FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Konference

1997

 • Svoboda, Z.: Tepelně technický režim sakrálních staveb. In: Rekonstrukce, obnova a údržba sakrálních staveb. Soubor přednášek. Olomouc : ČKAIT. 1997. s. 23-26.

 

 • Tywoniak, J. - Svoboda, Z.: Hygrothermal Performance of Roofing Structures-Remarks on Simulation Problems. CIB-W67 Workshop : Bratislava, 29. 10.1997. - Bratislava : 1997

 

 • Jiránek, M. - Svoboda, Z.: The Computer Model for Simulation of Soil Ventilation Systems Performance. In: Proceedings of European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Part II, pp. 110-113, Praha 1997

 

 • Jiránek, M. - Svoboda, Z.: The Verification of Radon Protective Measures by means of a Computer Model. In: Proceedings of 5th Building Simulation Conference, Vol. II, pp. 165-172, Praha 1997. ISBN 80-01-01646-3.

 

1998

 • Svoboda, Z.: The Analysis of the Thermal Effects Caused by the Cracks in the Building Components. CIB-W67 Workshop : Praha 1998

 

1999

 • Svoboda, Z.: Numerical Analysis of the Combined Heat Transfer Caused by Conduction and Convection. In: 1st Int.Conf. Thermal Protection of Buildings, Theory and Practice, pp. 85-90, Bratislava 1999. ISBN 80-85330-59-8.

 

 • Svoboda, Z.: The Analysis of the Convective-Conductive Heat Transfer in the Building Constructions. In: Proceedings of 6th Building Simulation Conference, Vol. I, pp. 329-335, Kyoto 1999. ISBN 4-931416-01-2.

 

 • Svoboda, Z.: Tepelně technické požadavky na obalové konstrukce, současný stav a výhled do budoucna. In: WORKSHOP - SEVEn - Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dům, sborník přednášek, Praha 1999

 

 • Tywoniak, J. - Svoboda, Z.: Sind deklarierte U-Werte erreichbar? In: 10. Bauklimatisches Symposium, Band 2, pp. 579-586, Dresden 1999. ISBN 3-86005-233-0.

 

 • Tywoniak, J. - Hajek, P. - Svoboda, Z.: Reduction of Carbon Dioxide Emissions Related to Building Envelopes. In: CISBAT 99 Solar Energy in Buildings, pp. 89-94, Ecole Polytechnique Federale de Laussanne, Lausanne 1999.

 

2000

 • Frolík, S., Krtková, Z., Svoboda, Z.: Výpočet tepelných ztrát obalovými konstrukcemi budov podle nových česky vydaných evropských norem. In: Sborník materiálů 2. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov, pp. 52-59, Brno 2000.

 

 • Svoboda, Z., Králíček, V.: Výpočet celoroční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry ve stavebních konstrukcích podle prEN ISO 13788. In: Sborník materiálů 2. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov, pp. 60-63, Brno 2000.

 

 • Svoboda, Z.: Obvodové konstrukce s "dynamickými" tepelnými izolacemi. In: Sborník 1. národní konference Simulace budov 2000, pp. 121-126, Praha 2000. ISBN 80-02-01375-1.

 

 • Svoboda, Z.: Metodika hodnocení potřeby energie na vytápění obytných budov podle evropských norem. In: Sborník 7. mezinárodní konference EEBW: Úspory energie, SEVEn Praha CD-ROM, Praha 2000.

 

 • Svoboda, Z.: Nové evropské tepelně technické normy a některé důsledky jejich zavedení do české technické praxe. In: Sborník referátů konference Snižování energetické náročnosti budov, pp. 19-24, Ostrava 2000. ISBN 80-02-01395-6.

 

2001

 • Krtková, Z., Soukupová, P., Svoboda, Z.: Analýza odezvy místnosti na tepelnou zátěž podle nových evropských norem. In: Sborník materiálů 3. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov, pp. 70-74, Štrbské pleso 2001. ISBN 80-233-0462-3.

