FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

RD Netunice

Lokalita: Netunice (Plzeň jih)

Návrh: Ing. arch. Jaromír Veselák, ateliér Aeroplan

Energeticky úsporný RD. Moderní dřevostavba. Lehký fošnový skelet. Staveništní prvková montáž. Difúzně otevřené konstrukce. Vnitřní hliněné omítky a vnitřní stěny vysypané odpadní cihelnou drtí.

01_zklady.jpg
Základové pilířky z bet. tvárnic ztraceného bednění na společných základových pasech (jílová základová zemina).
(850x638, 231.5kB)
02_zklady.jpg
Základové pasy pod pilířky.
(850x638, 219.8kB)
03a_zkladydevo0.jpg
Vyztužené a probetonované základové pilířky.
(850x569, 138.3kB)
03a_zkladydevo1.jpg
Nosné trámy (šroubované a lepené) a rošt podlahy 1.np.
(850x638, 188.1kB)
03b_zkladydevo2.jpg
Nosné trámy (šroubované a lepené) a rošt podlahy 1.np.
(850x638, 125.7kB)
03c_zkladydevo3.jpg
Fošnový skelet 1.np.
(850x638, 118.8kB)
03d_devo1np.jpg
Fošnový skelet 1.np s vnitřním opláštěním OSB deskami.
(850x638, 137.5kB)
03e_devo2np.jpg
Kompletní fošnový skelet s vnitřním opláštěním OSB deskami.
(850x638, 129.7kB)
03f_osazenoknazext.jpg
Osazení oken z exteriéru.
(638x848, 137.5kB)
03g_osazenoknazint.jpg
Osazení oken z interiéru.
(850x638, 163.4kB)
04_hrubstavba.jpg
Stavba před fasádním obkladem.
(850x569, 255.4kB)
05_obytnprostor_osb.jpg
Interiér s OSB plášťováním jako parotěsnou a vzduchotěsnicí vrstvou, před přelepením spojů.
(569x850, 216.9kB)
06_obytnprostor_osb_antuka.jpg
Vnitřní stěna vysypaná odpadní cihelnou drtí.
(569x850, 242.3kB)
07_ho_rkosalaovn.jpg
Rákosové pletivo a vodorovné laťování pro 1. jádrovou vrstvu hliněné omítky.
(850x638, 315kB)
08_ho_jdro1.jpg
Nahazování 1. jádrové vrstvy hliněné omítky.
(638x850, 233.9kB)
09_ho_rkos2.jpg
Rákosové pletivo pro 2. jádrovou vrstvu hliněné omítky.
(569x850, 269.2kB)
10_ho_jdro2.jpg
Nahazování 2. jádrové vrstvy hliněné omítky.
(569x850, 252.4kB)
11_ho_jdro2celek.jpg
Nahazování 2. jádrové vrstvy hliněné omítky.
(569x850, 229.6kB)
12_ho_tuky.jpg
Dokončené pigmentované hliněné štuky.
(638x850, 77.1kB)
13_tukyaschodnice.jpg
Osazování schodnice.
(850x478, 78kB)
14_fasada.jpg
Dokončená prkenná fasáda.
(850x643, 146.1kB)