FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Knihy, normy, skripta

 

Monografie

 • Jiránek M.: Opatření proti radonu vhodná ke svépomocné realizaci ve stávajících budovách. ČVUT v Praze, 2015

 • Jiránek M., Honzíková M.: Radon – stavební souvislosti II. ČVUT v Praze, 2013

 • Jiránek M., Honzíková M.: Radon – stavební souvislosti I. ČVUT v Praze, 2012

 • Jiránek M.: Dům bez radonu. Vydavatelství ERA, Brno, 2001

 • Jiránek M., Kupilík V., Wasserbauer R.: Zdravotní nezávadnost staveb. ČKAIT, Praha 1999

 • Jiránek M.: Opatření proti radonu ve stávajících budovách. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2000

 • Jiránek M.: Izolace proti radonu. Návrh a pokládka izolací v nových stavbách. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha, 2000

 • Jiránek M.: Izolace proti radonu. Návrh a pokládka izolací ve stávajících stavbách. Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha, 2002

 • Jiránek M.: Odvětrání radonu z podloží staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha, 2004

 • Jiránek M., Pospíšil S.: Radon a dům. ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, nakladatelství ARCH, Praha, 1993 

 

 Učební texty, skripta

 • Výuková prezentace IAEA  „Radon preventive measures for new buildings“  v anglickém jazyce v powerpointu pro stavební odborníky. Zadavatel IAEA, 2015

 • Výuková prezentace IAEA „Corrective actions for existing buildings“ v anglickém jazyce v powerpointu pro stavební odborníky. Zadavatel IAEA, 2015

 • Tywoniak J., Kaňka J., Nováček J., Pokorný M., Jiránek M.: Pozemní stavitelství VI. Grada Publishing 2014, středoškolská učebnice

 • Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Skriptum, Fakulta stavební ČVUT Praha, 2006

 • Jiránek M.: Konstrukce pozemních staveb 80. Ochrana proti radonu. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000

 • Jiránek M.: Metodická pomůcka MP 1.1.3 Ochrana staveb proti radonu. ČKAIT, 2007

 

 Normy

 • Jiránek M., Rovenská K., Froňka A.: ISO/TS 11665-13 Determination of the radon diffusion coefficient in waterproof materials using activity concentration mesurement: two sides method

 • Jiránek M.:  ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Český normalizační institut, Praha, 2006

 • Jiránek M. a kol.: ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Český normalizační institut, Praha, 2006

 • Jiránek M.: Doporučený standard technický DOST 5.02 Ochrana staveb proti radonu v příkladech, ČKAIT, 2002

 • Wasserbauer R., Jiránek M.: Doporučený standard technický DOS-T 10.07.00.001 Zdravotní aspekty při výběru stavebních materiálů, ČKAIT, 1998