kotvenie ocel´ových konštrukcií (The anchoring of steel strucures), článek v časopise Stavebné materiály 12/2007, str. 33 – 35, počet stran 3, ISSN 1336-7617, 

Gattermayerová, H.: Konstrukčně statická problematika výškových budov (The static problems by the design of High – rise buildings), článek v časopise Fasády IV/2007, str. 42-44, počet stran 3, ISSN 1214-4592, 

 

2006


Gattermayerová, H.: Sanace obvodového pláště, deník Metro 20.7.2006

2005

Gattermayerová, Karas : Vady a poruchy již sanované nosné konstrukce montovaných budov, Sborník přednášek mezinárodní konference Sanace, 05. 2005, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, VZ 1 - MSM 210000001
 

 

2004

Gattermayerová, Karas: Sanace lodžiových stropních dílců, Sborník přednášek mezinárodní konference Sanace, 13 – 14. 5. 2004, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, VZ 1 - MSM 210000001
 

Gattermayerová, Karas : Analýza nesprávné sanace stropních panelů lodžií, Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Staticko konstrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, Tatranská Lomnica 24. –26. 11. 2004, VZ 1 - MSM 210000001
 

2003

Gattermayerová, Hana: Výpočetní model železobetonové konstrukce hokejové haly pro mistrovství světa 2004 v Praze, Časopis Projekt a stavba, ročník 5, číslo 5-6, str. 28-30, vydává Slovenská komora stavebných inženierov, ISSN 1335-5007


Gattermayerová Hana , Strnad Marek, Řehák Petr: Prefabrikované tribuny hokejové haly pro mistrovství světa v Praze v roce 2004, sborník příspěvků 2. konference Prefabrikace a betonové dílce 2003, 18.-19.9.2003, Pardubice. Str. 143 – 154, ISBN 80-239-1489-8

Gattermayerová, Hana: Mimořádná zatížení na stavební konstrukce – zkušenosti z povodní, sborník konference se zahraniční účastí Staticko konštrukčné a stavebno – fyzikálne problémy stavebných koštrukcií, 26.-.28.11.2003 Tatranská Lomnica, str. 79-84, ISBN 80-232-0221-9, VZ č. 1 – MSM 210000001

Gattermayerová, Brabec, Rojík: Obecné problémy panelových budov, sborník konference se zahraniční účastí Staticko konštrukčné a stavebno – fyzikálne problémy stavebných koštrukcií, 26.-.28.11.2003 Tatranská Lomnica, ISBN 80-232-0221-9, VZ č. 1 – MSM 210000001

2002


Gattermayerová, H., Karas, J. : Zajištění statické bezpečnosti panelových domů s narušenou nosnou konstrukcí, nedostatečným vyztužením a při mimořádných zatíženích (Crash load and panel buildings). Sborník odborného semináře Teoretická analýza reziduální statické bezpečnosti panelových budov, Praha, ČVUT, leden 2002. Str. 19-23. ISBN 80-01-02509-8. VZ 1 - MSM 210000001
 

Gattermayerová, H., Karas, J. : Zajištění statické bezpečnosti panelových domů s narušenou nosnou konstrukcí, nedostatečným vyztužením a při mimořádných zatíženích (Ensuring static safety of panel houses with defective bearing structure, insufficient reinforcement, and subjected to extraordinary load). Sborník přednášek mezinárodního symposia Sanace 2002, SSBK Brno, 16.-17.5.2002. Str. 197-200. ISSN 1211-3700. VZ 1 - MSM 210000001
 

Gattermayerová, H.: Panelové budovy a mimořádná zatížení (Crash load and panel buildings). Sborník VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, TU Košice, 22.-24.5.2002. Str. 70-75. ISBN 80-7099-815-6. VZ 1 - MSM 210000001

Gattermayerová, H. Konstrukčně statická problematika montovaných stropních konstrukcí, sborník konferencie s medzinárodnou účasťou, Tatranská Lomnica, 27.-29.11.2002, v tisku. VZ 1 - MSM 210000001

Gattermayerová, H., Karas, J. :Skutečný stav nosné konstrukce panelových budov a možnosti jejího využití, Informační příručka pro vlastníky, správce a uživatele panelových bytových diomů, ČKAIT, str. 22 - 30, ISBN 80-86364-94-1, VZ 1 - MSM 210000001
 

2001

Gattermayerová, H. Karas, J.: The Analysis of Causes of Failures of Loggia Elements and their Connections in Multi-storey Buildings, Type T08-B, 9-th International Expertcentrum Conference Failures of Concrete Structrures, Expertcentrum Bratislava in Cooperation with RILEM, IABSE, CI-Premier Pte Ltd Singapore, Bratislava 5.- 7. September 2001, GAČR 103/99/0944 

