FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Ke stažení V (freeware Teplo 2017 EDU)...


Volně šiřitelný program Teplo 2017 EDU

Program Teplo 2017 EDU je freeware a lze ho bezplatně používat pro nekomerční posouzení skladeb stavebních konstrukcí z hlediska šíření tepla a vodní páry v rámci studia a výuky na odborných školách v ČR a v SR.

Program stanovuje součinitel prostupu tepla, tepelný odpor, nejnižší vnitřní povrchovou teplotu, teplotní faktor, pokles dotykové teploty a roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 6946, EN ISO 13788, ČSN 730540 a STN 730540.

Použití programu je omezeno na skladby konstrukcí o maximálně 7 vrstvách.

Aktualizace: IX/2017

Soubory ke stažení

Po stažení je třeba archív rozbalit a spustit rozbalený soubor.
Instalační soubor pro program Teplo 2017 EDU(5.1MB)zip

teplo2017edu.jpg
Teplo 2017 EDU
(1200x918, 331.4kB)