 

 • Svoboda, Z.: Lineární činitel prostupu tepla a jeho využití při stanovení tepelně technických parametrů zděných konstrukcí. In: Sborník materiálů 3. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov, pp. 75-79, Štrbské pleso 2001. ISBN 80-233-0462-3.

 

 • Svoboda, Z.: Hodnocení tepelně vlhkostního chování konstrukcí se zabudovanou vlhkostí podle upravené metodiky prEN ISO 13788. In: Sborník materiálů 1. kongresu kateder stavitelství a konstrukcí pozemních staveb - Globalizácia a my, pp. III-29 - III-34, Bratislava - Dunajská Streda 2001.

 

 • Svoboda, Z.: Nové výpočtové postupy pro hodnocení energetického přínosu solárních konstrukcí. In: Sborník materiálů 4. konference Budova a energia, pp. 237-240, Podbanské 2001, ISBN 80-7099-694-3.

 

 • Svoboda, Z.: The Analysis of 3D Thermal Bridges and Its Influence on the Energy Balance of the Building. In: Proceedings of the 2nd international seminar on ECS, IASS Working Group 18 on Environmentally Compatible Structures and Structural Materials, pp. 66-70, Praha 2001, ISBN 80-01-02473-3.

 

 • Tywoniak, J., Svoboda, Z.: Building and Energy in Environmental Context. In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2001, p. 979, CTU Prague 2001, ISBN 80-01-02335-4.

 

2002

 • Svoboda, Z., Aubrechtová, K.: The Response of the Building to the Thermal Load. In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2002, pp. 1034-1035, CTU Prague 2002, ISBN 80-01-02511-X.

 

 • Svoboda, Z.: Hodnocení tepelně vlhkostního chování konstrukcí se zabudovanou vlhkostí. In: Sborník odborného semináře "Funkční způsobilost a optimalizace staveb", pp. 41-42, Praha 2002, ISBN 80-01-02508-X.

 

 • Svoboda, Z.: Simulační model prEN ISO 13792 a jeho využití v praxi. In: Sborník materiálů 4. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov, pp. 95-98, Praha 2002.

 

 • Svoboda, Z.: Jednoduchá simulace tepelného chování místností v čase a její využití při projektování. In: Zborník prednášok VII. vedeckej konferencie, 7. sekcia: Konštrukcie v architektúre, pp. 267-272, Košice 2002, ISBN 80-7099-813-X.

 

 • Svoboda, Z.: Výpočtové postupy pro hodnocení tepelné ochrany budov. In: Sborník semináře Ekologické stavění 1, pp. 87-90, Praha 2002, ISBN 80-01-02623-X.

 

 • Svoboda, Z.: Jednoduchý simulační model prEN ISO 13792 a zkušenosti s jeho využitím. In: Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002, pp. 129-132, Praha 2002, ISBN 80-02-01515-0.

 

2003

 • Svoboda, Z.: Výpočtové hodnocení tepelně vlhkostního chování střech se zabudovanou vlhkostí. In: Zastřešení budov, pp. 205-210, Brno 2003, ISBN 80-214-2328-5.

 

 • Jiránek, M., Svoboda, Z.: Teploty v zemině pod objektem - modelování a realita. In: Sborník materiálů 10. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2003, pp. 90-94, Štrbské pleso 2003, ISBN 80-233-0484-4.

 

 • Svoboda, Z.: Vliv drenážní vrstvy pod podlahou na tepelné ztráty objektu. In: Sborník materiálů 5. konference Budova a energia, pp. 281-284, Podbanské 2003, ISBN 80-8073-021-0.

 

 • Svoboda, Z., Tywoniak, J.: Refurbishment of BATA-Skyscraper in Zlín, Czech Republic - Building Physics Analysis as a Design Supporting Tool. In: CISBAT 2003 Proceedings - Innovation in Building Envelopes and Environmental Systems, pp. 125-130, Ecole Polytechnique Federale de Laussanne, Lausanne 2003.

