FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

RD Bručná

Lokalita: Plzeň-Bručná

Návrh: Ing. arch. Jaromír Veselák, ateliér Aeroplan

Energeticky pasivní RD. Moderní dřevostavba. Lehký fošnový skelet. Dílenská a staveništní prvková montáž. Difúzně otevřené konstrukce. Hrázdění vnitřních stěn cihlami z nepálené hlíny.

01_zkladovpasy.jpg
Základové pasy.
(850x638, 173.4kB)
02a_prefa_popisprvk.jpg
Dílenská příprava prvků.
(850x638, 104.9kB)
02b_prefa_impregnace.jpg
Impregnace.
(638x850, 189.2kB)
02c_prefa_skladvenku.jpg
Skladování impregnovaných prvků.
(850x638, 189.3kB)
02d_prefa_dlenskmont.jpg
Montáž stěnového dílce.
(850x638, 119kB)
02e_prefa_dlenskmont.jpg
Dílenská montáž.
(850x638, 137.7kB)
03a_stavenitnmontdl.jpg
Staveništní montáž dílců.
(850x638, 170kB)
03b_prahovfonynahydroizol.jpg
Kotvení prahových fošen přes fóliovou hydroizolaci. V rozích přeplátováno.
(568x850, 142.3kB)
04devo1np2np.jpg
Fošnový skelet krytý proti povětrnosti.
(850x569, 156.9kB)
05_prostupy.jpg
Prostupy.
(850x569, 146.7kB)
06_devo1np2np.jpg
Vnitřní OSB plášťování skeletu.
(850x569, 154.8kB)
07_kostrazevnit.jpg
OSB plášťování jako parotěsná a vzduchotěsnicí vrstva, před přelepením spojů.
(850x569, 173.5kB)
08_sponkovnosb.jpg
Sponkování OSB desek.
(848x569, 164.5kB)
09_stechaasvtlk.jpg
Montáž střešního světlíku na kontrarošt vyplněný minerální tepelnou izolací.
(850x567, 143.3kB)
10_svtlkzint.jpg
Světlík z interiéru.
(567x848, 96.4kB)
11_knprincipfonovhoskeletu.jpg
Konstrukční princip lehkého fošnového skeletu.
(825x850, 243.4kB)
12_hydroizolkomplet.jpg
Dokončená fóliová hydroizolace.
(850x567, 127kB)
13_devocelek.jpg
Pokročilá fáze výstavby.
(850x567, 125.5kB)
14_rotproti.jpg
Vnější rošt pro tepelnou izolaci.
(567x848, 95.5kB)
15_hrzdninepcp.jpg
Hrázdění vnitřních stěn cihlami z nepálené hlíny.
(850x638, 142.4kB)