FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Martin Vonka, Ph.D.

Činnost: vědecký pracovník
Místnost: A 521
Telefon: 7165
E-mail:
Web: www.fabriky.cz

 

 

Osobní profil

 

Vzdělání:

2002-2006: postgraduální studium (Ph.D.) - ČVUT – Fakulta stavební – doktorský studijní program „Stavební inženýrství“, studijní obor „Pozemní stavby“ (školitel doc. Ing. Petr Hájek, CSc.), téma disertační práce: „Hodnocení životního cyklu budov“

1996-2002: magisterské studium (Ing.) - ČVUT – Fakulta stavební – obor Pozemní stavby a konstrukce (modul „Projektování pozemních staveb“)

1992-1996: všeobecné gymnázium v Moravských Budějovicích

          

Současné zaměstnání:

od 2009: profesionální fotograf 

od 2005: ČVUT – Fakulta stavební: vědeckovýzkumný pracovník

od 2004: OSVČ - poradenství v oblasti stavebnictví, energetiky a životního prostředí, tovární komíny

 

Minulá zaměstnání:

2006-2012: M&C Energy Group - Energy Services Engineer - externí konzultant firmy

2002-2004: CityPlan s.r.o. - projektový manažer

 

Ostatní činnosti:

od 2007: zakladatel sdružení Fabriky.cz (www.fabriky.cz) – dokumentace a popularizace staveb průmyslového dědictví, výzkum v oblasti továrních komínů

 

Výběr publikací:

Vonka, M., Kořínek, R., Hořická, J., Pustějovský, J. Komínové vodojemy. Situace, hodnoty, možnosti, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05775-9

Vonka, M., Kořínek, R. Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05774-2

Vonka, M. Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2014, ISBN 978-80-01-05566-3.

Vonka, M. & kolektiv. SBToolCZ pro bytové domy. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05125-2.

Vonka, M. & kolektiv. SBToolCZ pro rodinné domy. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05126-9.

Vonka, M. a kol.: Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu, 1. vyd. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2011. 286 s. ISBN 978-80-01-04865-8

Vonka, M. a kol.: Metodika SBToolCZ - manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu, 1. vyd. Praha: CIDEAS-Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, 2011. 170 s. ISBN 978-80-01-04664-7

Vonka, M.: Old Factory Chimneys - What to Do With Them?, Workshop W2-2010 “Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel”, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04675-3

Vonka, M., Lupíšek, A., Hájek, P.: Czech Methodology for the Quality Buildings Assessment - SBToolCZ, Workshop W2-2010 “Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel”, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04675-3

Vonka, M. & kolektiv: SBToolCZ - Complex Assessment Methodology of Buildings Performance for Czech, mezinárodní konference CESB10, Praha, ISBN 978-80-247-3634-1 (tisková verze + DVD)

Vonka, M., Žďára, V., Lupíšek, A., Hájek, P.: Metodika komplexního hodnocení budov SBTool CZ a její aplikace v praxi, konference IDEAS 09, Ostrava 2009

Vonka, M.: Hodnocení vlivu pasivních domů na životní prostředí - případové studie, Pasivní domy 2007, Brno 2007, pp. 83-84, ISBN 978-80-254-0126-2

Žďára, V., Vonka, M., Lupíšek, A., Vochoc, L.: Implementation of SBTool in the Czech Republic – case studies, CESB 07 PRAGUE Conference, Praha 2007, ISBN 978-80-903807-8-3

Vonka, M., Houdková, A.: Vznešené vertikály, Stavba 5/2007, Praha 2007, pp. 78-83, ISSN1210-9568

Růžička, J., Fiala, C., Lupíšek, A., Mukařovský, J., Vonka, M.: Environmentální hodnocení variant konstrukčního návrhu bytového domu - případová studie, mezinárodní seminář Zdravé domy 2007, Brno 2007, pp. 91-98, ISBN 978-80-214-3360-1

Vonka, M.: Metody komplexního hodnocení budov, seminář Udržitelná výstavba budov - materiálově a energeticky úsporné budovy, Praha 2007, pp. 93-100 

Vonka, M.: Hodnocení udržitelnosti staveb, Stavba 1/2007, Praha 2007, pp. 56-59, ISSN 1210-9568

Vonka, M.: Hodnocení udržitelnosti staveb - GBTool v českých podmínkách, 8. odborná konference doktorského studia - JUNIORSTAV 2006, Brno 2006, pp. 247-252, ISBN 80-214-3115-6

Hájek, P., Vonka, M.: Environmental Analysis of Residential Buildings – Life Cycle Assessment, Regional Central and Eastern European Conference on Sustainable Building - Sustainable Building 2004, Warsaw 2004, pp. 73- 74, ISBN 83-7413-460-7

Vonka, M., Kopecký, P., Mukařovský, J.: Pasivní domy – Krems an der Donau 2004, Stavba 4/2004, Praha 2004, pp. 68-71, ISSN 1210-9568

Vonka, M.: Environmentální vyhodnocení tepelně technické sanace panelového domu - případová studie, Tepelná ochrana budov 3/2004, Praha 2004, pp. 24- 28, ISSN 1213-0907

Píchal, M., Vonka, M., Stuchlíková, L.: Passivhäuser in der Tschechischen Republik, 7. Internationale Passivhaustagung 2003, Hamburg 2003, pp. 737-739

Vonka, M.: Environmentální a ekonomické vyhodnocení nízkoenergetické varianty stávajícího bytového domu, Stavba 2/2002, Praha 2002, pp. 58-59, ISSN 1210-9568

 

SBToolCZ

fabriky.cz