FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Radek Zigler, Ph.D.

Výzkum

V rámci své odborné činnosti se zaměřuje zejména na rekonstrukce, sanace, diagonostiku a monitoring historických a památkově chráněných objektů a staveb, progresivní metody zesilování zděných konstrukcí (aplikace FRP a FRCM materiálů), konstrukčně statickou analýzu vícepodlažních a halových objektů, experimentální a teoretickou analýzu stavebních materiálů a konstrukcí a jejich numerické modelování.

Spolupráce na grantech a výzkumných záměrech:

 • TAČR TH02020309 - Witzany, J., 2016-2020
  Konstrukce dokončovacího cyklu pro víceúčelový demontovatelný prefabrikovaný materiálově
  a energeticky úsporný stavební systém  
 • NAKI DG16P02M055 - Witzany, J., 2015-2020
  Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově chráněných objektů ohrožených antropogenními a přírodními riziky
 • TAČR TA02010837 - Witzany, J., 2012-2015
  Víceúčelový demontovatelný železobetonový prefabrikovaný stavební systém s řízenými vlastnostmi styků a možností opakovaných využití  
 • NAKI DF12P01OVV037 - Witzany, J., 2012-2015
  Progresivní neinvazivní metody stabilizace, konzeravce a zpevňování historických konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovláken
 • GA 103/09/2007 - Witzany, J., 2009-2011
  Vliv technické a přírodní seizmicity na statickou spolehlivost a životnost staveb
 • MSM6840770001 - Witzany, J., 2005-2011
  Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí
 • GA 103/06/1801 - Witzany, J., 2006-2008
  Analýza spolehlivosti vlastností stavebních materiálů a kosntrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a k časové proměnným vlivům
 • MSM 210000001 - Witzany, J., 1999-2004
  Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
 • GA103/02/0990 - Witzany, J., 2002-2004
  Výzkum vlivu nesilových účinků a agresivního prostředí na stárnutí historických staveb se zvláštním zaměřením na Karlův most v Praze
 • GA103/99/0941 - Witzany, J., 1999-2001
  Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb-ochrana a sanace stavebních materiálů a konstrukcí před účinky degradačních procesů
 • GA103/99/0944 - Witzany, J., 1999-2001
  Teoretická analýza reziduální statické způsobilosti a zajištění statické bezpečnosti panelových domů
 • PK99P04OPP031 - Witzany, J., 1999-2000
  Monitorování a hodnocení vnějších vlivů a nesilových účinků vnějšího prostředí na kulturní památky se zvláštním zaměřením na Karlův most

 

Experimentální výzkum:

 • Experimentální analýza vlivu vlhkosti, různých materiálových a geometrických vlastností na přetváření, porušování a únosnost tlačených zděných pilířů
 • Experimentální ověření účinnosti vybraných metod zesilování tlačených zděných pilířů
 • Experimentální ověření mechanismu porušování segmentů zděných valených kleneb
 • Experimentální výzkum modelu 1:3 prefabrikované stěnové konstrukce vícepodlažního objektu

 

Numerické (MKP) modelování:

 • Teoretická numerická linerání analýza (2D) tlačených zděných konstrukcí (pilířů)
 • Teoretická numerická linerání analýza (2D, 3D) tlačených zděných konstrukcí (kleneb)
 • Teoretická numerická linerání analýza (2D, 3D) panelových objetků
 • Teoretická numerická linerání a nelineární analýza (3D) kamenné historické mostní kosntrukce (Karlův most)