Gattermayerová, H. Karas, J.: Staticko konstrukční problematika stropních konstrukcí panelových budov při změně zatížení (Static problems of pre-cast slabs by different laod), příspěvek ve sborníku XI. mezinárodního sympozia Sanace betonových konstrukcí, SBSK Brno 05/2001, str. 182 -186, ISSN 1211 –3700, MSM 21 0000001 

Gattermayerová, H. : The condition of structural system of prefabricated houses and their possibilities of reconstruction, 1st Congress of departments of Building Structures Globalization and us, 23 – 25 May 2001, Bratislava – Dunajská Streda, sborník str. II/19-24, GAČR 103/99/0944

Gattermayerová, H. Karas, J.: Staticko konstrukční problematika stropních konstrukcí panelových budov při změně zatížení (Static problems of pre-cast slabs by modify laod), Stavitel 8/200, str. 18-19, ISSN1210-4825, GAČR 103/99/0944 

Gattermayerová, H. Účinky mimořádných zatížení při posuzování stávajících panelových budov při přestavbách (Crash load by design panel buildings), příspěvek ve sborníku, seminář se zahraniční účastí Regenerace nosných systémů panelových budov, pořádaný ČBS ČSSI dne 24. 10. 2001, ISBN 80-238-7594-9, str. 140-145, MSM 21 0000001


Gattermayerová, H. Vliv teplotních účinků na napjatost nosných konstrukcí montovaných staveb (TheTemperatur loads in bearing structures of panel buildings), sborník Konference s mezinárodní účastí Staticko-konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stanových sústav, Tatranská Lomnica 11/2001, ISBN 80-232-0203-0, str. 33-38, GAČR 103/99/0944

 

2000


Gattermayerová, Karas: Dodatečné provádění otvorů ve stěnách při sanaci panelových budov, X. mezinárodní symposium Sanace betonových konstrukcí, SSBK, 10.-11. 5. 2000, sborník přednášek str. 176-183 (ISSN 1211-3700)


Gattermayerová, Karas: Skutečný stav konstrukce panelových budov a možnosti jejího využití, Stavba 5/2000, str. 47-51


Gattermayerová, Karas: Poruchy a sanace zábradlí lodžií montovaných budov aneb co dokáže zábradlí, Stavba 5/2000, str. 80-81


Gattermayerová:Vady a poruchy nosné konstrukce panelových objektů, Konference s mezinárodní účastí Staticko- konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, sborník str. 12-17 (ISBN 80-232-0192-1), TU Košice, EXPO-EDUC sro,DT ZSVTS Košice, 22.-24. 11. 2000 Tatranská Lomnica


1999


Gattermayerová, Bayer, Král: Odhad poměrných posunutí panelové budovy v důsledku normového zatížení větrem, Stavební obzor 1/1999, str. 15-18
 

1998


Gattermayerová, Bayer, Král: Verification of mechanical properties a panel building using dynamic tests, příspěvek na mezinárodní konferenci Saving buildings in Central and Eastern Europe, IABSE, Berlin 6/1998
Gattermayerová, Bayer, Král: Experimental Verification of Analytical Models and Reliability of Buildings Structures, příspěvek ve sborníku Workshop 98, ČVUT 2/1998


Gattermayerová, Brabec: Statické působení nosné konstrukce panelových budov - původní předpoklady, tradované omyly a skutečnost, Stavba 2/1998, str. 81-85
 

Gattermayerová, Karas, Witzany: Posuzování stropních konstrukcí při změně zatížení, sborník konference Sanace a rekonstrukce staveb, Česká společnost pro beton a zdivo, 6/1998
 

Gattermayerová: Statické a dynamické výpočty panelových budov, sborník příspěvků z 22. vědecké konference ústavů a kateder KPS, Herľany 9/1998
 

1996

Gattermayerová: KPS 40 - Navrhování konstrukce vícepodlažních budov, část 2 - příklady, ČVUT 1996


Gattermayerová, Karas: Analýza příčin poruch lodžiových dílců a jejich styků ve vícepodlažních budovách soustavy T0 8B, Stavební obzor 4/1996, str. 106 - 109


Gattermayerová, Karas: Příčiny poruch lodžiových dílců a jejich styků montované stavební soustavy T0 8B, sborník mezinárodního sympozia Sanace betonových konstrukcí, Brno 5/1996
  

1995


Gattermayerová, Bayer: Experimental verification of Analytical Models and Reliability of Building Structures, sborník konference Dynamic behaviour of concrete structures, Košice 9/1995, str. 81 - 84


