FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Tomáš Dobrovolný

Činnost: doktorand (int.)
Místnost: A530
Telefon: 7155
Web: tomas.dobrovolny(-at-)fsv.cvut.cz

Konzultace aktuálně možné pouze po mailu.

školitel: prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

téma disertační práce: Vliv nehomogenit v izolačních materiálech na hodnotu součinitele difuze radonu