FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Články

1994

 • Svoboda, Z.: Průsvitné izolační materiály a výpočtová simulace jejich chování. In: Stavební obzor. 3, č.6 (1994), s.166-170. ISSN 1210-4027

 

 • Svoboda, Z.: Příspěvek k problematice nestacionárního vedení tepla dvouplášťovou konstrukcí s otevřenou vzduchovou dutinou. In: Stavební obzor. 3, č.9 (1994), s.270-274. ISSN 1210-4027

 

1995

 • Svoboda, Z.: Stavební tepelná technika pro Windows. In: Stavba. 2, č.5 (1995), s.56-59. ISSN 1210-9568

 

 • Tywoniak, J. - Svoboda, Z.: Transparentní izolace - naděje i problémy. In: Stavba. 2, č.3 (1995), s.40-42. ISSN 1210-9568

 

1996

 • Jiránek, M. - Svoboda, Z.: Dimenzování protiradonových opatření pomocí výpočetní techniky. In: Stavba. 3, č.1 (1996), s. 62-63. ISSN 1210-9568

 

 • Svoboda, Z.: Stavební fyzika pro Windows - nové verze, nové možnosti. In: Stavba. 3, č.6 (1996), s.52. ISSN 1210-9568

 

1997

 • Svoboda, Z.: Stavební tepelná technika pro Windows 95. In: Příloha časopisu Stavba Počítač a architektura (1997), s.44-45. ISSN 1210-9568

 

1998

 • Hanzalová, L. - Stibůrková, B. - Svoboda, Z. - Šilarová, Š.: Zásady pro navrhování zelených střech z hlediska stavební tepelné techniky. In: Stavební obzor. 7, č.10 (1998), s.292-294. ISSN 1210-4027

 

 • Svoboda, Z.: Nové programy pro stavební fyziku. In: Stavba. 5, č.6 (1998), s. 47-48. ISSN 1210-9568

 

1999

 • Svoboda, Z.: Programy pro stavební fyziku. In: Stavitel. 7, č.2 (1999), s.34-35. ISSN 1210-4825.

 

 • Svoboda, Z.: Kombinované šíření tepla vedením a prouděním a jeho vliv na tepelně technické vlastnosti konstrukcí. In: Tepelná ochrana budov. 2, č. 4 (1999), s. 11-15. ISSN 1213-0907.

 

2000

 • Svoboda, Z.: Kombinovaný přenos tepla kondukcí a konvekcí ve stavebních konstrukcích a detailech. In: Stavební obzor. 9, č. 1 (2000), s. 20-22. ISSN 1210-4027

 

 • Svoboda, Z.: Nástavby z pohledu stavební tepelné techniky. In: Stavba. 7, č. 4 (2000), s. PII-PIV. ISSN 1210-9568

 

 • Svoboda, Z.: The Convective-Diffusion Equation and Its Use in Building Physics. In: International Journal on Architectural Science. Vol. 1, No. 2 (2000), pp. 68-79. ISSN 1562-7810

 

 • Svoboda, Z.: Nové programy pro stavební fyziku - již podle evropských norem. In: Stavba. 7, č.5 (2000), s. 82-83. ISSN 1210-9568

 

 • Svoboda, Z.: Program TEPLO 2001 - nové možnosti tepelně vlhkostního posouzení stavebních konstrukcí podle evropských norem. In: Střechy, fasády, izolace. 7, č.10 (2000), s. 26-27. ISSN 1211-1856

 

 • Svoboda, Z.: Nástavby z pohledu stavební tepelné techniky. Citace In: Stavba. 7, č.6 (2000), s. 52. ISSN 1210-9568

 

 • Svoboda, Z.: Nástavby z pohledu stavební tepelné techniky. Přetištěno In: Neviditelný pes - sekce Bydlení, vydání z 16.11.2000.

 

 • Svoboda, Z.: Response to Comments on the Convective-Diffusion Equation in Building Physics. In: International Journal on Architectural Science. Vol. 1, No. 4 (2000), pp. 216-217. ISSN 1562-7810.

 

2001

 • Svoboda, Z.: Programy pro střešní konstrukce - Teplo a Mezera pro Windows. In: Stavitel. 9, č.4 (2001), s.61-62. ISSN 1210-4825.

 

 • Krtková, Z., Soukupová, P., Svoboda, Z.: Analýza odezvy místnosti na tepelnou zátěž podle nových evropských norem. In: Tepelná ochrana budov. 4, č. 3 (2001), s. 11-13. ISSN 1213-0907.

