FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng.

Životopis

Narozen:

1955 Praha
   

Pracoviště:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra Konstrukcí pozemních staveb
  ČVUT v Praze, Fakulta stavební, výzkumné centrum CIDEAS

 

 

Vzdělání, kvalifikace:

1974 - 1979 Ing.: Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby
1981 - 1983 aspirantura v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb, FSv ČVUT, disertačnípráce: "Rozbor kombinovaných systémů pozemních staveb z hlediska interakcesvislých konstrukcí"
1984 CSc.: kandidát věd na FSv ČVUT; obor "Teorie a konstrukce pozemních staveb"
1990 odevzdána habilitační práce na téma „Kombinované konstrukční systémy a jejich optimalizace“
1993 Doc.: pro obor Pozemní stavby na FSv ČVUT v Praze
2006 Prof.: pro obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
   

Zaměstnání a další odborná činnost:

1983 – 1993 odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb, FSv ČVUT
1986 – dosud soudní znalec v oboru stavebnictví se zvl. specializací statika 
1989 – 1990 studijní pobyty na univerzitách v U.S.A. (Brown University RI, Colorado University Boulder CO, University of California CA, celkem 6 měsíců)
1990 – 1998 projektová činnost v oboru pozemní stavby (interní a později externí spolupráce s firmou REDES s.r.o. – zodpovědný projektant cca 30 projektů novostaveb a rekonstrukcí budov, zpracování řady expertních posudků)
1991 – 2001 koordinátor a kontraktor 3 mezinárodních projektů TEMPUS JEP 1811 – BuildingDesign and Construction – European Studies a TEMPUS JEN
1992 – 1993 studijní pobyty na City University (UK – 2 měsíce) a DTU Lyngby (DK – 1,5 měsíce)
1993 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – č. 000404, člen ČKAIT
1993 – dosud docent / profesor na Katedře konstrukcí pozemních staveb, FSv ČVUT
1996 – dosud člen výboru České betonářské společnosti (ČBS)
1996 – dosud předseda redakční rady časopisu Beton a zdivo a Beton TKS
1997, 1998, 2003 člen komise pro autorizaci v oboru statika a dynamika staveb
1999 – 2007 IABSE – člen International Association for Bridge and Structural Engineering
1999 – 2014 člen / místopředseda  komise fib (International Federation for Structural Concrete) Commission 3 – Environmental Aspects in Design and Construction of Concrete Structures,
2002 – dosud vedoucí fib C3 TG C3.7 – Integrated life cycle assessment of concrete structures, člen TG C3.6 – Gudelines for Environmental Design of Concrete Structures
2003 – dosud předseda investiční komise FSv ČVUT v Praze
2003 – dosud člen Vědecké rady FSv ČVUT
2003 – dosud člen Vědecké rady FBI VŠB Ostrava
2003 – dosud proděkan pro vědu a výzkum FSv ČVUT
2004 – 2007 člen grantové komise ČVUT
2004 – 2007 člen Hodnotitelské komise pro program Reality MPO ČR
2004 – dosud člen Hodnotitelské komise pro program Školící střediska MPO ČR
2005 – dosud iiSBE – člen výboru International Initiative for Sustainable Built Environment
2005 – dosud předseda České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov CSBS, iiSBE CZ
2008 – dosud vedoucí katedry Konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT v Praze

