FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Výuka

Informace a podklady k předmětům, ve kterých jsem garantem a/nebo přednášejícím, jsou uvedeny na uvedených odkazech. Podklady k výuce v ostatních předmětech (pouze cvičení) po kliknutí na jednotlivé podsložky v menu nalevo (v případě, že jsou vyučovány).

 

A) Bakalářské předměty (stránky předmětu po klinutí na název)

1) 124SFA - Stavební fyzika pro bakalářský obor Architektura a stavitelství (A+S)

2) 124SF1 - Stavební fyzika 1 pro bakalářský obor Realizace pozemních a inženýrských staveb (R)

3) 124SF01 - Stavební fyzika 1 pro bakalářské obory Konstrukce pozemních staveb (C) a Příprava, realizace a provoz staveb (L)

4) 124XMDO  - Měření denního osvětlení (volitelný předmět pro všechny obory a typy studia)
- lze zapsat i v magisterském studiu

5) 124XSFO - Stavební fyzika - Osvětlení a akustika (volitelný předmět především pro bakalářské obory)

6) 124YDRS - Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy

 

B) Magisterské předměty

7) 124AKDO - Akustika a denní osvětlení - vybrané statě

8) 124DOSB - Denní osvětlení budov

9) 124KOCU - Konstrukční cvičení

10) 124MDO - Měření denního osvětlení

11) 124MVPS - Didaktika pozemního stavitelství a stavební fyziky

12) 124OSIB - Osvětlení a akustika (obor Inteligentní budovy)

13) 124SF2B - Stavební fyzika 2

14) 124YADO - Akustika a denní osvětlení budov

 

C) Doktorské předměty

15) D24DOS - Vybrané stati z denního osvětlení

16) D24SST - Vybrané stati ze stavební světelné techniky pro doktorandy

 

Rozpis předmětů v Bílé knize je uveden na webu http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11124.html