Hájek a kol.: KPS 10, skripta ČVUT, spoluautor, autor kapitoly Svislé nosné konstrukce, str. 144 - 187
 

1994


Gattermayerová, Brabec: Rekonstrukce panelových budov, sborník setkání kateder KPS 6/94


Gattermayerová, Bayer: Výpočet normálového napětí v patní spáře panelových budov od zatížení větrem a možnosti jeho experimentálního ověření, Stavební obzor 9/1994, str. 262 - 266


Gattermayerová: Dodatečné zásahy do nosných konstrukcí panelových budov, sborník konference Betonářské dny Pardubice, 12/1994, str. 35 - 37
 

1993


Banka pro Opavu - příklad autorského řešení realizace, Architekt 4/93
 

Gattermayerová: Zajišťování prostorové tuhosti konstrukčně zestárlých panelových budov, Stavební obzor 1-2/93
 

Brabec, Rojík, Gattermayerová: Stav konstrukce panelových budov a možnosti jejich úprav, kolokvium EIPOS, ČVUT 10/93
 

1992


Gattermayerová, Brabec: Poruchy panelových budov, Sborník kolokvia Rekonstrukce budov, ČVUT Praha, 4/1992


Gattermayerová, Brabec, Karas: Rekonstrukce nosné konstrukce panel. budov, Sborník kolokvia Rekonstrukce budov, ČVUT Praha 4/1992


Gattermayerová: Průzkum pražských sídlišť, Stavební obzor 3/l992
 

Gattermayerová: Možnosti úprav panelových budov a jejich důsledky pro nosné konstrukce, seminář ÚSI Rekonstrukce panelových staveb, 12/92
 

1990


Gattermayerová: Ateliérová tvorba konstrukční, montované stěnové systémy 2. Díl, Skripta CVUT 1990


Gattermayerová, Brabec: Zjišťování stavu dřevěných trámových stropů, Pozemní stavby 10/1990
 

1989


Gattermayerová: Průzkum stavu panelových objektů, Sborník školení: Modernizace bytového fondu a komplexní modernizace území, VTS Ústí n/L 4/1989


Gattermayerová, Kučera: Průzkum panelových konstrukcí, Pozemní stavby 9/1989


Gattermayerová: Aplikace ČSN při rekonstrukcích panelových budov a její důsledky, Sborník konference VTS Košice: Normy navrhovania nosných stavebných konštrukcií a výpočtová technika, Starý Smokovec 11/1989


Gattermayerová: Hodnocení kvality konstrukcí při rekonstrukcích Sborník konference VTS Košice - Herlany 11/1989
 

1988
 

Gattermayerová: Ateliérová tvorba konstrukční - montované stěnové systémy, skripta ČVUT 2/1988


Gattermayerová: Nedestruktivní zjištování zálivkové výztuže, Diskusní příspěvek na konf. Jakost a životnost konstrukcí pozemních staveb, VTS Jihlava 5/1988


Gattermayerová, Rojík: Regenerace panelových budov, Architektura CSR 6/1988


Gattermayerová, Rojík: Rekonstrukce panelových budov, Sborník konference VTS Praha: Rekonstrukce betonových konstrukcí, Praha 10/1988
 

Gattermayerová, Brabec: Problematika regenerace panelových objektů při řešení městských center Sborník konference VTS Plzen: Komplexní průzkum objektů určených k regeneraci, Plzeň 11/1988


Gattermayerová: Objektivizace parametrů pro návrh rekonstrukce stavebních objektů, Sborník konference VTS Praha Konstrukční fyzika budov, Praha 12/1988
 

1987


Gattermayerová, Fantyš: Vliv nespojitého podepření, Sborník konference: Interakce vrchní a spodní stavby u budov panelových a skeletových, Pardubice 4/1987


Gattermayerová: Vliv bodového podepření stěn sloupy nebo pilotami, Sborník konference VTS Košice: Výpočtová technika v návrhu nosných stavebných konštrukcií, Štrbské Pleso 11/1987
 

1986


Gattermayerová, Fantyš: Programy pro výpočet vlivu bodového podepření stěnové vícepodlažní budovy Sborník konference VTS Košice: Využitie výpočtovej techniky pri statickom riešení stavebných konštrukcií, Horní Smokovec 11/1986
 

1985


Gattermayerová, Brabec, Rojík: Possible Changes in the Design of Multi-Storey Dwelling Houses, Technical Papers 85
 

1984


Gattermayerová: Možnosti použití membránového systému sloupového v podmínkách současné materiálně-výrobní základny, Sborník konference VTS Bratislava : Nové poznatky teorie KPS, Kočovce 1984
 

1980


Gattermayerová: Diplomový projekt - administrativní budova, Pozemní stavby 8/1980