FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Příručka k programu FDS a katalog HRR

 

Rozvojový projekt mladých týmů - RPMT 2014

 

Téma: Tvorba výukových podkladů pro CFD modelování v požárním inženýrství

 

Cíle:

Cílem projektu řešitelského týmu bylo vytvořit studijní pomůcky, které zejména v rámci studijních oborů Požární bezpečnost staveb (Bc.) a Integrální bezpečnost staveb (Mgr.) prohloubí obvykle pouze elementární znalosti v progresivní tématu matematického modelování v požárním inženýrství.

 

Výstupy:

  1. odborná kniha: Modelování dynamiky požáru při návrhu konstrukcí – Příručka k programu FDS (Fire Dynamics Simulator)
  2. Katalog rychlosti uvolňovaného tepla (HRR) na CD (v příloze knihy)

 

Dostupnost: http://pozar.fsv.cvut.cz/akce/9-prirucka-modelovani-dynamiky-pozaru-v-budovach-je-konecne-ke-stazeni.html

 

Překladatel: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

 

Řešitelský tým:

Ing. Kamila Horová (K134, odborný asistent, doktorand)

Ing. Hana Najmanová (K124, doktorand)

Ing. Marta Kurejková (K134, doktorand)

Ing. arch. Petr Hejtmánek (K124, doktorand)

Ing. Martin Benýšek (K133, doktorand)

Ing. Ivo Schwarz (K134, doktorand)

Ing. Václav Rada (K134, doktorand)

 

Supervize:

prof. Ing. František Wald, CSc. (K134, vedoucí katedry)

Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. (K134, odborný asistent)