FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Ke stažení III (freeware Energie 2023 EDU a Energie 2020 EDU)...

 

Volně šiřitelný program Energie 2023 EDU

Program Energie 2023 EDU je freeware a lze ho bezplatně používat pro nekomerční výpočty energetické náročnosti budov v rámci studia a výuky na odborných školách v ČR.

Program pracuje s hodinovým krokem výpočtu a umožňuje provést posouzení energetické náročnosti jednodušších menších budov, především rodinných a bytových domů. Podporuje výpočty podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb., podle EN ISO 52016-1 a souvisejících evropských norem, podle ČSN 730540 a podle metodických pokynů pro program Nová zelená úsporám.

Použití programu je omezeno na jednozónové budovy s obestavěným objemem do 3000 m3 a s energeticky vztažnou plochou do 1000 m2. Budova může mít nejvýše jeden zdroj tepla na vytápění, jeden zdroj chladu, jeden zdroj tepla na přípravu teplé vody, pět fotovoltaických panelů jednoho typu a dva solární kolektory jednoho typu. Limitován je i počet obalových konstrukcí, a to na nejvýše deset oken, deset neprůsvitných konstrukcí, dvě konstrukce v kontaktu se zeminou a dva nevytápěné prostory.

Aktualizace: XI/2023


 

Volně šiřitelný program Energie 2020 EDU

Program Energie 2020 EDU je freeware a lze ho bezplatně používat pro nekomerční výpočty energetické náročnosti budov v rámci studia a výuky na odborných školách v ČR.

Program pracuje s měsíčním krokem výpočtu a umožňuje provést posouzení energetické náročnosti jednodušších menších budov, především rodinných a bytových domů.

Omezení programu je obdobné jako u verze 2023 EDU (viz výše).

Aktualizace: X/2020

 

 

 

Soubory ke stažení

Po stažení je třeba archív rozbalit a spustit rozbalený soubor.
Instalační soubor pro program Energie 2023 EDU - hodinový model (včetně modelových klimatických dat pro cvičení SFA a SF1)(22.4MB)zip
Modelová hodinová klimatická data pro cvičení SFA a SF1(339.4kB)csv
 
Instalační soubor pro program Energie 2020 EDU - měsíční model(14.6MB)zip

edu2023.jpg
Energie 2023 EDU
(1920x1034, 481kB)