FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Ing. Martin Vonka, Ph.D.

Činnost: vědecký pracovník
Místnost: A 521
Telefon: 7165
E-mail:
Web: https://fabriky.cz/atelier/index.htm

 

Konzultace od 3. 5. do druhého týdne zkouškového

3. 5. pátek: 11:15 - 12:15

6. 5. pondělí: 11:00 - 11:45

7. 5. úterý: 12:15 - 13:00

17.5. pátek: 12:15 - 13:00

20. 5. pondělí: 12:00 - 14:00

23. 5. čtvrtek: 12:00 - 14:00 

27. 5. pondělí: 11:30 - 13:00  (edit 9. 5.: změna z 11:00 na 11:30)

30. 5. čtvrtek: 12:15 - 13:00 (již pouze odevzdávání prací)

 

Konzultace diplomů dle dohody.

 

Závěrečné práce (bakalářské a diplomové):

Témata pro zájemce závěrečných prací jsou v oblasti továrních (zděných) komínů: zejména zpracování stavebně technického průzkumu vybraného objektu, analýza příčin poruch, návrh sanačních opatření, případné nové využití komína.

Konkrétní zadání, rozsah a podrobnost zpracování bude domluveno individuálně.

 

-----------------

Profil

Vzdělání:

2024: docent: ČVUT, Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství; habilitační práce: Typologie stojících zděných továrních komínů. Funkce, konstrukce a architektura v kontextu historického vývoje

2002-2006: postgraduální studium (Ph.D.) - ČVUT – Fakulta stavební – doktorský studijní program „Stavební inženýrství“, studijní obor „Pozemní stavby“ (školitel doc. Ing. Petr Hájek, CSc.), téma disertační práce: „Hodnocení životního cyklu budov“

1996-2002: magisterské studium (Ing.) - ČVUT – Fakulta stavební – obor Pozemní stavby a konstrukce (modul „Projektování pozemních staveb“)

1992-1996: všeobecné gymnázium v Moravských Budějovicích

          

Současné zaměstnání:

od 2005: ČVUT – Fakulta stavební: vědeckovýzkumný pracovník

od 2004: OSVČ - inženýrské činnosti, SHP a STP průmyslových staveb a zejména továrních komínů

 

Ocenění:

Národní památkový ústav – Patrimonium pro futuro, kategorie Prezentace a popularizace za rok 2021

Zlaté cimbuří 2023: Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví

 

Minulá zaměstnání:

2009-2020: profesionální fotograf 

2006-2012: M&C Energy Group - Energy Services Engineer - externí konzultant firmy

2002-2004: CityPlan s.r.o. - projektový manažer

 

Ostatní činnosti:

od 2007: zakladatel sdružení Fabriky.cz (www.fabriky.cz) – dokumentace a popularizace staveb průmyslového dědictví, výzkum v oblasti továrních komínů

Od 2006: člen vedení Svazu českých komínářů, z. s.