FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

prof.Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Publikace

knihy: 

Tywoniak, J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady 2. GRADA Publishing 2008

Tywoniak, J. a kolektiv: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a  další. GRADA Publishing 2012

kol.: Sledování energetických vlastností pasivních domů. GRADA Publishing 2012

články a konferenční příspěvky

KOPECKÝ, P. et al. Toward a logistic model of dynamic mold growth on wood. Wood Science and Technology. 2023, 57 759-780. ISSN 0043-7719. DOI 10.1007/s00226-023-01473-7.

RYPAROVÁ, P. et al. Laboratory Investigations of Mold Growth on Transverse and Longitudinal Wood Surfaces. Applied Sciences. 2023, 2023(13(1)), ISSN 2076-3417. DOI 10.3390/app13010228. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/228

TYWONIAK, J. et al. Laboratory observation of interior surface heat transfer at balcony door. Journal of Physics: Conference Series. 2021, 2069(2137), ISSN 1742-6596. DOI 10.1088/1742-6596/2069/1/012210.

KOPECKÝ, P. et al. Experimental Investigations of Wooden Beam Ends in Masonry with Interior Insulation: Measured Data in Real-Scale Experimental Walls Exposed to Semi-Continental Climatic Conditions. Journal of Building Physics. 2019, 43 147-170. ISSN 1744-2591. DOI 10.1177/1744259119867461.

CALTA, V. et al. Vyhodnocení provozu administrativní budovy Otevřená zahrada v Brně (2. část). Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27.(5), 272-276. ISSN 1210-1389.

CALTA, V. et al. Vyhodnocení provozu administrativní budovy Otevřená zahrada v Brně (1. část). Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27.(3), 130-135. ISSN 1210-1389.

KUMAR, A. et al. Surface modification of Norway spruce wood by octadecyltrichlorosilane (OTS) nanosol by dipping and water vapour diffusion properties of the OTS-modified wood. Holzforschung. 2018, 72(1), 45-56. ISSN 0018-3830. DOI 10.1515/hf-2017-0087.

KUMAR, A. et al. Nanocoating on Alkali-Resistant Glass Fibers by Octadecyltrichlorosilane to Improve the Mechanical strength of fibers and fibers/epoxy composites. Textile Research Journal. 2018, 88(9), 1038-1046. ISSN 0040-5175. DOI 10.1177/0040517517693977.

TYWONIAK, J. Soubor rodinných domů v Koberovech ve zpětném pohledu. Tepelná ochrana budov. 2017, 20(2), 20-21. ISSN 1213-0907.

KUMAR, A. et al. Coating of Wood by Means of Electrospun Nanofibers Based on PVA/SiO2 and Its Hydrophobization with Octadecyltrichlorosilane (OTS). Holzforschung. 2017, 71(3), 225-231. ISSN 0018-3830. DOI 10.1515/hf-2016-0108.

KUMAR, A. et al. Optimization of Processing Parameters of Medium Density Fiberboard Using Response Surface Methodology for Multiwalled Carbon Nanotubes as a Nanofiller. European Journal of Wood and Wood Products. 2017, 75(2), 203-213. ISSN 0018-3768. DOI 10.1007/s00107-016-1106-2.

TYWONIAK, J. et al. Vorhangfassade auf Holzbasis – Untersuchungen zum Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz. Bauphysik. 2017, 39(2), 104-113. ISSN 0171-5445. DOI 10.1002/bapi.201710018.

KUMAR, A. et al. Engineered Bamboo Scrimber: Influence of Density on the Mechanical and Water Absorption Properties. Construction and Building Materials. 2016, 127 815-827. ISSN 0950-0618. DOI 10.1016/j.conbuildmat.2016.10.069.

TYWONIAK, J. et al. Vorhangfassade auf Holzbasis - eine komplexe bauphysikalische Aufgabe. Bauphysik. 2017, 39(1), 64-69. ISSN 0171-5445. DOI 10.1002/bapi.201710009.

LUPÍŠEK, A. et al. Introduction of a Methodology for Deep Energy Retrofitting of Post-War Residential Buildings in Central Europe to Zero Energy Level. Komunikacie. 2016, 18(4), 30-36. ISSN 1335-4205.

PRAŽÁK, J. et al. Oscillation Phenomena in Gravityy-Driven Drainage in Coarse Porous-Media. Water Resources Research. 1992, 28(7), 1849-1855. ISSN 0043-1397. DOI 10.1029/92WR00748.

KUMAR, A. et al. Hydrophobic treatment of wood fibrous thermal insulator by octadecyltrichlorosilane and its influence on hygric properties and resistance against moulds. Composites Part B: Engineering. 2016, 106 285-293. ISSN 1359-8368. DOI 10.1016/j.compositesb.2016.09.034.

KUMAR, A. et al. Influence of surface modification of wood with octadecyltrichlorosilane on its dimensional stability and resistance against Coniophora puteana and molds. Cellulose. 2016, 5(23), 3249-3263. ISSN 0969-0239. DOI 10.1007/s10570-016-1009-8.

TYWONIAK, J. et al. Leichte Elementfassade auf Holzbasis zur Modernisierung von Nichtwohnhäusern. Stahlbau. 2016, 85 321-333. ISSN 0038-9145. DOI 10.1002/stab.201690169.

