FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. David Hes

Činnost: doktorand (int.)
Místnost: A-532b
E-mail:

 

Konzultační hodiny:

Po 10:00-11:00 (na cvičení liché týdny, v A-532b sudé týdny)

Případně individuální domluva na termín konzultace předem přes mail / MS Teams

 

Téma disertační práce:

Řízené větrání vzduchoizolačních systémů (stěnových a podlahových dutin) pro snížení vlhkosti stavebních konstrukcí a omezení průniku radonu do stavby

 

Školitel:

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Školitel specialista:

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.