FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Konference

 

Příspěvky na konferencích od roku 1999

2013

Jiránek M., Kačmaříková V., Rovenská K.: Energy-saving improvements to existing buildings and their influence on indoor radon concentration. In: Proceedings of the 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 22-27.9.2013 Dubrovnik

Jiránek M.: Radon protective and remedial measures in the Czech Republic. In: Proceedings of the Radon protection conference – New challenges for the European construction and ventilation branches. Dresden 2.-3.12.2013, pp. 14-17

2012

Jiránek M.: Design and application of radon-proof courses. In: Proceedings of the 11th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. 18.-20.9.2012 Praha, pp. 150-156, ISBN 978-80-7075-789-5

2011

Jiránek M.: Radon protective and remedial measures according to the Czech building standards. In: Proceedings of 5. Sächsischen Radontag. Dresden, 20. Sept. 2011, pp. 33-43

Rovenská K., Jiránek M.: International Intercomparison Measurement of the Radon Diffusion Coefficient - Challenging Results. In: Sborník z workshopu Udržitelná výstavba 2011, FSv ČVUT Praha 3.-4.2.2011, Ediční středisko ČVUT v Praze, 2011, pp. 101-106, ISBN: 978-80-01-04733-0

2010

Jiránek M.: Radon protective and remedial measures in the Czech Republic. In: Proceedings of the 10th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. 22.-25.9.2010 Praha, pp. 142-147, ISBN 978-80-7075-754-3

2009

Jiránek M., Rovenská K.: Validace numerického programu IterRn pro výpočet součinitele difúze radonu. In: Sborník z workshopu Udržitelná výstavba 5, Ediční středisko ČVUT v Praze, 2009, pp. 58-61, ISBN: 978-80-01-04447-6

2008

Jiránek M., Svoboda Z.: Nová metodika pro přesnější stanovení součinitele difúze radonu. In: Sborník z workshopu Udržitelná výstavba 4, FSv ČVUT Praha 16.12.2008, Ediční středisko ČVUT v Praze, 2009, pp. 77-80, ISBN 978-80-01-04250-2

Jiránek M., Rovenská K., Froňka A.: Radon diffusion coefficient – a material property determining the applicability of waterproof membranes as radon barriers. In: Proceedings of the American Association of Radon Scientists and Technologists 2008 International Symposium Las Vegas NV, September 14-17, 2008. AARST, 2008 (ke stažení dole) 

2007

Jiránek M.: Vývoj zařízení pro měření součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech Sborník z workshopu k výzkumnému záměru Udržitelná výstavba, 13.12.2007, Stavební fakulta ČVUT, pp. 55-60, ISBN 978-80-01-03977-9

Jiránek M.: Vliv pasivního odvětrání podloží na teploty v podzákladí. In Sborník z 31. Mezinárodní vědecké konference kateder a ústavů pozemního stavitelství, 19.-21-9.2007 Čeladná, pp. 76-79, ISBN 978-80-248-1405-6

Jiránek M.: Theoretical Analysis of Radon Diffusion through Damp-proof Membranes. In: Sborník z konference XXIX. Dny radiační ochrany, 5.-9.11.2007, Kouty nad Desnou, pp.344-347, ISBN 978-80-01-03901-4

2006

Jiránek M.: Vyhodnocení vlivu nuceného odvětrání podloží na teplotní pole pod domem prostřednictvím ročního monitoringu. In: Sborník příspěvků z workshopu k VZ 04 Udržitelná výstavba konaného 14.12.2006, Fakulta stavební ČVUT, Praha, pp. 83-91

Jiránek M.: Ochrana staveb proti radonu z podloží podle revize ČSN 73 0601 (2006). In.: Sborník konference Izolace 2006. Izolace spodních staveb. 1.3.2006, Praha, pp. 18-22, vyzvaná přednáška

Neznal M., Neznal M., Jiránek M., Fronka A.: Failure of Preventive Measures Against Radon Penetration from the Ground in a New-Built Family House – a Case Study. In.: CD proceedings of the Second European IRPA Congress on Radiation Protection, 15.-19.5.2006, Paris

Jiránek M., Neznal M.: Mitigation of houses with extremely high indoor radon concentrations. In.: CD proceedings of the Second European IRPA Congress on Radiation Protection, 15.-19.5.2006, Paris (ke stažení dole) 

