FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Publikační činnost

2019

 • POKORNÝ, M., M. ELIÁŠ a F. KREGL. Fire Protection of Steel Structures by Low Pressure Water Mist in Large-Scale Fire Test. In: SOJKOVÁ, K. et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Central Europe towards Sustainable Building 2019, Praha, 2019-07-02/2019-07-04. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307. DOI 10.1088/1755-1315/290/1/012028.
 • POKORNÝ, M., M. ELIÁŠ a F. KREGL. Požární zkouška ochrany ocelového nosníku nízkotlakou vodní mlhou. Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28.(3), 165-171. ISSN 1210-1389.

2018

 • POKORNÝ, Marek. Požární bezpečnost výškových staveb v ČR. BETON – technologie, konstrukce, sanace. 2018, číslo 1, s. 8 – 12. ISSN 1213-3116.
 • POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.
   

2017

 • WALD, F., POKORNÝ, M., HOROVÁ, K., HEJTMÁNEK, P., NAJMANOVÁ, H., BENÝŠEK, M., KUREJKOVÁ, M. a SCHWARZ, I. Modelování dynamiky požáru v budovách. Praha: ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-05633-2.
   

2016

 • POKORNÝ, M., HEJTMÁNEK, P., NAJMANOVÁ, H. (2016). Požární bezpečnost staveb. Portál TZB-info. ISSN 1801-4399.
   

2015

2014

2013

 • Kupilík, V., Pokorný, M., & Hejmtánek, P. (2013). Protection of Historic Buildings agianst Fire. CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013 (stránky 95-98). Praha: GRADA PUBLISHING.
 • Pokorný, M. Požární bezpečnost bytových instalačních šachet. Vytápění, větrání, instalace. 2013, Sv. 22, stránky 108-111.
   

2012

2011

 • Pokorný, M., Husted, P. B., & Kraaijeveld, A. (2011). Comparison of Shaft Fire Experiment and CFD Modelling. 10th International Symposium on Fire Safety Science (pp. 1029-1042). Colledge Park, Maryland, USA: c/o Interscience Communications Ltd, London, GB.
 • Růžička, J., & Pokorný, M. (2011). Požární odolnost obvodových stěn NED, PD z přírodních a recyklovaných materiálů. Časopis Stavebnictví 11-12/11, 34-39.
   

2010

 • Kupilík, V., & Pokorný, M. (2010). All-glass Facades in Fire Conditions from Sustainable Development - point of View. Konference Central Europe Towards Sustainable Building (stránky 137-140). Praha: ČVUT – Fakulta stavební.
 • Pokorný, M. (2010). Porovnání teplotního pole modelu šachty s plynovým hořákem a matematického modelu. Konference Požární ochrana (stránky 250-253). Ostrava: SPBI.
 • Pokorný, M. (2010). Požárně bezpečnostní řešení staveb – elektronické podklady pro výuku. Konference Požární ochrana (stránky 380-381). Ostrava: SPBI.
 • Pokorný, M. (2010). Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT – Fakulta stavební.
 • Pokorný, M., & Husted, B. P. (2010). Porovnání teplotního pole modelu šachty s plynovým hořákem a matematického CFD modelu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řada bezpečnostní inženýrství, stránky 71-78.
   

2009

 • Pokorný, M. (2009). Požární normy stále přísnější – Závady kontaktních zateplovacích systémů z požárního hlediska. Časopis Fasády I/duben, 67-69.
 • Pokorný, M. (2009). Šíření požáru instalačními šachtami. XII. Mezinárodní vědeckékonference – sekce Technická zařízení staveb a energie budov (stránky 25-28). Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební.
   

2008

 • Kupilík, V., & Pokorný, M. (2008). Těsnění ve zděných konstrukcích z požárního hlediska. Konference Zděné a smíšené konstrukce (stránky 143-148). Brno: Česká betonářská společnost.
 • Pokorný, M. (2008). Pasivní požární ochrana v rámci stávající panelové výstavby. Seminář Nové systémy v požární ochraně (stránky 28-48). Praha: ČVUT – Fakulta stavební.
   

2007

 • Pokorný, M. (2007). Limitující faktory pro návrh dřevostaveb z požárního hlediska. Časopis Tepelná ochrana budov 2/2007, 7-13.
 • Pokorný, M. (2007). Protipožární ochrana kabelových instalací. Časopis Elektroinstalatér 6/2007, 10-15.
 • Pokorný, M. (2007). Rizika spojená s použitím plastických hmot v instalačních šachtách z požárního hlediska. Konference Požární ochrana (stránky 477-486). Ostrava: SPBI.
 • Pokorný, M. (2007). Teorie požáru. Seminář Stavební konstrukce z požárního hlediska dle evropských norem (stránky 6-22). Praha: ČVUT – Fakulta stavební.
 • Pokorný, M., & Šimmer, D. (2007). Základy požární represe. Seminář Stavební konstrukce z požárního hlediska dle evropských norem (stránky 94-103). Praha: ČVUT – Fakulta stavební.
   

2006

 • Pokorný, M. (2006). Polystyrene foam in the ETICS in terms of fire safety. Advanced Engineering Design. 5th International Conference AED (str. P3.17). Praha: ČVUT.
   

2005

 • Pokorný, M. (2005). Sanace bytových jader v panelové výstavbě z požárního hlediska. Konference Sanace a rekonstrukce staveb (stránky 261-265). Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ.
 • Pokorný, M. (2005). Požární těsnění instalací v požárně dělících konstrukcích. Konference Požární bezpečnost stavebních objektů (stránky 75-84). Ostrava: SPBI.