FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Malila Noori, Ph.D.

K124KKT

Konstrukční úloha:

OBČANSKÁ STAVBA, BYTOVÁ STAVBA, SPORTOVNÍ STAVBA, ZEMĚDĚLSKÁ STAVBA, PRŮMYSLOVÁ STAVBA.

Cvičení kkt

 1. Zadání úloh plochá a šikmá střecha - Návrh a posouzení skladby plochého střešního pláště
 2. Návrh a posouzení skladby plochého střešního pláště (tepelná technika,  stabilita, odvodnění),  Půdorys + řez
 3. Detaily, technická zpráva
 4. Návrh a posouzení skladby šikmého střešního pláště.
 5.  Návrh a posouzení skladby střešního pláště (tepelná technika, stabilita, odvodnění),  Půdorys + řez
 6. Detaily, technická zpráva Odevzdání úloh plochá a šikmá střecha Zadání úlohy - 
 7. Návrh a posouzení obvodového pláště
 8. Návrh a posouzení obvodového pláště (tepelná technika,  stabilita). Detaily, technická zpráva.
 9. Výběr a zabudování otvorové výplně, detaily a technická zpráva.
 10. Návrh a posouzení dvou variant příček (stavebně fyzikální posouzení)
 11. Návrh a posouzení dvou podlah (stavebně fyzikální posouzení)
 12. Odevzdání úloh – obvodový plášt, otvorová výplň, podlaha a příčka

Ukončení Zápočet:

 • Odevzdání  úloh v požadovaném rozsahu a kvalitě dle zadávacích formulářů specifikovaných na začátku semestru
 • Dostatečný počet aktivních konzultací dle specifikace minimalní 5x.
 • Dostatečná požadovaná účast na cvičeních (75%)
 • úspěšné Splnění zápočtu ze cvičení → Zkouška

https://kps.fsv.cvut.cz/?Tok=f8a0cabd1acf7cf6db7c124c8f0ffb87&Sign=19627c00ba61d805372a963130860586

Hodnocení studentů ze všech úloh je podkladem pro celkové hodnocení zkoušky.

 

 Kompletní 1. úkol ploché střechy:

 1. Návrh střešní skladby na vybraném objektu a následný výběr optimální střešní skladby dle typu zadaného střešního pláště včetně posouzení v programu TEPLO (součinitel prostupu tepla a bilance vodní páry);
 2. Návrh odvodnění střešního pláště (výpočet, půdorysné schéma odvodnění);
 3. Návrh stabilizace střešní skladby (lepení, kotvení, zátěžové vrstvy… ověření výpočtem – sání větru, stabilizace sněhu);
 4. půdorysu střechy a u všech variant střech také část skladby 2. střešního pláště 1:100/1:50 (realizační dokumentace);
 5. Řez příčný/podélný střešní konstrukcí přes nejvíce všech střešních prvku 1:100,1:50
 6. Detaily v měřítku 1:2 – 1:5 (min. 3 detaily dle zadání vyučujícího - atika, vpusť, žlab, výlez, výstup, odvětrávací šachta, světlík, anténa, strojovna výtahu, komín, a pod….);
 7. Technická zpráva k realizaci střešního pláště včetně popisu provedení střechy včetně technických listů použitých materiálů;

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.