 

 • Svoboda, Z.: Nové výpočtové postupy a programy pro tepelnou ochranu budov. In: Sborník referátů konference Snižování energetické náročnosti budov, pp. 32-37, Ostrava 2003. ISBN 80-02-01584-3.

 

 • Svoboda, Z.: Tepelně technické hodnocení dvouplášťových střech se zatepleným horním pláštěm. In: Sborník přednášek kongresu Střechy 2003 - Ploché střechy, pp. 19-23, Praha 2003.

 

 • Svoboda, Z.: Výpočtové modelování infiltrace do obalových konstrukcí. In: Sborník přednášek kongresu Střechy 2003 - Ploché střechy, pp. 29-37, Praha 2003.

 

2004

 • Svoboda, Z.: Vliv šíření vzduchu prouděním na tepelně vlhkostní chování konstrukcí. In: Sborník materiálů 11. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2004, pp. 27-32, Praha 2004.

 

 • Svoboda, Z.: The Complex Modelling of Various Effects of the Sub-slab Ventilation Systems. In: Proceedings of the 4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, CD-ROM, Praha 2004.

 

 • Svoboda, Z.: Využití CFD výpočtů pro stanovení součinitele prostupu tepla dvouplášťových konstrukcí. In: Sborník 3. národní konference Simulace budov a techniky prostředí 2004, pp. 99-102, Praha 2004. ISBN 80-02-01678-5.

 

 • Svoboda, Z.: Vlhkostní důsledky infiltrace a exfiltrace vzduchu stavebními konstrukcemi. In: Sborník "Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí", pp.41-45, Praha 2004. ISBN 80-01-03211-6.

 

2005

 • Svoboda, Z.: Výpočtové modelování konstrukcí podkroví. In: Sborník 6. konference Izolace 2005 - díl Šikmé střechy a vestavěná podkroví, pp. 16-21, Praha 2005.

 

 • Svoboda, Z.: Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry v tepelných mostech. In: Sborník přednášek 12. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2005, pp. 103-106, Štrbské Pleso 2005, ISBN 80-96243-1-1.

 

 • Svoboda, Z.: Tepelně vlhkostní analýza a ověření detailů. In: Sborník přednášek konference Tepelná ochrana historických budov 2005, pp. 28-35, Praha 2005, ISBN 80-02-01752-8.

 

 • Svoboda, Z.: The Numerical Modelling of the Diffusive-Convective Water Vapour Transport through the Building Constructions. In: Proceedings of the 9th Int. IBPSA Conference “Building Simulation”, Vol. III, pp. 1199-1204, Montreal 2005. ISBN 2-553-01152-0.

 

 • Kabrhel, M. - Svoboda, Z.: Modifikace metodiky EN ISO 13792 pro hodnocení dynamické odezvy masivních historických budov. In: Sborník materiálů 6. konference Budova a energia, pp. 122-125, Podbanské 2005, ISBN 80-8073-353-8.

 

2006

 • Svoboda, Z.: Tepelně vlhkostní efekty masivních bodových kotev ve vnějších stěnách. In: Sborník přednášek 13. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2006, pp. 133-138, Praha 2006.

 

 • Svoboda, Z.: Výpočtové hodnocení lehkých obvodových plášťů. In: Sborník přednášek 13. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2006, pp. 197-203, Praha 2006.

 

 • Svoboda, Z.: Specifika historických budov z hlediska jejich tepelné stability. In: Sborník příspěvků z konference Tepelná ochrana historických budov 2006, pp. 37-41, Praha 2006.

 

 • Svoboda, Z.: Využití CFD modelování při návrhu dvouplášťových střech. In: Sborník 4. národní konference s mezinárodní účastí Simulace budov a techniky prostředí 2006, pp. 3-8, Praha 2006. ISBN 80-01-03577-8.

 

 • Svoboda, Z.: Výpočtové hodnocení dvouplášťových střech - od normových postupů k CFD modelování. In: Sborník příspěvků z workshopu Udržitelná výstavba 2, pp. 63-72, Praha 2006. ISBN 80-01-03605-7.

