FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Knihy a skripta

1994

Marek Novotný, Lubomír Keim, Jiří Šála, Zbyněk Svoboda: Tepelné izolace a stavební tepelná technika. ABF, Nakladatelství ARCH, Praha 1994, ISBN 80-901608-0-8.

 

1999

Claus E.Andersen, Diego Albarracín, István Csige, Emiel R. van der Graaf, Martin Jiránek, Bernd Rehs, Zbynek Svoboda, Laszlo Toro: ERRICCA Radon Model Intercomparison Exercise. Riso National Laboratory, Roskilde Denmark 1999, ISBN 87-550-2557-9.
 

2001

Lenka Hanzalová, Šárka Šilarová a kolektiv: Ploché střechy, navrhování a sanace. Nakladatelství Public History, Praha 2001, část 5 Tepelně technická kritéria a posouzení, s. 36-60, ISBN 80-86445-08-9.


2004

Jan Kaňka, Zbyněk Svoboda: Stavební fyzika 31. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-01-02861-5.


2005

Lenka Hanzalová, Šárka Šilarová a kolektiv: Ploché střechy. Informační centrum ČKAIT, Praha 2005, část 4 Tepelně technická kritéria a posouzení, s. 29-53, ISBN 80-86769-71-2.

 

2008

Jiří Šála, Luboš Keim, Zbyněk Svoboda, Jan Tywoniak, Jiří Novák: Komentář k ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov". Informační centrum ČKAIT, Praha 2008, ISBN 978-80-87093-30-6.


2009

Karel Chaloupka, Zbyněk Svoboda: Ploché střechy: Praktický průvodce. Grada Publishing, Praha 2009. ISBN 978-80-247-2916-9.