FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Články

 

Články v odborných časopisech od roku 1999

2015

Rovenská K., Jiránek M., Kačmaříková V.: The influence of long-term degradation of waterproof membranes on mechanical properties and on the radon diffusion coefficient – preliminary results. In: Journal of Cleaner Production 88 (2015), pp. 369-375, doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.06.012

Jiránek M.: Ochrana staveb proti radonu z podloží. In: Materiály pro stavbu 5/2015, pp. 62-66

Jiránek M., Kačmaříková V., Jílek K.: Zvýšení intenzity větrání – vhodné opatření pro domy s vyšším obsahem přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu. In: Vytápění, větrání, instalace 2/2015, pp. 66-71

Jiránek M.: Navrhování a provádění protiradonových opatření – stávající stavby. In: TZB info 2/2015

2014

Jiránek M.: Sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic and verification of their efficiency. In: Radiation Protection Dosimetry 2014; 162(1-2), pp. 63-67, doi: 10.1093/rpd/ncu219

Jiránek M., Kačmaříková V.: Dealing with the increased radon concentration in thermally retrofitted buildings. In: Radiation Protection Dosimetry 2014; 160(1-3), pp. 43-47, doi: 10.1093/rpd/ncu104

Navrátilová R. K., Jiránek M., Kokeš P., Wasserbauer R., Kačmaříková V.: Does long term exposure to radon gas influence the properties of polymeric waterproof materials? In: Radiation Physics and Chemistry 94 (2014) pp. 58-61, doi:10.1016/j.radphyschem.2013.05.054

F. Bochicchio, J. Hulka, W. Ringer, K. Rovenska, I. Fojtikova, G. Venoso, E. J. Bradley, D. Fenton, M. Gruson, H. Arvela, O. Holmgren, L. Quindos, J.McLaughlin, B. Collignan, A.Gray, B. Grosche, M. Jiranek, K. Kalimeri, S. Kephalopoulos, M. Kreuzer, D. Schlesinger, H.Zeeb, J. Bartzis: National radon programmes and policies: the RADPAR recommendations. In: Radiation Protection Dosimetry 2014; 160(1-3), pp. 14-17, doi:10.1093/rpd/ncu099

Jiránek M.: Snižování koncentrace radonu ve stávajících stavbách. In: Vytápění, větrání, instalace 5/2014, pp. 236-238

Jiránek M.: Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření. In: TZB info 12/2014

2013

Holmgren O., Arvela H., Collignan B., Jiránek M., Ringer W.: Radon remediation and prevention status in 23 european countries. In: Radiation Protection Dosimetry 2013, 157(3), pp. 392–396, doi:10.1093/rpd/nct156

2012

Jiránek M., Rovenská K.: Basic principles for the development of a common standardised method for determining the radon diffusion coefficient in waterproofing materials. In: Applied Radiation and Isotopes 70 (2012), pp. 752–757, doi: 10.1016/j.apradiso.2011.12.036.

Rovenská K., Jiránek M.: Radon diffusion coefficient measurement in waterproofings – A review of methods and an analysis of differences in results. In: Applied Radiation and Isotopes 70 (2012), pp. 802-807, doi:10.1016/j.apradiso.2012.01.002

Rovenská K., Jiránek M., Froňka A.: Degradace polymerních hydroizolací pomocí alfa částic a půdních bakterií. In: Bezpečnost jaderné energie 20 (2012), pp. 236-239

2011

Rovenská K., Jiránek M.: 1st International Comparison Measurement on Assessing the Diffusion Coefficient of Radon. In: Radiation Protection Dosimetry 2011; 145(1), pp. 127-132, doi: 10.1093/rpd/ncr079

Jiránek M., Kotrbatá M.: Radon Diffusion Coefficients in 360 Waterproof Materials of Different Chemical Composition. In: Radiation Protection Dosimetry 2011; 145(1), pp. 178-183, doi: 10.1093/rpd/ncr043

Jiránek M.: Spolehlivost radonového průzkumu pozemku jakožto podkladu pro návrh protiradonových opatření. In: Výzkumný záměr MSM 6840770001 Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí, 2010, pp. 9-12, ISBN: 978-80-01-04718-7

Jiránek M.: Principy ochrany nových staveb proti radonu z podloží. In: Vytápění, větrání, instalace 1/2011, pp. 30-32, ISSN: 1210-1389, ročník 20.

