FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Činnost: docent
Místnost: A529
Telefon: 7156
E-mail:

Universitní a vědecké hodnosti:

1991 - Ing., Fakulta stavební ČVUT v Praze
1997 - Dr., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2005 - doc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Profesionální dráha:

1989 - praxe na Ministerstvu dopravních a veřejných staveb, Utrecht, Nizozemí
1991 - ukončení studií na FSv ČVUT Praha
1992 - zahájení doktorandského studia na FSv ČVUT Praha
1992 - studijní pobyt na TU Lyngby, Dánsko
1993 - studijní pobyt na City University, London, Velká Británie
1993 - asistent na katedře Konstrukcí pozemních staveb, FSv ČVUT Praha
1997 - ukončení doktorandského studia na FSv ČVUT Praha
2005 - habilitace na FSv ČVUT Praha

 

Výzkumné a profesionální zájmy:

Stavební fyzika, především následující problémy:
- šíření tepla stavební konstrukcí vedením a prouděním
- numerické řešení difuzní a konvektivně-difuzní rovnice

- kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu a uvnitř konstrukcí
- posudky a výpočty

Tvorba softwarových balíků pro následující úlohy:
- dvou a trojrozměrné vedení tepla
- dvourozměrné šíření tepla vedením a prouděním
- dvourozměrné šíření radonu v porézních materiálech
- výpočty kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukcí
- výpočet tepelné stability místností v letním a zimním období
- hodnocení protiradonových opatření
- výpočty tepelných ztrát a potřeby energie na vytápění
- hodnocení energetické náročnosti budov
- návrh dvouplášťových konstrukcí
- výpočty vzduchových a kročejových neprůzvučností stavebních konstrukcí

 

Členství:

IBPSA CZ 

 

Jazykové znalosti:

Angličtina