FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Radek Zigler, Ph.D.

Výuka

Aktuálně vyučované předměty:

 • Historické konstrukce a rekonstrukce budov (obor A - HRRB)
 • Projekt 1 (P01C)
 • Projekt 1 (P02C)
 • Projekt 3 (P03C)
 • Projekt 4 (P04C)
 • Vybrané stati z rekonstrukcí (YVSR)
 • Zatěžovací účinky a vlivy (YZUK)
 • Prefabrikované konstrukce (YPFS)
 • Diagnostika, průzkum a hodnocení stavebních konstrukcí (YDPH)
 • Rekonstrukce historických konstrukcí (YRHS)
 • Interakce konstrukcí a částí staveb (YIKS)
 • Komplexní stavební detail (YKSD)

 

Závěrečné práce (bakalářské a diplomové):

Tématy závěrečných prací jsou zejména v oblasti rekonstrukcí historických a památkově chráněných staveb (zpracování základního stavebně technického průzkumu vybraného objektu, analýza příčin poruch, návrh nezbytných sanačních opatření), teoretické a experimentální práce v oblasti stabilizace a zesilování historických konstrukcí včetně pokročilého numerického modelování těchto konstrukcí a v neposlední řadě oblast progresivních stavebních konstrukcí (např. demontovatelné železobetonové prefabrikované konstruke apod.). Konkrétní zadání, jeho rozsah a podrobnost zpracování je vždy individuálně domluveno se zájemcem o zpracování závěrečné práce.