FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Činnost: profesor
Místnost: D2044
Telefon: 4806
E-mail:

 

Konzultační hodiny

Po  10:00  - 11:00

 

Univerzitní a vědecké hodnosti

1988     Ing. - Fakulta stavební ČVUT

1994     CSc. - Fakulta stavebí ČVUT

2005     Doc. - Fakulta stavební ČVUT

2017     Prof. - Fakulta stavební ČVUT

 

Zahraniční stáže

2/1990 - 6/1990    AE Byggkonsulter Stockholm

3/1992 - 5/1992    Dánská technická universita v Lyngby

5/1993                 City university of London

6/1999                 University of Glasgow

 

Oblasti experimentálního a teoretického výzkumu

Vývoj protiradonových opatření

Experimentální ověřování účinnosti protiradonových opatření, cost-effectiveness a cost-benefit analýzy

Numerické modelování transportu radonu v pórézním prostředí a vstupu do budovy

Numerické modelování funkční způsobilosti protiradonových opatření

Vývoj metodiky měření součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech

Stárnutí hydroizolačních materiálů v podmínkách spodní stavby

Ochrana staveb proti vodě

 

Spolupráce s praxí

Měření součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech

Od r. 1996 – soudní znalec v oboru stavebnictví se zvláštní specializací stavební fyzika a ochrana staveb proti radonu

Inženýrská, expertní a poradenská činnost v oblasti ochrany staveb proti radonu a gama záření

 

Členství

Člen ISO/TC 85/SC 2/WG 17 Radioactivity measurements

ERA - European Radon Association

 

Recenze rukopisů

Vyzvaný recenzent odborných článků určených k publikaci v následujících vědeckých časopisech: Building and Environment, Journal of Environmental Radioactivity, Radiation Protection Dosimetry, Nukleonika and Radiation and Environmental Biophysics.