Rovenská K., Jiránek M.: International intercomparison measurement of the radon diffusion coefficient – challenging results. In: Sustainable construction of buildings. Udržitelná výstavba budov. Ediční středisko ČVUT v Praze, 2011, pp. 101-106, ISBN: 978-80-01-04733-0.

2010

Jiránek M., Rovenská K.: Limited applicability of cost–effectiveness and cost–benefit analyses for the optimization of radon remedial measures. In: Journal of Hazardous Materials 182 (2010), pp. 439-446, doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.06.051

Jiránek M.: Application of numerical modelling for the better design of radon preventive and remedial measures. In: Nukleonika 2010, Vol. 55(4), pp. 451-457,  ISSN 0029-5922

2009

Jiránek M., Rovenská K.: Validace numerického programu IterRn pro výpočet součinitele difúze radonu. In: Udržitelná výstavba 5, Ediční středisko ČVUT v Praze, 2009, pp. 58-61, ISBN: 978-80-01-04447-6

Jiránek M., Svoboda Z.: Transient Radon Diffusion through Radon-proof Membranes: A New Technique for More Precise Determination of the Radon Diffusion Coefficient. In: Building and Environment 2009, 44(6), pp. 1318-1327, doi: 10.1016/j.buildenv.2008.09.017 (ke stažení dole)

2008

Jiránek M.: Ochrana nových staveb proti radonu z podloží. In: Bydlení třetího millenia. Nízkoenergetické domy.Stamp 2008, pp. 10-12, ISSN 1211-2259

Jiránek M, Fronka A. New technique for the determination of radon diffusion coefficient in radon-proof membranes. In: Radiation Protection Dosimetry 2008; 130(1), pp. 22-25, doi:10.1093/rpd/ncn121 (ke stažení dole)

Moučka L., Froňka A., Jiránek M.: Radon diagnosis procedures focused on dwellings with ineffective measures against radon. In: Radiation Protection Dosimetry 2008, 130(1), pp. 60-63, doi: 10.1093/rpd/ncn116

Moučka L., Froňka A., Jiránek M., Čechák T., Thinová L.: Investigationm and Remediation of Houses Affected by Radon Phenomena Connected with Earlier Axploation of Silver and Uranium Ore. In: Radiation Protection Dosimetry 2008; 130(1), pp. 64-67, doi:10.1093/rpd/ncn115

Jiránek M., Neznal M., Neznal M.: Mitigation of Ineffective Measures Against Radon. In: Radiation Protection Dosimetry 2008; 130(1), pp. 68-71, doi:10.1093/rpd/ncn120 (ke stažení dole)

2007

Jiránek M.: Spolehlivost a optimalizace protiradonových opatření. In: Bezpečnost jaderné energie 15(53), 2007 č.3/4, pp.102-108, ISSN 1210-7085

Jiránek M., Svoboda Z.: Numerical modelling as a tool for optimisation of sub-slab depressurisation systems design. In: Building and Environment 42 (2007), pp. 1994-2003 (ke stažení dole)

2006

Witzany J., Jiránek M., Wasserbauer R.: Sanace a rekonstrukce zděných budov, ochrana proti vlhkosti a radonu. In: Stavební informace. Monotematické číslo, 11/2006, pp. 2-51

Jiránek M.: Radonový štítek budovy. In.: Radon bulletin 11/2006

Jiránek M.: Novinky v ochraně staveb proti radonu z podloží. In: ASB – architektura, stavebnictví, bydlení 3/2006

Jiránek M.: Optimalizace ochrany staveb proti radonu z podloží. In.: Materiály pro stavbu 7/2006, pp. 56-58

Jiránek M.: Přehled izolací proti radonu na českém trhu. In.: Materiály pro stavbu 6/2006, pp. 30-32

Jiránek M.: Ochrana stávajících staveb proti radonu. In: Objekt 3/2006, pp. 57-59

Jiránek M.: Ochrana nových staveb proti radonu. In: Objekt 2/2006, pp. 46-48

Jiránek M.: Měření radonu – nezbytný podklad pro návrh stavby. In: Objekt 1/2006, pp. 45-47

Mikula R., Jiránek M.: Pokrok v technologii stanovení součinitele difúze radonu v hydroizolacích. In: Stavební obzor 1/2006, pp. 13-16