 

 • Svoboda, Z.: Lineární činitel prostupu tepla a jeho využití při stanovení tepelně technických parametrů zděných konstrukcí. In: Tepelná ochrana budov. 4, č. 4 (2001), s. 6-8. ISSN 1213-0907.

 

 • Svoboda, Z.: Hodnocení potřeby energie na vytápění podle nových evropských norem. In: Stavitel. 9, č.11 (2001), s.60-61. ISSN 1210-4825.

 

 • Jiránek, M., Svoboda, Z.: Výpočtové stanovení trojrozměrných polí tlaků vzduchu ve stavebních konstrukcích. In: Tepelná ochrana budov. 4, č. 6 (2001), s. 3-6. ISSN 1213-0907.

 

2002

 • Svoboda, Z.: Vyhláška č. 291/2001 Sb. a programy pro stavební tepelnou techniku. In: Stavba. 9, č.2 (2002), s. 100-101. ISSN 1210-9568.

 

 • Svoboda, Z.: Okenní konstrukce, tepelná technika a nové normy. In: Stavba. 9, č.2 (2002), s. 68-71. ISSN 1210-9568.

 

 • Svoboda, Z.: Evropské tepelně technické normy a specializovaný software. In: Prezentace stavebních materiálů. 2, č.2 (2002), s. 24.

 

2003

 • Jiránek, M., Svoboda, Z.: Teplotní pole v zemině pod objekty. In: Tepelná ochrana budov. 5, č. 6 (2002), s. 16-21. ISSN 1213-0907.

 

 • Svoboda, Z.: Revize ČSN 730540-2 a programy pro stavební tepelnou techniku. In: Stavba. 10, č.1 (2003), s. 84-85. ISSN 1210-9568.

 

 • Svoboda, Z.: Tepelně technické hodnocení okenních konstrukcí. In: Prezentace stavebních materiálů. 3, č. 2 (2003), s. 33-34.

 

 • Svoboda, Z.: Využití CFD výpočtů pro stanovení součinitele prostupu tepla dvojitého okna. In: Tepelná ochrana budov. 6, č. 4 (2003), s. 20-22. ISSN 1213-0907.

 

 • Svoboda, Z.: Výpočtové hodnocení tepelně vlhkostního chování střech se zabudovanou vlhkostí. In: Střechy, fasády, izolace. 10, č.10 (2003), s. 34-36. ISSN 1212-0111.

 

 • Svoboda, Z.: Kovové kazetové stěny a tepelná ochrana budov. In: Tepelná ochrana budov. 6, č. 5-6 (2003), s. 37-41. ISSN 1213-0907.

 

2004

 • Svoboda, Z.: Kovové kazetové stěny a tepelná ochrana budov. In: Materiály pro stavbu. 10, č. 3 (2004), s. 30-34. ISSN 1213-0311.

 

 • Svoboda, Z.: Opatrně s odvážnými slovy - Několik polemických poznámek k článku o vnitřním tepelně izolačním systému. In: Tepelná ochrana budov. 7, č. 2 (2004), s. 55-56. ISSN 1213-0907.

 

 • Svoboda, Z.: Součinitel prostupu tepla kovových kazetových stěn a sendvičových panelů. In: Materiály pro stavbu. 10, č. 5 (2004), s. 26-28. ISSN 1213-0311.

 

2005

 • Chaloupka, K. - Svoboda, Z.: Dvouplášťové ploché střechy - 3. část. In: Materiály pro stavbu. 11, č. 3 (2005), s. 36-39. ISSN 1213-0311.

 

 • Svoboda, Z.: Tepelně vlhkostní analýza a ověření detailů historických budov. In: Tepelná ochrana budov. 8, č. 5 (2005), s. 3-7. ISSN 1213-0907.

 

2006

 • Jiránek, M. - Svoboda, Z.: Numerical Modelling as a Tool for Optimisation of Sub-slab Depressurisation Systems Design. In: Building And Environment Online (article in press), http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.04.002, 9.6.2006.

 

 • Svoboda, Z.: Moisture Effects of Leakages in Building Construction: Finite Element Modelling. In: Architectural Science Review. Vol. 49, No. 4 (2006), pp. 340-348. ISSN 0003-8628.

 

2007

 • Jiránek, M. - Svoboda, Z.: Numerical Modelling as a Tool for Optimisation of Sub-slab Depressurisation Systems Design. In: Building And Environment. Vol. 42, No. 5 (2007), pp. 1994-2003. ISSN 0360-1323.

 

 • Svoboda, Z.: Tepelná izolácia sokla - riešenie pre jednovrstvé a viacvrstvé steny. In: ASB - Architektúra Stavebníctvo Bývanie. 14, č. 4 (2007), s. 110-112. ISSN 1335-1230.

