FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Ke stažení VI (freeware Cube 2017 EDU)...


Volně šiřitelný program Cube 2017 EDU

Program Cube 2017 EDU je freeware a lze ho bezplatně používat pro nekomerční výpočty rozložení teplot a vlhkostí v trojrozměrných stavebních detailech v rámci studia a výuky na odborných školách v ČR a v SR.

Program umožňuje zpracovat posouzení trojrozměrných stavebních detailů (tepelných mostů a vazeb) z hlediska prostupu tepla a difúze vodní páry. Pro výpočet šíření tepla a vodní páry používá metodu konečných prvků a kromě teplotního a vlhkostního pole stanovuje i nejnižší vnitřní povrchovou teplotu a teplotní faktor, tepelnou propustnost a měrný tepelný tok, hustotu toku vodní páry a roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 10211, EN ISO 13788, ČSN 730540 a STN 730540.

Použití programu je omezeno na detaily s pravoúhlou hranicí složené z maximálně 30 hranolových oblastí a pokryté výpočetní sítí s maximálně 8000 neznámými (resp. s maximálním počtem 20 x 20 x 20 os).

Aktualizace: IX/2017

Soubory ke stažení

Po stažení je třeba archív rozbalit a spustit rozbalený soubor.
Instalační soubor pro program Cube3D 2017 EDU(5.1MB)zip

cube2017edu.jpg
Cube 2017 EDU
(1200x916, 324.4kB)