FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing.arch. Lenka Maierová, Ph.D.

Činnost: odborný asistent
Místnost: A 527a
E-mail:

VÝUKA

Konzultační hodiny:

Konzultace dle předchozí dohody, kontaktujte mne prosím nejlépe prostřednictví emailu.

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

  • Řízení mobilních stínících prvků dle zrakového komfortu: měření a optimalizace s využitím metody DGP (Daylight Glare Probability)
  • Řešení fasád obytných domů: studie vlivu předsazených konstrukcí na kvalitu světelného prostředí v budovách
  • Hodnocení a optimalizace světelného prostředí v budovách dle biologického vlivu světla na člověka
  • Světelné prostřední ve školních učebnách: návrh osvětlovacího systému s ohledem na zrakový komfort a zdraví
  • Multikriteriální hodnocení vlivu ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov (2019) na navrhování obytných budov
  • Architekturní osvětlení - estetické a environmentální hlediska

 

VĚDA A VÝZKUM

Disertační práce:

Světelné prostředí v budovách - Nevizuální vnímání světla a inter-individuální rozdíly 

Školitel: Prof. doc. Ing. Karel Kabele, CSc.

 

Odborné publikace:

Maierová, L.: Public Lighting, Public Health. In: 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). Brno: Česká společnost pro osvětlování, 2018. ISBN 978-1-5386-7923-4.

Maierová, L.; Borisuit, A.; Scartezzini, J.; Muench, M.: Dynamics of Subjective Thermal Comfort and Skin Temperatures Under Self-Selected (Day-) Lighting Conditions. Neuropsychobiology. 2018, 76(1), 23. ISSN 0302-282X.

Maierová, L.: Světelné prostředí a jeho vliv na společnost v průběhu historie. Světlo. 2018, 21(1), 30-33. ISSN 1212-0812.

Maierova L, Borisuit A., Scartezzini J-L., Jaeggi, Schmidt C. & Münch M.: Diurnal variations of hormonal secretion, alertness and cognition in extreme chronotypes under different lighting conditions, 2015.

Maierova L.: Světlo v budovách - Nevizuální vnímání světla, str. 20-21, 2017.

Maierova L., Borisuit A., Scartezzini J-L., Muench M.: Indoor lighting conditions and inter-individual light preferences: Effects on subjective alertness, physical wellbeing and electrical energy consumption, 2013.

Maierova L.: Světelné prostředí v budovách z pohledu nevizuálního vnímání světla, disertační práce, 2015.

Maierova L.: Vliv osvětlení na aktivitu člověka, 2014.

 

Mediální výstupy:

Host radiožurnálu: Naučte se doma správně svítit (8. 1. 2020) 

Fokus Václava Moravce: Budiž světlo (17.12.2019)

Rozhovor pro TZB-info: Nové požadavky na denní osvětlení budov (31. 10. 2019)

 

Oblíbené zahraniční publikace:
Anna Wirz-Justice, Colin Fournier: Light, Health and Wellbeing: Implications from chronobiology for architectural design - krátký článek od biologů pro architekty

Daylight Academy: Changing perspectives on daylight: Science, technology and culture - přehled aspektů denního světla a slunce - zdravotní, technologické, estetické ... 

Richard Hobday presentace o roli světla a slunci a zdraví -  roce 2013 mluví o riziku virové pandemie, které se zvyšuje díky nedostatku denního světla, slunce a čerstvého vzduchu v prostředí, kde žijeme.