FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Renáta Hoďánková

124YBM1- BIM pro pozemní stavby 1

Anotace:Informační model budovy (BIM)  základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit a zpracovává projekt z jiného odborného předmětu K124.

Cíle:Výstupem předmětu bude schopnost studenta:
1.vytvořit informační model budovy zahrnující 3D vizualizace a 2D prováděcí projektovou dokumentaci, vykreslení detailů, včetně dat pro FM
2. kontrolovat správnost modelu (prostorové kolize i obsažená informační data)
3. pochopit organizaci dat v BIm modelu, orientovat se ve výměnných datových formátech pro fázi projektu i FM
4.získat přehled o profesní spolupráci na BIM modelu
5.uvědomit si nutnost komunikace

Podrobné informace k výuce včetně vzorových příkladů a náplně jednotlivých cvičení jsou dostupné pod kódem předmětu v sekci Výuka. Předmět má také stránky v aplikaci Moodle.