 

 • Svoboda, Z.: Výpočtové hodnocení dvouplášťových střech - normový postup versus CFD analýza. In: Tepelná ochrana budov. 10, č. 2 (2007), s. 3-6. ISSN 1213-0907.

 

 • Svoboda, Z.: Využití CFD modelování při návrhu větrání dvouplášťových střech. In: Vytápění, větrání, instalace. 16, č. 5 (2007), s. 242-246. ISSN 1210-1389.

 

 • Svoboda, Z.: Tepelné efekty bodových kotev zavěšených fasádních obkladů. In: Tepelná ochrana budov. 10, č. 5 (2007), s. 21-23. ISSN 1213-0907.

 

2008

 • Svoboda, Z.: Dosavadní stav a novinky r. 2007 v požadavcích na střešní konstrukce z hlediska tepelné ochrany budov. In: Ploché a šikmé střechy - monotematické číslo časopisu Stavební informace. 15, 54. publikace (2008), s. 12-15. ISSN 1211-2259.

 

 • Svoboda, Z.: The Effects of Leakages in Roofs with Ventilated Air Layers - a CFD Approach. In: ibpsaNEWS. Vol. 18, No. 1 (2008), pp. 25-32. ISSN 1993-8586.

 

 • Jiránek, M. - Svoboda, Z.: Transient radon diffusion through radon-proof membranes: A new technique for more precise determination of the radon diffusion coefficient. In: Building And Environment Online (article in press), http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.09.017, 31.10.2008.

 

 • Svoboda, Z.: Vzduchotěsnost dřevěných konstrukcí a její tepelně vlhkostní souvislosti. In: Tepelná ochrana budov. 11, č. 5 (2008), s. 3-8. ISSN 1213-0907.

 

2009

 • Jiránek, M. - Svoboda, Z.: Transient radon diffusion through radon-proof membranes: A new technique for more precise determination of the radon diffusion coefficient. In: Building And Environment. Vol. 44, No. 6 (2009), pp. 1318-1327. ISSN 0360-1323.

 

 • Svoboda, Z.: Software Energie 2009 a dotační program "Zelená úsporám". In: Tepelná ochrana budov. 12, č. 3 (2009), s. 5-7. ISSN 1213-0907. 

 

 • Antonín, J. - Svoboda, Z.: Kondenzace v difuzně otevřených skladbách s kontaktním zateplovacím systémem. In: Tepelná ochrana budov. 12, č. 4 (2009), s. 10-14. ISSN 1213-0907. 

 

 • Svoboda, Z.: Vliv počáteční vlhkosti na vlhkostní chování dvouplášťových konstrukcí. In: Střechy, fasády, izolace. 15, č. 10 (2009), s. 30-31. ISSN 1212-0111. 

 

2010

 • Svoboda, Z. - Kubr, M.: Ekvivalentní tepelná vodivost zdiva z dutinových keramických tvarovek ve směru svislého tepelného toku. In: Tepelná ochrana budov. 13, č. 5 (2010), s. 13-17. ISSN 1213-0907. 

 

2011

 • Svoboda, Z.: Tepelně vlhkostní chování obvodových konstrukcí v těžkých dřevěných skeletech. In: Stavebnictví. 5, č. 2 (2011) - příloha Dřevostavby, s. 26-28. ISSN 1802-2030.
   
 • Svoboda, Z. - Kubr, M.: Numerical simulation of heat transfer through hollow bricks in the vertical direction. In: Journal of Building Physics, Vol. 34, No. 4 (2011), pp. 325-350. ISSN 1744-2591. 
   
 • Svoboda, Z.: Svisle orientované šíření tepla ve vzduchových dutinách. In: Stavební obzor. 20, č. 4 (2011), s. 106-109. ISSN 1210-4027.
   
 • Svoboda, Z.: Šíření tepla zdivem. In: Fasády. 9, č. 3 (2011), pp. 40-42. ISSN 1214-4592.
             

 • Svoboda, Z. - Tywoniak, J.: Nové znění ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky" v detailním pohledu. In: Tepelná ochrana budov. 14, č. 5 (2011), pp. 13-19. ISSN 1213-0907.

            

 • Tywoniak, J. - Svoboda, Z.: Nové znění ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky". In: Materiály pro stavbu. 17, č. 9 (2011), pp. 44-45. ISSN 1213-0311.


2012

 • Tywoniak, J. - Svoboda, Z.: Hodnocení stavebních konstrukcí a budov v souladu s novým zněním normy pro tepelnou ochranu budov. In: Vytápění, větrání, instalace. 21, č. 1 (2012), pp. 18-21. ISSN 0044-1989.
   


