FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Malila Noori, Ph.D.

Projekt 1 - K124P0J1

124P01C

Požadavky:

124PS01 - Pozemní stavby  (závazné - povinné)
124SF01 - Stavební fyzika  (závazné - povinné)

133BK01 - Betonové a zděné konstrukce 1  (doporučené - nepovinné)
135ZS01 - Zakládání staveb 1  (doporučené - nepovinné)

Projekt 1 zahrnuje:

- Stavební část  (K124)

- Část statika  (K133+K134)

- Část zakládání  (K135)

- Část TZB  (K125)

 Rozsah stavební části:

- Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty, pro každou min. 2 půdorysy)

- Koncepční návrh obalových konstrukcí budovy a jejich základní tepelně-technické posouzení (U)

- Půdorys typického podlaží 1:50

- Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)

- Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + skladby vodorovných konstrukcí

- Komplexní řez obvodovou stěnou 1:20

- Pohled na střechu 1:100

- Pohled na fasádu (technický) 1:100

- Situace 1:500 (zahrnujcí řešení okolních ploch)

- 2 vybrané stavební detaily zadané vyučujícím 1:5, 1:2

- Technická zpráva

 Poznámky:

- Rozsah stavební části se může v závislosti na konkrétním vyučujícím mírně lišit.

- Výkres tvaru/skladby stropu bude součástí části "Statika", výkres základů bude součástí části "Zakládání".

- Rozsah ostatních částí (Statika, Zakládání, TZB) stanoví konzultant příslušné části.

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.