FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc.Ing. Eva Burgetová, CSc.

Publikační činnost

PŘEHLED PUBLIKACÍ

Burgetová, E.: Vlhnutie muriva sanovaných budov po dodatečnej hydroizolacii, Stavebné materiály 2/2005, Jaga Group, s.r.o. Bratislava 2005, s. 28-29, ISSN 1336-7617

Burgetová, E.: Sanace historického pivovaru, Stavitel 2/2005, s. 42-43, Economia, a.s. Praha 2005, ISSN 1210-4825

Burgetová, E.: Vlhnutie muriva sanovaných budov po dodatečnej hydroizolacii, Stavebné materiály 02-03/2005, Jaga Group Bratislava, s. 20-21, ISSN 1336-7617

Burgetová, E. – Kulhánek, F.: Rekonštrukcia hydroizolačného systému pamiatkovo chráneného objektu, Stavebnícka ročenka 2007, s. 100-102, Jaga Group, s.r.o., Bratislava 2006, ISBN 80-8076-030-6

Burgetová, E.: Historické technologie na ochranu staveb proti vlhkosti, sborník 7. mezinárodní konference Dějiny staveb – stavebně historické průzkumy, s. 145-149, Sdružení pro stavebně historický průzkum a Národní památkový ústav, Nečtiny 2006, ISBN 80-86596-89-3

Burgetová, E.: Traditional historical technologies for moisture proofing of buildings, p. 153-180, International Journal for Technology and Applications in Building Maintenance and Monument Preservation, 2-2007, WTA-Publications Munchen, ISSN 1612-0159

Burgetová, E.- Kulhánek, F.: Rekonštrukcia hydroizolačního systému pamiatkovo chráněného objektu, Stavebné materiály 3/2007, s. 38-40, Jaga Group, s.r.o., Bratislava 2007, ISSN 1336-7617

Burgetová, E.: Prieskumy a diagnostika stavieb so zvýšenou vlhkosťou, Stavebné materiály 10/2007, s. 64-66, Jaga Group, s.r.o., Bratislava 2007, ISSN 1336-7617

Burgetová, E.: Průzkumy a diagnostika staveb se zvýšenou vlhkostí, Realizace staveb roč. II. 05/2007, s. 22-23, Jaga Media, s.r.o., ISSN 1802-0631

Burgetová, E.: Průzkum Karlova mostu - Vliv vlhkosti na konstrukci mostu, sborník konference Dějiny staveb – Stavebně historické průzkumy, s. 293-303, Sdružení pro stavebně historický průzkum a Národní památkový ústav, Nečtiny 2007, ISSN 1803-0777, ISBN 978-80-86596-95-2

Balík, M. a kol.: Odvlhčování staveb, 2. přepracované vydání Grada Publishing, a.s., Praha 2008, ISBN 978-80-247-2693-9

Burgetová, E.: Sanace historického zdiva pivovaru, Realizace staveb 01/2008, s. 38-39, Jaga Media, s.r.o., ISSN 1802-0631

Burgetová, E.: Sanácia historického muriva pivovaru, Stavebné materiály roč. IV. 3/2008, s. 69-71, Jaga Group, s.r.o., Bratislava 2008, ISSN 1336-7617

Burgetová, E. – Matějček, R.: Návrh sanácie vlhkého muriva Kostola sv. Jiljí v Milevsku, Stavebné materiály 11/2008, s. 44-47, Jaga Group, s.r.o., Bratislava 2008, ISSN 1336-7617

Burgetová, E. – Matějček, R.: Příspěvek k řešení sanace vlhkého zdiva kostela sv. Jiljí v Milevsku, sborník 9. mezinárodní konference Dějiny staveb – stavebně historické průzkumy, Sdružení pro stavebně historický průzkum a Národní památkový ústav, Nečtiny 2008, ISBN

Burgetová, E.: Risk factors in installation of additional dpc in masonry, 24. internationales WTA - Kolloquium Bauinstandsetzen + Bauphysik + Baumateriallien, Almanach Restauration and Building-Physics, p. 257-270, Brno 2008, ISBN 978-3-937066-08-0

Pazderka, J. – Burgetová, E. – Reinthaler, P. – Hecht, C.: Analysis of the crystalline coat waterproofing effect, 24. internationales WTA - Kolloquium Bauinstandsetzen + Bauphysik + Baumateriallien, Almanach Restauration and Building-Physics, p. 243-256, Brno 2008, ISBN 978-3-937066-08-0

Burgetová, E.: Sanace historického zdiva pivovaru, Stavební ročenka 2009, s. 81-83, Jaga Group, s.r.o. Bratislava 2008, ISBN 978-80-8076-068-7

Pazderka, J. – Burgetová, E. – Hecht, C.: Měření difuzní propustnosti betonu s aplikovanou krystalizační hydroizolací, sborník konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, s. 59-64, Kloknerův ústav ČVUT, Praha 2008, ISBN 978-80-01-04123-9

Burgetová, E.: Sanácia historického muriva pivovaru, Stavebnícka ročenka 2009, s. 101-103, Jaga Group,s.r.o. Bratislava 2008, ISBN 978-80-8076-059-5

Wasserbauer, R.- Burgetová, E.: The effect of the flood in 2002 on moisture, salinity and microflora of the sandstone blocks of Charles Bridge in Prague, Proceedings of XIIth International Scientific Conference, Brno 2009, p. 195-198, ISBN 978-80-7204-629-4

Burgetová, E.- Páleničová, G.-Šťastný, P.: Laboratorní ověření účinnosti injektážní látky na vybraných stavebních materiálech, sborník 31. konference WTA Sanace a rekonstrukce staveb, s. 194-203, Praha 2009, ISBN 978-80-02-02190-2

Burgetová, E.: Prieskumy a diagnostika stavieb so zvýšenou vlhkosťou, Stavebné materiály roč. V. 11/2009, s. 22-23, Jaga Group, s.r.o., Bratislava 2009, ISSN 1336-7617

Burgetová, E.: Prieskumy a diagnostika stavieb so zvýšenou vlhkosťou, Stavebnícka ročenka 2010, s. 130-132, Jaga Group, s.r.o. Bratislava 2009, ISBN 978-80-8076-076-2

Burgetová, E.-Matějček, R.: Odvlhčení historického zdiva objektu kostela sv. Jiljí v areálu Milevského kláštera, sborník 32. konference WTA Sanace a rekonstrukce staveb, s. 194-203, Brno 2010, ISBN 978-80-02-02273-2