2017

 • Jiránek, M. - Svoboda, Z.: A New Approach to the Assessment of Radon Barrier Properties of Waterproofing Materials. In: Radiation Protection Dosimetry. 177, č. 1-2 (2017), pp. 116-120. ISSN 0144-8420.

 

2019

 • Thér, R. - Kallistová, A. - Svoboda, Z. - Květina, P. - Lisá, L. - Burgert, P. - Bajer, A.: How Was Neolithic Pottery Fired? An Exploration of the Effects of Firing Dynamics on Ceramic Products. In: Journal of Archaeological Method and Theory. 26, č. 3 (2019), pp. 1143-1175. ISSN 1072-5369.

 


  

Články studentů vzniklé v rámci magisterských a bakalářských prací:

 • Stašek, J.: Ekvivalentní tepelná vodivost vybraných typů „iso-nosníků". In: Tepelná ochrana budov 12, č. 6 (2009), ISSN 1213-0907.

 • Souček, J.: Modelování proudění vzduchu v kostele sv. Juraja v Kostolanech pod Tribečom. In: Tepelná ochrana budov 14, č. 1 (2011), ISSN 1213-0907.

 • Zeidler, V.: Bodový činitel prostupu tepla typických komerčně vyráběných masivních kotev. In: Tepelná ochrana budov 14, č. 1 (2011), ISSN 1213-0907.

 • Šíla, J.: Vliv sklonu otvorových výplní na součinitel prostupu tepla. In: Tepelná ochrana budov 14, č. 4 (2011), ISSN 1213-0907.

 • Vondráková, E.: Součinitel prostupu tepla světlovodů. In: Tepelná ochrana budov 15, č. 2 (2012), ISSN 1213-0907.

 • Matouš, M.: Bodový činitel prostupu tepla v lehkých obvodových pláštích. In: Tepelná ochrana budov 16, č. 2 (2013), ISSN 1213-0907.

 • Novotná, R.: Analýza tepelněvlhkostního chování vnitřního zateplení systémy s kapilárně aktivními materiály. In: Tepelná ochrana budov 16, č. 2 (2013), ISSN 1213-0907.

 • Zimová, T.: Tepelný tok podlahou na zemině s vytápěním. In: Tepelná ochrana budov 17, č. 1 (2014), ISSN 1213-0907.

 • Hybenová, L.: Škáry a ich vplyv na difúziu vodnej pary. In: Tepelná ochrana budov 17, č. 3 (2014), ISSN 1213-0907.

 • Raitrová, H.: Prostup tepla vytápěným suterénem a zeminou. In: Tepelná ochrana budov 18, č. 1 (2015), ISSN 1213-0907.

 • Horová, P.: Vliv okolní zástavby na prostup tepla zeminou. In: Tepelná ochrana budov 18, č. 6 (2015), ISSN 1213-0907.

 • Ryklová, P.: Vliv výpočetního modelu nevytápěného schodišťového prostoru na celkovou potřebu tepla na vytápění. In: Tepelná ochrana budov 19, č. 3 (2016), ISSN 1213-0907.

 • Pospíchal, T.: Prefamonolitické stropy s polystyrenovými vložkami. In: Tepelná ochrana budov 20, č. 2 (2017), ISSN 1213-0907.

 • Let, M.: Zjednodušené stanovení bodového činitele prostupu tepla kotev s přerušeným tepelným mostem. In: www.tzb-info.cz, publikováno 4.5.2021, https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/22198-zjednodusene-stanoveni-bodoveho-cinitele-prostupu-tepla-kotev-s-prerusenym-tepelnym-mostem.

 • Lédl, J.: Tepelné vlastnosti kotev zavěšených fasádních systémů a posouzení jejich vlivu. In: www.tzb-info.cz, publikováno 1.3.2023, https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/25001-tepelne-vlastnosti-kotev-zavesenych-fasadnich-systemu-a-posouzeni-jejich-vlivu.

 

 

 

Soubory ke stažení

Tepelná ochrana budov 6/2002(134.7kB)pdf
Tepelná ochrana budov 4/2003(538.6kB)pdf
Tepelná ochrana budov 6/2003(520kB)pdf
Tepelná ochrana budov 2/2007(1.1MB)pdf
Tepelná ochrana budov 5/2007(640.2kB)pdf
Vytápění, větrání, instalace 5/2007(3.7MB)pdf
Building and Environment 5/2007(1.4MB)pdf
Tepelná ochrana budov 5/2008(2.5MB)pdf
Building and Environment 6/2009(1.3MB)pdf
Tepelná ochrana budov 5/2010(2MB)pdf
Journal of Building Physics 4/2011(1.5MB)pdf