FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Výzkum

 

Výzkumné granty

 • Spoluřešitel grantu TAČR č. TB01SÚJB072 - Výzkum ozáření obyvatelstva České republiky od radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulace (2012 – 2014)

 • Řešitel grantu GA ČR 104/11/1101 Degradace polymerních hydroizolací pomocí alfa částic a půdních bakterií (2011 - 2013)

 • Spolupráce na EU grantu RADPAR “Radon Prevention and Remediation” (2009 – 2012)

 • Řešitel VaV projektu 8/2006 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost „Vývoj a experimentální ověření protiradiačních ozdravných opatření v extrémních podmínkách po historické těžbě stříbra a uranu“ (2006 – 2008)

 • Spoluřešitel grantu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost „Výzkum transportu radonu z podloží do vnitřního ovzduší objektu přes kontaktní prostředí mezi objektem a podložím“ (2004 – 2005)

 • Spoluřešitel EU grantu ERRICCA 2 European Radon Research and Industry Collaboration Concerted Action (2002 – 2004)

 • Spoluřešitel grantu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost „Vývoj nových stavebních protiradonových opatření a jejich hodnocení – aplikovatelnost lokálního odvětrání podloží pod stávajícími stavbami“ (2000 – 2002)

 • Spoluřešitel grantu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost „Odvětrání radonu studnou z podloží“ (2001 – 2002)

 • Spoluřešitel EU grantu ERRICCA 1 European Research into Radon in Construction Concerted Action (1997 - 1999)

 • Spoluřešitel grantu Státního ústavu radiační ochrany „Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu – zpracování modelu pro analýzu korelace „indoor-soil“ (1999)

 • Spoluřešitel grantu Státního ústavu radiační ochrany „Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu – zpracování stavebně technických charakteristik objektů a standardů, postup pro posuzování ochrany budov před radonem z podloží“ (1999)

 • Řešitel grantu GA ČR 103/95/1306 "Metodiky dimenzování ochrany staveb proti radonu" (1995 – 1996)

 • Řešitel grantu Ministerstva financí ČR "Protiradonová opatření založená na větrání podloží" (1995)

 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 210 000 001 Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí (1999 - 2005)

 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 210 000 005 Aspekty životního prostředí ve stavebnictví (1999 - 2005)

 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 6840770001 Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí (od 2005)

 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 6840770005 Udržitelná výstavba (od 2005)

 

Výzkumné zakázky

 • Řešitel úkolu SÚJB Návrh postupu optimalizace protiradonových opatření a jeho analýza, 2013.

 • Řešitel úkolu SÚJB Ověření účinnosti lokálních systémů zvyšujících výměnu vzduchu pasivním nebo aktivním způsobem pro domy s objemovou aktivitou radonu do 1000 Bq/m3, 2011.

 • Hodnocení efektivity vybraných typů protiradonových opatření na skutečných domech. Zakázka SÚJB, 2009

 • Vypracování a optimalizace experimentálních a výpočetních postupů analýzy nestacionárního transportu radonu v protiradonových izolacích, ověření metodiky experimentálního stanovení součinitele difúze v izolačních materiálech. Zakázka SÚJB, 2009

 • Radonová naučná stezka. Zakázka SÚJB, 2009 - 2010 

 • Radonový index stavby. Zakázka SÚJB, 2007 - 2008

 

Patenty

 • Jiránek M., Navrátilová R. K.: Patent č. 303713 Zařízení pro exponování polymerních a hydroizolačních materiálů radonem a půdními mikroorganismy. Úřad průmyslového vlastnictví 2013

 • Jiránek M., Navrátilová R. K.: Patent č. 303712 Zařízení pro exponování polymerních a hydroizolačních materiálů radonem v prostředí o vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Úřad průmyslového vlastnictví 2013

 • Jiránek M., Navrátilová R. K.: Patent č. 303597 Zařízení pro exponování polymerních a hydroizolačních materiálů radonem. Úřad průmyslového vlastnictví 2012

 • Jiránek M., Navrátilová R. K.: Patent č. 303651 Zařízení pro exponování polymerních a hydroizolačních materiálů radonem za vysoké teploty vzduchu. Úřad průmyslového vlastnictví 2012

 • Jiránek M., Froňka A.: EPO patent č. EP 2185946 Device for determination of radon diffusion coefficient. European Patent Office 2012

 • Jiránek M., Froňka A.: Patent č. 299863 Zařízení pro stanovení součinitele difúze radonu. Úřad průmyslového vlastnictví 2008

 • Jiránek M., Froňka A.: Užitný vzor č. 18001 Zařízení pro stanovení součinitele difúze radonu. Úřad průmyslového vlastnictví 2007

 

Funkční vzorky

 • Jiránek M., Navrátilová R. K.: FVZ č. K124/BacRn-1/2011 Aparatura pro exponování hydroizolačních materiálů radonem a půdními mikroorganismy, 2011

 • Jiránek M., Navrátilová R. K.: FVZ č. K124/HumRn-1/2011 Zařízení pro exponování polymerních a hydroizolačních materiálů radonem v prostředí o vysoké relativní vlhkosti vzduchu, 2011

 • Jiránek M., Navrátilová R. K.: FVZ č. K124/TempRn-1/2011 Zařízení pro exponování polymerních a hydroizolačních materiálů radonem za vysoké teploty vzduchu, 2011

 • Jiránek M., Navrátilová R. K.: FVZ č. K124/Rn-1/2011 Zařízení pro exponování polymerních a hydroizolačních materiálů radonem, 2011

 

Uplatněná certifikovaná metodika

 • Jiránek M., Svoboda Z., Froňka A., Navrátilová R. K.: Metodika stanovení součinitele difuze radonu v izolačních materiálech. Uplatněná metodika certifikovaná pod č. SÚJB/RCHK/27365/2013 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků VaV“. 2013