2015 -

dosud

předseda komise fib C7 - Sustainability
 
 
Výzkumné projekty, granty - vedoucí řešitel 9 grantových projektů, z toho 3 zahraničních a spoluřešitel nebo člen výzkumného týmu řady dalších výzkumných projektů
a) ukončené projekty, ve kterých byl P. Hájek vedoucím řešitelem:
1991 - 1992 T096/42-733 Efektivní stropní konstrukce pro konstrukce pozemních staveb
1991 – 1994 TEMPUS JEP 1811 Building Design and Construction – European Studies (kontraktor projektu)
1995 – 1997 TEMPUS JEN 01811 Building Design and Construction – European Studies (kontraktor projektu)
1993 – 2000 TEMPUS S-JEP 12358-97Building Design and Construction – European Studies (kontraktor projektu)
1994 - 1996 GA ČR 103/94/0932 Optimalizační analýza kazet. kompozitních prvků a konstrukcí
1998 - 2000 GA ČR 103/98/0091 Kompozitní konstrukce s výplněmi na bázi recykl. materiálů
1998 - 2000 GA ČR 103/98/1480 Optimalizace kazetových kompozitních desek
2000 - 2003 Výzkumný projekt MPO ČRPozemní stavby a udržitelný rozvoj – 1. až 4. etapa
2003 - 2006 GA ČR 103/03/H089 Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel (vedoucí řešitel)
b) zapojení do řešení výzkumných projektů v posledních letech
2002 - 2004 5. RP - SUREURO NAS EVK4-2002-000525 Sustainable Refurbishment of Europe (vedoucí pracovní skupiny WG 2)
2005 – 2007 GA ČR 103/05/0292Optimalizace navrhování progresivních betonových konstrukcí (spoluřešitel)
2006 – 2008 6. RP – LEnSE 022718 Methodology Development towards a Label for Environmental Social and Economic Buildings (spoluřešitel, vedoucí týmu na FSv ČVUT)
2005 – dosud Výzkumné centrum CIDEAS – Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (zástupce vedoucího centra)
2007 – dosud GAČR 103/07/0400 Optimalizace vylehčených desek z vysokohodnotných cementových kompozitů vyztužených vlákny (vedoucí řešitel)
2008 – dosud GAČR 103/08/1658 Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí (spoluřešitel)
2009 – dosud GAČR 103/09/H085 Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel (vedoucí řešitel

2009 – 2011

 

2010 - 2012

FP7 – PERFECTION 212998 – Perfomance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor Environment

FP7 -SuPerBuildings 244087 - Sustainability and performance assessment and benchmarking of buildings

 

Publikační činnost – celkem více než 160 odborných publikací, z toho 30 zahraničních.

Vybrané publikace:
Hájek P.: Orthotropy in Folded Plate Theory, Space Structures 4/1986, Elsevier, UK 1986
Hájek P., Frangopol D.: Optimum Design of Shear Wall Systems, Computers and Structures Vol. 38, No. 2/91, Pergamon Press, 1991
Virdi K.S., Ragupathy P., Hájek P.: Non-linear Behaviour of Grillage slab "Ortho", Building the Future – Innovation in design, materials and construction, edited by Garas, Armer, Clarke, E&FN SPON, kniha ISBN 0 419 18380 9, London 1994, s. 70-80.
Hájek P.: A new Type of Hollow Brick Element "Ortho" for Grillage and Ribbed Slabs, Building the Future – Innovation in design, materials and construction, edited by Garas, Armer, Clarke, E&FN SPON, kniha ISBN 0 419 18380 9, London 1994, s. 150-158.
Hájek P., Sýkora J.: Experiments on Full Scale Parts of RC Grillage Floor Slab. Structural Assessment, edited .by Virdi, Garas, Clarke, E&FN SPON, kniha ISBN 0419224904, London 1997, s. 190-197.
Hájek P.: Innovation on RC Waffle and Ribbed Slab Analysis Models, mezinárodní konference AECD 99, Praha 99
Hájek P.: Optimisation of Composite Waffle Slab Structure Design, IABSE Symposium Rio de Janeiro 1999, sborník ISBN 3-85748-100-6, Zürich 1999, s. 204-205
Tywoniak J., Hájek P., Svoboda Z.: Reduction of Carbon Dioxide Emissions Related to Building Envelopes, konference CISBAT 99: Lausanne 1999, s. 89-94 (uděleno ocenění za nejlepší příspěvek na konferenci)
Hájek P.: Optimisation of Environmental Construction Impact of Composite RC Slabs, Proceedings ILCDES Helsinki, 2000
Hájek P. a kol.: Stropní konstrukce s vložkami z recyklovaných materiálů, kniha, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02274-9
Hájek P: Environmentally Based Optimisation of Concrete Floor Slabs, fib-Symposium "Concrete and Environment", Berlín 2001
Hájek P.: Optimalizace konstrukčního návrhu kazetových a žebrových desek, kniha, Praha 2001, ISBN 80-902722-5-8
Hájek P., Wasserbauer R: Sustainability through Optimised Structures Using Recycled Waste, Konference Sustainable Building 2002, Oslo 2002
Hájek P: Sustainable Construction through Environmentally Based Optimisation, IABSE Symposium Towards a Better Built Environment, Melbourne, 2002
Hájek P: Integrated Environmental Design and Optimisation of Concrete Slabs, konf. Concrete in the 3rd Millenium, CIA 2003, Brisbane, 2003
Hájek P., Vonka M.: Environmental Analysis of Residential Buildings – Life Cycle Assesment, konf. SB2004 - Sustainable Building 2004, iiSBE 2004, Warsaw, 2004
Hájek P: Integrated Environmental Design and Optimisation of Concrete Floor Structures for Buildings, konf. SB2005 - Sustainable Building 2005, iiSBE 2005, Tokyo, 2005
Hájek P. , Tywoniak J.: Sustainable Building in the Czech Republic - Challenge and Opportunity, konf. CESB07, CSBS/CVUT, Prague, 2007
Hájek P. , Fiala C.: Environmentally Based Optimization of RC Floor Slab Structures, konf. CESB07, CSBS/CVUT, Prague, 2007
Hájek P: Udržitelná výstavba budov a její uplatňování ve střední Evropě, článek in Stavebnictví 11-12/2007
Hájek P, Fiala C: Savings in Primary Material Use through Optimized RC and FRC Structures in Building Construction, konf. SB07 HK - Sustainable Building 2007 Hong Kong, iiSBE 2007, Hong Kong, 2007
Hájek P, Fiala C: Environmentally optimized floor slabs using HPC - contribution to sustainable building, konf. UHPC08, Kassel, SRN, 2008
Hájek P a kol.: Material Effective Structures - the Way towards Sustainable Building, SB08, Melbourne, 2008
Patenty:
Hájek P., Žďára V.: Patent na průmyslový vzor stropní tvarovky pro žebrové a kazetové stropní konstrukce (1991) patent podán v 6 evropských zemích
Hájek P., Žďára V.: Patent na vynález: Železobetonová stropní konstrukce s dutinovými vložkami (1991) – patent podán ve třech evropských zemích
Hájek P.: Užitný vzor UV CZ 10610 U1 – Stropní vložka (2000)
Hájek P., Fiala C.: Užitný vzor UV CZ – Stropní panel (2008)
 