Jiránek M.: Consequences of Incorrect Design and Unqualified realization on Reliability and Effectiveness of Radon Reduction Measures. In.: Radon investigations in the Czech Republic and the 8th international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. 26.-30.9.2006 Praha, pp. 123-130 (ke stažení dole)

Jiránek M.: Příčiny nedostatečné spolehlivosti příčného odvětrání podloží. In.: Sborník z konference 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Lednice 2006, pp. 55-58

2005

Jiránek M.: Reducing indoor radon concentrations by passive subslab ventilation. In: Sborník přednášek z konference XXVII. Days of Radiation Protection, Liptovský Ján, 28.11. – 2.12.2005, pp. 92-95

2004

Jiránek M.: Ochrana staveb proti radonu z podloží prostřednictvím protiradonové izolace. In: Sborník z konference Izolace 2004 – spodní stavby a střechy, konané 16.-17.2.2004 na Masarykově koleji v Praze, vyzvaná přednáška

Jiránek M.: Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic. In: Radon investigations in the Czech Republic X. Sborník z mezinárodní konference konané 15.-18.9.2004 v Praze, pp.119-125

Jiránek M.: Testing and design of radon resisting membranes based on the experience from the Czech Republic. In: Proceedings from the 4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work. Publikovaná vyzvaná přednáška na konferenci konané 28.6.-2.7.2004 v Praze

2003

Jiránek M., Svoboda Z.: Numerical Modelling as a Tool for Optimisation of Sub-slab Depressurization Systems Design. In: Minutes of 3rd European ERRICCA 2 Meeting at the Geological Survey of Ireland, 19. – 20.5.2003, appendix 16

Jiránek M.: Testing of Radon Barrier Materials. Aims, Philosophy, Results. In: Minutes of 4th European ERRICCA 2 Meeting at the Copenhagen Admiral Hotel, 10. – 11.11.2003, appendix 19

2002

Jiránek M.: Efficiency and side effects of sub-slab depressurization systems. In: Radon Investigations in the Czech Republic IX and the sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 2002, pp.87-94

Jiránek M.: Testing of Radon Barrier Materials. In: Minutes of 2nd European ERRICCA 2 Meeting at the National Technical University of Athens, 14. – 15.10.2002, appendix 26

Jiránek M.: Effectiveness and Side Effects of Sub-slab Depressurization Systems. In: Minutes of 2nd European ERRICCA 2 Meeting at the National Technical University of Athens, 14. – 15.10.2002, appendix 18

2001

Jiránek M.: Ovlivnění účinnosti protiradonových izolací transportem radonu stěnami. In: Proceedings from the 1st Congress of Departments of Building Structures Globalization and Us, Dunajská Streda 23.-25.5.2001, pp.IV-35 – IV-38

2000

Neznal M., Neznal M., Jiránek M.: Comparison of Calculated and Measured Soil-gas Radon Concentration and Radon Exhalation Rate. In: Radon investigations in the Czech Republic VIII and the fifth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, Český geologický ústav, Praha 2000, pp 16 – 26

Jiránek M.: Diffusive and Convective Transport of Radon through Cracks in the Building Understructure. In: Radon investigations in the Czech Republic VIII and the fifth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping, Český geologický ústav, Praha 2000, pp 65 – 70

1999

Jiránek M., Neznal M., Neznal M.: Sub - slab Depressurization Systems: Effectiveness and Soil Permeability. In: Book of extended abstracts from the workshop Radon in the Living Environment. Athens, 1999, pp 61-62

Jiránek M., Hůlka J.: Applicability of Various Insulating Materials for Radon Barriers. In: Book of extended abstracts from the workshop Radon in the Living Environment. Athens, 1999, pp 79-80

Hůlka J.,Tomášek L., Fojtíková I., Jiránek M.: Derivation of Radon Potential of the Building Site from Indoor Radon Data. In: Book of extended abstracts from the workshop Radon in the Living Environment. Athens, 1999, pp 26-27

Soubory ke stažení

Radon Diffusion Coefficient.... AARST Las Vegas 2008(136.6kB)pdf
Mitigation of Houses... IRPA Paris 2006(240.5kB)pdf
Consequences of Incorrect Design.... Radon Investigations Praha 2006(178.1kB)pdf