FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

RD Na Výsluní

Lokalita: Plzeň - Na Výsluní

Návrh: Ing. arch. Jaromír Veselák, ateliér Aeroplan

Energeticky pasivní RD. Moderní dřevostavba. Lehký fošnový skelet. Staveništní prvková montáž. Difúzně otevřené konstrukce. Kombinace se zděnými stěnami z VPC a prefa ŽB schodištěm. Vnitřní stěna z kazet z dusané nepálené hlíny (spolupráce J. Růžička).

01_skrvkaornice.jpg
Skrývka ornice.
(850x478, 185.6kB)
02_zkladovpasy.jpg
Mělké základové pasy do rýhy s vytaženou výztuží pro druhý stupeň tvořený tvárnicemi ztraceného bednění (TZB).
(850x638, 232.3kB)
03_zklady_prolejvaky.jpg
Druhý stupeň základových pasů z TZB a souběžný základ pod cihelnou přizdívku.
(638x848, 141.6kB)
04_zklady_deska.jpg
Dokončená spodní stavba, po obvodě s geotextilií pod fóliovou hydroizolaci.
(850x478, 129.2kB)
05_zdnkce.jpg
Zděné stěny z vápenopískových cihel (VPC).
(850x638, 145.9kB)
06_zdnkceprefaschodit.jpg
Schodišťové VPC stěny s prefa ŽB podestami a schodišťovým ramenem.
(850x638, 130.4kB)
07_devo1np.jpg
Fošnový skelet 1.np.
(850x638, 127.6kB)
08_devo2np.jpg
Fošnový skelet.
(850x638, 167.3kB)
09_uloenstropnic.jpg
Uložení stropnic na věncové fošny, v čele bednicí věncová fošna, pokračuje prahová fošna a stojky 2.np.
(850x638, 141.2kB)
10_kostrakomplet.jpg
Dokončený fošnový skelet, zastřešeno.
(850x638, 255.3kB)
11_nadokennphradaadhf.jpg
Vkládání minerální tepelné izolace. Příhradovina nad okenními otvory v nosné obvodové stěně.
(638x850, 143.8kB)
12_ti.jpg
Vkládání středně tuhých desek z minerálních vláken mezi stojky.
(638x850, 139.8kB)
13_tiatyvek.jpg
Pojistná hydroizolace.
(638x850, 145.1kB)
15_hlinnkazety.jpg
Kazety z dusané nepálené hlíny připravené k osazení.
(638x850, 244.9kB)
16_hlinnze.jpg
Dokončená kazetová stěna z dusané nepálené hlíny.
(638x850, 208.5kB)
17_hinnze_kolo.jpg
Hliněná stěna po omítnutí hliněnou omítkou.
(638x850, 197.1kB)
18_prkennfasda1.jpg
Montáž fasádního prkenného obkladu.
(850x638, 221.6kB)
19_prkennfasda2.jpg
Detail nadpraží s okapničkou.
(638x848, 137.3kB)
20_prkennfasda3.jpg
Překládaný prkenný obklad - spodní řada prken.
(850x638, 127.8kB)
21_hvv.jpg
Vnitřní OSB plášťování s přelepenými spoji jako parotěsná a vzduchotěsnicí vrstva.
(850x638, 116.1kB)
21_osbpelepeno.jpg
Vnitřní OSB plášťování s přelepenými spoji jako parotěsná a vzduchotěsnicí vrstva.
(638x850, 123.6kB)
22_airstop.jpg
Přířezy z fóliové parozábrany kolem oken.
(850x638, 107.7kB)
23_vzt.jpg
Vedení plochého VZT potrubí v instalační předstěně.
(638x850, 149.7kB)
24_vzt.jpg
Vedení plochého VZT potrubí v instalační předstěně.
(638x850, 125.8kB)
25_vzt.jpg
Vedení plochého VZT potrubí v instalační předstěně.
(850x638, 129.2kB)
28_hotovo_zima.jpg
Dokončený dům v zimě.
(850x638, 203.8kB)
29_hotovo_lto.jpg
Dokončený dům v létě.
(850x651, 185.8kB)