FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Malila Noori, Ph.D.

K124PJE1

Projekt KPS E

Kód předmětu: 124PE1
Rozsah: 0+4
Zakončení: Klasifikovaný zápočet
Obor studia: Management a ekonomika ve stavebnictví (E)
Druh studia: Bakalářský
Semestr: Zimní
Typ předmětu: Povinný
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Anotace:

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo penzion). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Dominantní části projektu je stavební řešení budovy, další profese (statika, TZB) jsou řešeny pouze koncepčně (předběžné výpočty), v nezbytně nutném rozsahu. Díky práci na Projektu 1E získá student základní povědomí o komplexním přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (vzájemná interakce příslušných požadavků na stavební konstrukce).

Cíle:

student základní povědomí o komplexním přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech

Požadavky:

124KKT - Kompletační konstrukce

Cvičení:

Projekt PE1 zahrnuje:

- Stavební část  (podrobně viz níže)

- Část statika  (pouze základní předběžné dimenze hlavnich nosných prvků budovy)

- Část TZB  (pouze koncepční řešení základních rozvodů zdravotní techniky a vytápění)

 

Rozsah stavební části:

- Návrh konstrukčního systému budovy (min. 2 půdorysy - typické podlaží, suterén)

- Koncepční návrh obalových konstrukcí budovy a jejich základní tepelně-technické posouzení (U)

- Půdorys typického podlaží 1:50

- Výkres tvaru/skladby stropu 1:50

- Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)

- Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + skladby vodorovných konstrukcí

- Výkres základů 1:100

- Pohled na střechu 1:100

- Pohled na fasádu (technický) 1:100

- Situace 1:500 (zahrnujcí řešení okolních ploch)

- 2 vybrané stavební detaily zadané vyučujícím 1:5, 1:2

- Technická zpráva

 

Poznámka: rozsah stavební části se může v závislosti na konkrétním vyučujícím lišit - pro získání zápočtu jsou rozhodující požadavky stanovené vyučujícím projektu.

 

Literatura:

[1] Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN.
[2] Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
[3] Přednášky z předmětů 124PS01 a 124KKT.

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.