 

2007

 • Svoboda, Z.: Tepelně vlhkostní efekty netěsností ve dvouplášťových střechách. In: Sborník přednášek 14. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2007, pp. 44-49, Štrbské Pleso 2007, ISBN 978-80-969243-5-6.

 

 • Svoboda, Z.: The Effects of Leakages in Roofs with Ventilated Air Layers - a CFD Approach. In: Proceedings of the 10th Int. IBPSA Conference “Building Simulation”, pp. 1748-1755, Beijing 2007. ISBN 0-9771706-3-2.

 

2008

 • Svoboda, Z.: CFD modelling of a historical double-skin facade. In: Proceedings of the CE Reg. IBPSA Conference "Computer Aided Building Physical Modeling", pp. 41-44, Bratislava 2008, ISBN 978-80-227-2888-1.

 

 • Svoboda, Z.: Tepelně-vlhkostní problémy dřevěných skeletů. In: Sborník příspěvků 3. celostátní konference "Dřevěné stavění", CD-ROM, Praha 2008.

 

 • Svoboda, Z.: Využití ČSN 730540 při hodnocení energetické náročnosti budov. In: Sborník přednášek konference "Nové prvky energetického hodnocení budov", pp. 44-50, Praha 2008. ISBN 978-80-02-02095-0.

 

2009

 • Svoboda, Z.: Software pro výpočet energetické náročnosti budov. In: Sborník přednášek konference "Izolace 2009", pp. 15-20, Praha 2009.

   

 • Svoboda, Z.: Vliv počáteční vlhkosti na vlhkostní chování dvouplášťových konstrukcí. In: Sborník přednášek 15. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2009, pp. 83-87, Štrbské Pleso 2009, ISBN 978-80-969158-5-9.

 

 • Svoboda, Z.: Zabudovaná vlhkost v konstrukcích s větranou vzduchovou vrstvou. In: Sborník Udržitelná výstavba 5, pp. 78-81, Praha 2009, ISBN 978-80-01-04447-6.

  

2010

 • Bílek, V. - Rojík, V. - Karas, J. - Svoboda, Z. - Peukert, M. - Krov, L. - Pánek, M.: The middle rise housing and public buildings using the heavy timber and hybrid frames with steel plate joints. In: Proceedings of the 11th World Conference on Timber Engineering "WCTE 2010", pp. 2527-2535, Trentino 2010, ISBN 978-1-62276-175-3. 

 

 • Svoboda, Z.: Šíření tepla ve zdivu z dutinových tvarovek ve svislém směru. In: Sborník přednášek konference "Simulace budov a techniky prostředí SBTP 2010", pp. 3-6, Praha 2010, ISBN 978-80-254-8661-0. 

  

2011

 • Svoboda, Z.: The use of CFD modelling in the process of refurbishment of historical buildings. In: Sborník konference "Udržitelná výstavba 2011" - část "Udržitelná výstavba budov", pp. 31-38, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04733-0. 

 

 • Svoboda, Z.: Anizotropní tepelná vodivost zdiva z dutinových tvarovek. In: Sborník přednášek 16. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2011, pp. 32-35, Štrbské Pleso 2011, ISBN 978-80-970595-4-5.

 

 • Svoboda, Z.: Revize ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky. In: Sborník přednášek 6. semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2011, pp. 71-79, Hradec Králové 2011.

.

2016

 • Svoboda, Z.: Specifické problémy výpočtů šíření vodní páry stavebními konstrukcemi. In: Sborník přednášek konference "Izolace 2016", CD-ROM, Praha 2016, ISBN 978-80-905755-1-6.

 

 

 

Soubory ke stažení

6th Building Simulation Conference, Kyoto 1999(202.6kB)pdf
4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Praha 2004(209.5kB)pdf
9th Building Simulation Conference, Montreal 2005(106.7kB)pdf
Simulace budov a techniky prostředí, Praha 2006(735.9kB)pdf
10th Building Simulation Conference, Beijing 2007(444kB)pdf