TYWONIAK, J. et al. Lehký obvodový plášť s dřevěnými prvky - vlastnosti, možnosti a pilotní projekty. TZB info. 2016, 18(18), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/14135-lehky-obvodovy-plast-s-drevenymi-prvky-vlastnosti-moznosti-a-pilotni-projekty

KUMAR, A. et al. Liquefied-Wood-Based Polyurethane–Nanosilica Hybrid Coatings and Hydrophobization by Self-Assembled Monolayers of Orthotrichlorosilane (OTS). ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2015, 3(10), 2533-2541. ISSN 2168-0485. DOI 10.1021/acssuschemeng.5b00723. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.5b00723

TYWONIAK, J. et al. Nenosný obvodový plášť s využitím dřevěných materiálů...nejen jako náhrada boletických panelů. Střechy, fasády, izolace. 2015,(9), 32-33. ISSN 1212-0111.

DYTRICH, J. et al. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB ČVUT - Budova a její provoz. Tepelná ochrana budov. 2015, 18(1), 6-9. ISSN 1213-0907.

TYWONIAK, J. et al. Lehké obvodové pláště budov - pokročilá řešení s přírodními materiály. Tepelná ochrana budov. 2015, 18(3), 11-15. ISSN 1213-0907.

BUREŠ, M. et al. Nová generace environmentálně šetrného lehkého obvodového pláště. Dřevostavby&Stavby PROFIspeciál 2014. 2014, 5.(1.), 70-73.

TYWONIAK, J., J. ANTONÍN a P. KOPECKÝ. Jsou budovy s velmi nízkou energetickou náročností opravdu dražší?. TZB info. 2013, 13 ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/nizkoenergeticke-stavby/10016-jsou-budovy-s-velmi-nizkou-energetickou-narocnosti-opravdu-drazsi

LUPÍŠEK, A. et al. Český solární dům AIR House na soutěži U.S. Solar Decathlon 2013 - 2. část. TZB info. 2014, 16.(12.), 1-6. ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/10969-cesky-solarni-dum-air-house-na-soutezi-u-s-solar-decathlon-2013-2-cast

LUPÍŠEK, A. et al. Český solární dům AIR House na soutěži U.S. Solar Decathlon 2013 - 1. část. TZB info. 2014, 16.(11.), 1-5. ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/10945-cesky-solarni-dum-air-house-na-soutezi-u-s-solar-decathlon-2013-1-cast

TYWONIAK, J., Z. SVOBODA a K. SOJKOVÁ. Nové znění ČSN 73 0540-2. TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2011, 10(10), 1-2. ISSN 1801-4399.

TYWONIAK, J. a Z. SVOBODA. Hodnocení stavebních konstrukcí a budov v souladu s novým zněním normy pro tepelnou ochranu budov. Vytápění, větrání, instalace. 2012, 21(1), 18-21. ISSN 1210-1389.

TYWONIAK, J. a Z. SVOBODA. Nové znění ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky". Materiály pro stavbu. 2011, 17(9), 44-45. ISSN 1213-0311.

SVOBODA, Z. a J. TYWONIAK. Nové znění ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky" v detailním pohledu. Tepelná ochrana budov. 2011, 14(5), 13-19. ISSN 1213-0907.


PRAŽÁK, J., J. TYWONIAK a F. PETERKA. DESCRIPTION OF TRANSPORT OF LIQUID IN POROUS-MEDIA - A STUDY BASED ON NEUTRON RADIOGRAPHY DATA. International Journal of Heat and Mass Transfer. 1990, 33(6), 1105-1120. ISSN 0017-9310.

NOVÁK, J. a J. TYWONIAK. Budova jako součást větracího systému/větrací systém jako součást budovy. Vytápění, větrání, instalace. 2006, 15(1), 25-30. ISSN 1210-1389.

HÁJEK, P. a J. TYWONIAK. Udržitelná výstavba budov. Stavební listy. 2002, 8(12-13), 5-15. ISSN 1211-4790.

TYWONIAK, J. Moderní budovy a udržitelné stavění. Inženýrská komora 2001. 2001, 10(1), 7-11.

TYWONIAK, J. Vliv nepravidleností v tepelněizolačních vrstvách na energetické vlastnosti budov. Tepelná ochrana budov. 2001, 4(3), 8-10. ISSN 1213-0907.

TYWONIAK, J. Kancelářská budova v Gleisdorfu. Stavění a udržitelný rozvoj III. Stavba. 2000, 7(6), 86-87. ISSN 1210-9568.

TYWONIAK, J. Stavění a udržitený rozvoj. Stavba. 2000, 7(2), 74-75. ISSN 1210-9568.

TYWONIAK, J. Měření propustnosti vzduchu obvodovým pláštěm budovy. Tepelná ochrana budov. 2000, 5(1), 13-16. ISSN 1213-0907.

TYWONIAK, J. Opět o šikmých střechách. Pro stavbu. 1999, 5(6), 44-45. ISSN 1211-0787.

TYWONIAK, J. Folie v šikmých střechách : Stavebně fyzikální souvislosti. Pro stavbu. 1998, 4(6), 30-34. ISSN 1211-0787.

TYWONIAK, J. Stavební tepelná technika a počítače. Stavba. 1997, 4(4), 21-23. ISSN 1210-9568.

TYWONIAK, J. Energetický pasport budov u sousedů. Stavba. 1997, 4(2), 12. ISSN 1210-9568.

TYWONIAK, J. Šikmé střechy z pohledu stavební tepelné techniky. Stavba. 1994, 1(2), 28-30. ISSN 1210-9568.

TYWONIAK, J. Dvě publikace o úsporách energie. Stavba. 1996, 3(2), 11. ISSN 1210-9568.

TYWONIAK, J. a Z. SVOBODA. Transparentní izolace - naděje i problémy. Stavba. 1995, 2(3), 40-42. ISSN 1210-9568.