FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Činnost: odborný asistent
Místnost: A527b
Telefon: 7159
E-mail:

 

Konzultace ve zkouškovém období 

- zápočet bylo možné získat do 18. ledna
- ve zbylých týdnech zkouškového období možno konzultovat dle předchozí dohody

 

Vysokoškolské vzdělání

Ing.      - 2008; ČVUT v Praze, Stavební fakulta; obor Pozemní stavby a konstrukce, modul Stavební fyzika;

Ph.D.    - 2012; ČVUT v Praze, Stavební fakulta; obor Pozemní stavby; 
             - Disertační práce: Stanovení neprůzvučnosti konstrukcí ve zvláštních případech, Vývoj výpočtové
               metodiky sloužící k predikci zvukové izolace konstrukcí na bázi dřeva a konstrukcí s násypy

Bc.       - 2014; ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií; obor Učitelství odborných předmětů

 

Členství v odborných společnostech

- Národní platforma SBToolCZ - autorizovaná osoba SBToolCZ č. 009 pro bytové a rodinné domy, administrativní budovy a školské stavby ve fázi návrhu; autor a školící osoba sekce Akustický komfort a Vizuální komfort (www. sbtool.cz)

- Společnost pro techniku prostředí - člen odborné sekce 08 "Snižování hluku a vibrací" (www.stpcr.cz)

- Společnost pro techniku prostředí - člen (26. 9. 2017 zvolen jako předseda) odborné sekce 10 "Osvětlení" (http://www.stpcr.cz/cz/odborna-sekce-10-osvetleni)

- Člen redakční rady časopisu Vytápění, větrání, instalace indexovaném v mezinárodní databázi Scopus

 

Hlavní oblasti zaměření

- stavební akustika
  (vzduchová a kročejová neprůzvučnost, prostorová akustika; konstrukce dřevostaveb, konstrukce s násypy)

- stavební světelná technika (proslunění, oslunění a denní osvětlení)

- zemědělské stavby a mechanizace (týká se rostlinné i živočišné výroby)

- sakrální stavby

 

Recenze knih a skript:

[1]   KAŇKA, Jan. Akustika stavebních objektů. Brno : ERA, 2009. 145 s. Edice Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-140-3.

[2]   KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha : ČVUT v Praze, 2015. 129 s.
       ISBN 978-80-01-05674-5.

[3]   MOHELNÍKOVÁ, Jitka., KAŇKA, Jan. ~~~ Stavební světelná technika (název pouze orientační) ~~~ , již cca 5 let v editorském řízení