FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc.Ing. Václav Kupilík, CSc.

Téma bakalářských prací

Témata rozšiřujících částí bakalářských prací na oboru Q - Požární bezpečnost staveb

Předpokládaný rozsah práce včetně příloh: cca 15 stran

 

1) Závady v chráněných únikových cestách v panelových bytových objektech

Teoretická část vázaná na požadavky ČSN

Vlastní výběr 1 až 2 objektů se závadami v chráněné únikové cestě zahrnující:

 • fotodokumentaci se závadami
 • analýza závady srovnáním s ČSN (např. podlahy, uzávěry instalačních šachet či bytů, podhledy atd.)
 • návrh opatření pro odstranění závady v jedné nebo několika variantách


2) Závady požárních uzávěrů

Teoretická část vázaná na požadavky ČSN a výrobců

Vlastní výběr 1 až 3 typů se závadami v konstrukci požárních uzávěrů včetně kování zahrnující:

 • fotodokumentaci se závadami
 • analýza závady srovnáním s ČSN (např. osazení rámů, těsnící pásky, nevyhovující označení EI,EW, kování, nevyhovující světlost s ohledem na počet osob atd.)
 • návrh opatření pro odstranění závady v jedné nebo několika variantách


3) Závady v nesprávně provedených prostupujících potrubích a rozvodech

Teoretická část vázaná na požadavky ČSN a výrobců

Vlastní výběr 1 až 2 objektů se závadami v těsnění zahrnující:

 • fotodokumentaci se závadami
 • analýza závad srovnáním s ČSN (např. prostupy v instalačních šachtách, podhledech, v požárně dělicích stěnách atd.)
 • návrh opatření pro odstranění závady v jedné nebo několika variantách

 

4) Závady v nesprávně použitých hydroizolačních pásů na střechách

Teoretická část vázaná na požadavky ČSN

Vlastní výběr 1 až 3 objektů se závadami ve střešních pláštích zahrnující:

 • fotodokumentaci se závadami
 • analýza závady srovnáním s ČSN (např. chybějící vytažení požární stěny nad střešní krytinu, nevyhovující podklad, napojení na navazující konstrukce – např. atiku, střešní okna, světlíky atd.)
 • návrh opatření pro odstranění závady v jedné nebo několika variantách