FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Millenium Krystal

Exkurze studentů ČVUT fakulty stavební na stavbu budovy Millenim Krystal v rámci povinně volitelného předmětu na katedře konstrukcí pozemních staveb – 124YLOP

Nejnovější kancelářská budova společnosti Millenium se nachází na Vinohradské třídě nedaleko křižovatky s ulicí jana želivského. v místě samotném logicky uzavírá ze západní strany miniaturní náměstíčko vymezené vinohradskou třídou, budovou Strojimportu a budovou Čs stavební spořitelny. Objekt byl navržen dle urbanistické logiky místa, také podle výškových a světelných regulativů. Svým tvarováním připomíná vyleštěný krystal s ukončením střechy vodorovným řezem ve výšce 60,0 m. fasáda je řešena tak, aby podpořila téma lesklého blyštivého krystalu

Za katedru konstrukcí pozemních staveb Doc. Šilarová děkuje vedení společnosti Nevšímal, a.s. Kolínská 295/5, Nymburk, Výroba a montáž atypických, fasádních a rámových hliníkových, prosklených konstrukcí za zajímavou přednášku, odborný výklad na stavbě i za milé přijetí.