FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Programy a blog

Software pro výpočty tepelné ochrany budov, akustiky a navrhování protiradonových opatření

 

  • Svoboda, Z.: AREA 2017, program pro řešení 2D stacionárního vedení tepla a vodní páry, Kladno 2017

 

  • Svoboda, Z.: ENERGIE 2023, program pro výpočet energetické náročnosti budov podle EN ISO 52016-1 a vyhlášky MPO ČR 264/2020 Sb. (hodinový krok výpočtu), Kladno 2022-23

 

  • Svoboda, Z.: MEZERA 2017, program pro hodnocení dvouplášťových konstrukcí, Kladno 2017

 

  • Svoboda, Z.: TEPLO 2017, program pro hodnocení konstrukcí dle ČSN 730540 a EN ISO 13788, Kladno 2017

 

  • Svoboda, Z.: ZTRÁTY 2018, program pro výpočet tep. ztrát podle EN 12831-1, Kladno 2018

 

  • Svoboda, Z.: SIMULACE 2018, program pro hodnocení tepelné stability místnosti v letním a v zimním období podle EN ISO 52016-1 a ČSN 730540-4, Kladno 2018

 

  • Svoboda, Z., Jiránek, M.: RADON 2019, program pro hodnocení protiradonových opatření, Kladno 2019

 

  • Svoboda, Z., Jiránek, M.: Radon2D 2001, program pro 2D šíření radonu v podloží a materiálech, Kladno 2001

 

  • Svoboda, Z., Pelech, M.: NEPrůzvučnost 2010, program pro hodnocení neprůzvučnosti konstrukcí, Kladno 2010

 

Vedení odborného blogu o tepelné ochraně budov