2005

Jiránek M.: Věrohodnost numerických modelů řešících vstup radonu z podloží do budov. In: Tepelná ochrana budov 6/2005, pp. 23-28

2004

Jiránek M.: Využití ventilačních turbín pro odvětrání podloží – výsledky pilotního projektu. In: Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2004, pp. 29-34

2003

Jiránek M., Svoboda Z.: Teplotní pole pod objekty s ventilačním systémem podloží. In: Stavební obzor 2/2003, pp. 37 – 41

Jiránek M.: Vliv vnějšího zateplení na exhalaci radonu ze stěn s vyšším obsahem radia. In: Materiály pro stavbu 1/2003, pp. 33 – 35

Jiránek M.: Ochrana staveb proti radonu I. In: Střechy, fasády, izolace 1/2003, pp. 34 – 35

Jiránek M.: Ochrana staveb proti radonu II. In: Střechy, fasády, izolace 2/2003, pp.60 – 62

2002

Jiránek M.: Determination of the radon diffusion coefficient in porous materials. In: CTU Reports. Experimental Investigation of Building Materials and Technologies 2/2002, Vol. 6, pp. 77 - 78

Jiránek M.: Snižování vlhkosti zdiva aktivním odvětráním podloží. In: Stavební obzor 10/2002, pp. 289-292

Jiránek M., Svoboda Z.: Teplotní pole v zemině pod objekty. In: Tepelná ochrana budov 6/2002, pp. 16 – 21

Jiránek M.: Vyhodnocení účinnosti systémů odvádějících radon z podloží stávajících staveb. In: Stavební obzor 2/2002, pp. 45-48

Jiránek M.: Jak zvýšit účinnost protiradonových opatření. In: Stavební listy 12,13/2002, pp. 26-27

Jiránek M.: Ochrana stávajících staveb proti radonu z podloží. In: Radon bulletin 6/2002, Státní ústav radiační ochrany Praha, 2002

2001

Jiránek M., Svoboda Z.: Výpočtové stanovení trojrozměrných polí tlaků vzduchu ve stavebních konstrukcích. In: Tepelná ochrana budov 6/2001, pp. 3 – 6

Jiránek M.: Větrací systémy podloží – efektivní ochrana proti radonu. In: Materiály pro stavbu 5/2001, pp.34-36

Jiránek M.: Ochrana proti radonu z podloží podle revidované ČSN 73 0601. In: Materiály pro stavbu 2/2001, pp.60-61

Jiránek M.: Přehled izolací proti radonu. In: Materiály pro stavbu 1/2001, pp. 32-35

Jiránek M., Hůlka J.: Applicability of various insulating materials for radon barriers. In: The Science of the Total Environment 272 (2001), pp. 79-84 (ke stažení dole)

2000

Jiránek M.: Ochrana proti radonu podle ČSN. In: Tepelná ochrana budov 1/2000, pp. 32-35

Jiránek M.: Ochrana nových staveb proti radonu z podloží. In: Radon bulletin 6/2000, Státní ústav radiační ochrany Praha, 2000

Jiránek M., Hůlka J.: Radon Diffusion Coefficient in Radon-proof Membranes – Determination and Applicability for the Design of Radon Barriers. In: International Journal on Architectural Science, Vol. 1, No. 4, p. 149 – 155, 2000

1999

Jiránek M.: Opatření proti radonu - účinně, ale s rozmyslem. In Radon bulletin 12/1999, Státní ústav radiační ochrany Praha, 1999

Jiránek M.: Odvětrání radonu z podloží pod stávajícími stavbami. In: Stavební obzor 10/99, pp. 289 – 291

Jiránek M.: Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření. In: Geotechnika 1/99, pp 8-11

Soubory ke stažení

Limited applicability of cost-effectiveness.... Journal of Hazardous Materials 2010(433.1kB)pdf
Application of numerical modelling..... Nukleonika 2010(557.5kB)pdf
Transient Radon Diffusion...... Building and Environment 2008(1.2MB)pdf
New Technique.... Radiation Protection Dosimetry 2008(920.5kB)pdf
Mitigation of Ineffective..... Radiation Protection Dosimetry 2008(403.5kB)pdf
Numerical Modelling.... Building and Environment 2007(1.4MB)pdf
Applicability of various.... The Science of the Total Environment 2001(119.9kB)pdf