FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Činnost: odborný asistent
Místnost: A527b
Telefon: 7159
E-mail:

Konzultační hodiny:

Pondělí: 14:00 - 15:00 (27. 5.)
Pondělí: 14:00 - 16:00 (20. 5.)
Středa: 14:00 - 15:30 (22. 5.)
Pátek: 10:00 - 10:30 (31. 5., žádnou část nelze konzultovat na 1. pokus, poslední termín pro zisk zápočtu)

 

Vysokoškolské vzdělání

Ing.      - ČVUT v Praze, Stavební fakulta; obor Pozemní stavby a konstrukce, modul Stavební fyzika

Ph.D.    - ČVUT v Praze, Stavební fakulta; obor Pozemní stavby; 
             - Disertační práce: Stanovení neprůzvučnosti konstrukcí ve zvláštních případech, Vývoj výpočtové
               metodiky sloužící k predikci zvukové izolace konstrukcí na bázi dřeva a konstrukcí s násypy

Bc.       - ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií; obor Učitelství odborných předmětů

 

Členství v odborných společnostech

- Národní platforma SBToolCZ - autorizovaná osoba SBToolCZ č. 009 pro bytové a rodinné domy, administrativní budovy a školské stavby ve fázi návrhu; autor a školící osoba sekce Akustický komfort a Vizuální komfort (www.sbtool.cz)

- od X/2017 do X/2020 předseda odborné sekce 10 "Osvětlení" Společnosti pro techniku prostředí

- od X/2020 člen výboru Územního centra Praha (školicí a poradenské centrum), pod které nově spadá původní samostatná sekce Osvětlení

- Člen redakční rady časopisu Vytápění, větrání, instalace indexovaném v mezinárodní databázi Scopus

- Člen (a od 6. 4. 2023 také předseda) Technické normalizační komise TNK 76 Osvětlení

 

Hlavní oblasti zaměření

- stavební akustika
  (vzduchová a kročejová neprůzvučnost, prostorová akustika; konstrukce dřevostaveb, konstrukce s násypy)

- stavební světelná technika (proslunění, oslunění a denní osvětlení)

- zemědělské stavby a mechanizace (týká se rostlinné i živočišné výroby)

- sakrální stavby

 

Recenze knih a skript:

[1]   KAŇKA, Jan. Akustika stavebních objektů. Brno : ERA, 2009. 145 s. Edice Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-140-3.

[2]   KAŇKA, Jan a Jiří NOVÁČEK. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha : ČVUT v Praze, 2015. 129 s.
       ISBN 978-80-01-05674-5.