FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Kateřina Sojková, Ph.D.

Doktorské studium

 

Školitel: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Téma: Hodnocení tepelného chování budov ve variantách a analýza vlivu jednotlivých parametrů se zaměřením na budovy s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění.

 

Granty:

1/2009-2/2011 – doktorský grant GAČR GAČR 103/09/H095 Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel

2010-2011 – SGS10/130/OHK1/2T/11 Experimentální a teoretická analýza koncepce energeticky nezávislého domu

3/2011-12/2011 – program “Trvalá prosperita” 2A-1TP1/129 Energeticky nulový dům

2012-2013 – SGS12/106/OHK1/2T/11 Experimentální a teoretická analýza nových materiálů a technologií a jejich vlivu na tepelné chování budov s velmi nízkou potřebou energie

2014 – SGS14/009/OHK1/1T/11 Měření parametrů vnitřního prostředí a provozu v kancelářích a učebnách z hlediska tepelného chování budov

 

Publikační činnost:

SOJKOVÁ, Kateřina. Energy efficient buildings; design and energy calculations in variants. In Workshop W1-2009 Proceedings of Workshop/Sborník příspěvků: workshop doktorského grantu GAČR 103/09/H095, Praha, 23. listopadu 2009. Ed. Kateřina SOJKOVÁ et al. Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. p. 40-51. ISBN 978-80-01-04463-6.

SOJKOVÁ, Kateřina. Budovy s nízkou energetickou náročností; navrhování a energetické výpočty ve variantách. In Juniorstav 2010, Sborník příspěvků konference, Brno, 24. února 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010, p. 72, ISBN 978-80-214-4042-5.

SOJKOVÁ, Kateřina. Energy Efficient Buildings – Design and Energy Calculations in Variants. In Central Europe towards Sustainable Building: sborník příspěvků mezinárodní konference CESB10, Praha 30. června – 2. července 2010. Ed. Petr HÁJEK et al. Praha: Grada publishing for Department of Building Structures and CIDEAS Research Centre, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, 2010, p. 513-516. ISBN 978-80-247-3624-2 Printed edition, ISBN 978-80-247-3633-4 Extended DVD edition.

SOJKOVÁ, Kateřina. Potřeba tepla na vytápění a letní tepelná stabilita – rozdíly v závislosti na užívání budovy. In Pasivní domy 2010: sborník příspěvků konference Pasivní domy 2010, Brno, 14.–15. října 2010. Ed. Halina OBORNÁ, Jan BÁRTA. Brno: Centrum pasivního domu. 2010, p. 96-98. ISBN 978-80-904739-0-4.

SOJKOVÁ, Kateřina. Potřeba tepla na vytápění a letní tepelná stabilita – rozdíly v závislosti na užívání budovy. In Simulace budov a techniky prostředí: sborník příspěvků konference SBTP 2010, Praha, 8.–9. listopadu 2010. Ed. Karel KABELE, Martin BARTÁK. Praha: IBPSA-CZ, 2010, p. 49-53. ISBN 978-80-254-8661-0.

SOJKOVÁ, Kateřina. Energy need for heating and summer thermal stability – dependence on building use. In Workshop W2-2010 Proceedings of Workshop/Sborník příspěvků: workshop doktorského grantu GAČR 103/09/H095, Praha, 2. prosince 2010. Ed. Kateřina SOJKOVÁ et al. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 62-69. ISBN 978-80-01-04675-3.

SOJKOVÁ, Kateřina. Optimalizace prvků obvodového pláště pokoje z hlediska tepelné bilance v zimním a letním období. In Juniorstav 2011, sborník příspěvků konference, Brno, 4. února 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011, p.70, ISBN 978-80-214-4232-0.

SOJKOVÁ, Kateřina. Energy Balance – Dependence on Building Use. In Sustainable Construction of buildings / Udržitelná výstavba budov, sborník příspěvků konference Udržitelná výstavba 2011, Praha, 3.–4. února 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, p. 45–50, ISBN 978-80-01-04733-0.

SOJKOVÁ, Kateřina. Vliv oken a jejich stínění na tepelnou bilanci domů s odlišnými parametry. In Tepelná ochrana budov 2011, Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy, zborník prednášok z 16. medzinárodnej konferencie, Štrbské pleso 5.–6.května 2011. Bratislava: BB print s.r.o., 2011, s.98–102. ISBN 978-80-970595-4-5.

SOJKOVÁ, Kateřina. Návrh prosklených ploch. Fasády, 2011, roč. 9, č. 4. Odevzdáno k publikaci. ISSN 1214-4592.

SOJKOVÁ, Kateřina. Vplyv okien a ich tienenia na tepelnú bilanciu budov s odlišnými parametrami. Správa budov, 2011, roč. 5, č. 4, s. 24–26. ISSN 1337-6233.

SOJKOVÁ, Kateřina. Vliv oken a jejich stínění na tepelnou bilanci domů s odlišnými parametry. TZB-info [online]. 2011. Dostupný na www: . ISSN 1801-4399.

SOJKOVÁ, Kateřina. Windows and shading in terms of energy balance – context and design for houses with different parameters. In Workshop W3-2011 Proceedings of Workshop/Sborník příspěvků: workshop doktorského grantu GAČR 103/09/H095, Praha, 8. prosince 2011. Ed. Michal BUREŠ et al. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. p. 94–101. ISBN 978-80-01-04948-8.

SOJKOVÁ Kateřina. Variantní analýzy tepelného chování budov s nízkou energetickou náročností. In Juniorstav 2012, sborník příspěvků konference, Brno, 26. ledna 2012. Odevzdáno k publikaci.