Činnost pro praxi:
1986 – dosud soudně znalecká činnost v oboru stavebnictví se zvl. specializací statika a v oboru ekonomika (celkem zpracováno 267 posudků)
1990 – 1999 zodpovědný projektant firmy RedeS s.r.o.
1990 – dosud projekční, expertní, publikační a poradenská činnost v oblasti konstrukcí pozemních staveb
 
Vybrané realizované projekty:
Rekonstrukce a modernizace činžovního domu, Praha 2, Americká 11/362, projekt 1995, realizace 1995/96 (zodpovědný projektant)
Rekonstrukce a modernizace činžovního domu, Praha 2, Záhřebská 38/487, projekt 1995, realizace 1995/96 (zodpovědný projektant)
AutoElso Škoda – Čakovice – novostavba prodejní budovy, projekt 1996, realizace 1996 (projekt statické části)
Hotel ARON – Žižkov, Praha - rekonstrukce ocelobetonových stropních konstrukcí (projekt statické části), projekt 1995, realizace 1996
Zámecký areál Ctěnice – projekt rekonstrukce objektu S07 – konírna (zodpovědný projektant)
Zámecký areál Ctěnice – projekt rekonstrukce objektu S01 – drábovna (zodpovědný projektant)
Zvonice chrámu Sv. Mikuláše, Praha 1, Malostranské nám. 29/556, rekonstrukce, projekt 1995, realizace 1995 (zodpovědný projektant)
Skladový a administrativní objekt MAC TOYS, Čestlice – projekt 1997, realizace 1997, (zodpovědný projektant stavební části)
Skladový a administrativní objekt REBO – projekt 1998, realizace 1998, (zodpovědný projektant stavební části)
Výtah pro budovu NG Veletržní palác – Malá dvorana (projekt pro stavební povolení - statická část 2002-2004), realizace 2004 (návrh vedený arch. Dufkem oceněn cenou Design roku 2004)
Senior centrum – Moravany – stropní konstrukce vylehčené skořepinovými instalačními vložkami z recykl. plastu (vývoj a návrh vložek, spolupráce při statickém návrhu), realizace 2000
Rekonstrukce železobetonové haly Škoda Mladá Boleslav – kazetový strop vylehčený vložkami z recyklovaného plastu (vývoj a návrh vložek, spolupráce při statickém návrhu), realizace 2004