FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Radek Zigler, Ph.D.

Publikace

 • Zigler, R., Rekonstrukce a sanace nosných zděných kosntrukcí (mechanismus porušování tlařených zděných konstrukcí), [Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, 2006. 214 s.
 • Zigler, R., Analýza napjatosti, přetváření a porušování tlačených zděných prvků (stěna, pilíř, valené klenba) se zaměřením na vliv účinku vlhkosti. Diplomová práce, Praha, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 1998

 

Učební texty a skripta (4):

 • Witzany, J. - Wasserbauer, R. - Čejka, T. - Kroftová, K. - Zigler, R., Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, 2. přeprac. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2018. 330 s. ISBN 978-80-01-06360-6.
 • Witzany, J. - Wasserbauer, R. - Čejka, T. - Zigler, R., PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. 458 s. ISBN 978-80-01-04488-9.
 • Witzany, J. - Jiránek, M. - Zlesák, J. - Zigler, R., Konstrukce pozemních staveb 20, 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. 324 s. ISBN 80-01-03422-4.
 • Witzany, J. - Pašek, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 268 s. ISBN 80-01-02656-6.

 

Příspěvky v odborných časopisech (49):

 • Witzany, J., et al. Hrad Bečov. Analýza narušení a návrh sanace jižní kamenné stěny spojovacího křídla. Zprávy památkové péče. 2017, 77(6), s. 688-696. ISSN 1210-5538. Dostupné z: http://zpp.npu.cz

 • Witzany, J., et al. Physical and Mechanical Characteristics of Building Materials of Historic Buildings [online]. The Civil Engineering Journal. 2017, 0(4), s. 343-360. ISSN 1805-2576. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2017/2017_4/4-2017-0029.pdf

 • Witzany, J., Zigler, R., a Kroftová, K. Strengthening of compressed brick masonry walls with carbon composites. Construction and Building Materials. 2016, 112s. 1066-1079. ISSN 0950-0618. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061816303130

 • Witzany, J. a Zigler, R. Stress State Analysis and Failure Mechanisms of Masonry Columns Reinforced with FRP under Concentric Compressive Load [online]. Polymers. 2016, 8(5), s. 1-25. ISSN 2073-4360. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2073-4360/8/5/176

 • Čejka, T., et al. Grouting methods for the rehabilitation and reinforcement of masonry structures damaged by cracks [online]. The Civil Engineering Journal. 2016, 0(3), ISSN 1805-2576. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2016/2016_3/3-2016-0015-Final.pdf

 • Zigler, R., et al. Experimental research into dynamic properties of masonry barrel vaults non-reinforced and reinforced with carbon composite strips [online]. The Civil Engineering Journal. 2016, 0(3), ISSN 1805-2576. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2016/2016_3/3-2016-0019-Final.pdf

 • Witzany, J. a Zigler, R. Failure mechanism of compressed reinforced and non-reinforced stone columns. Materials and Structures. 2015, 48(5), s. 1603-1613. ISSN 1359-5997. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1617%2Fs11527-014-0257-z

 • Witzany, J., et al. The application of carbon composites in the rehabilitation of historic baroque vaults [online]. Polymers. 2015, 7(12), s. 2670-2689. ISSN 2073-4360. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2073-4360/7/12/1540

 • Čejka, T., et al. Defects and Failures of Joints of Historic Roof Trusses and Possibilities of Using FRP Materials in Their Rehabilitation and Stabilization [online]. The Civil Engineering Journal. 2015, 24(3), s. 1-9. ISSN 1805-2576. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2015/2015_3/18-3-2015-Cejka-Krovy.pdf

 • Čejka, T., et al. Rehabilitation of Historic Half-Timbered Walls with Compposite Materials Based on High-Strength [online]. The Civil Engineering Journal. 2015, 24(4), s. 1-7. ISSN 1805-2576. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2015/2015_4/20-4-2015-Cejka-Hrazdenky.pdf

 • Čejka, T., et al. Contribution to the Potential of Using FRP Materials in The Rehabilitation and Stabilization of Timbered Buildings [online]. The Civil Engineering Journal. 2015, 24(4), s. 1-6. ISSN 1805-2576. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2015/2015_4/21-4-2015-Cejka-roubenky.pdf

 • Witzany, J., et al. Sanace vybraných klenbových konstrukcí konventu Kláštera premonstrátů v Teplé. Zprávy památkové péče. 2015, 75(5), s. 450-456. ISSN 1210-5538.

 • Zigler, R. a Pokorný, M. Požární zkouška chování zděných cihelných pilířů zesílených pásky na bázi vysokopevnostních uhlíkových tkanin (CFRP) [online]. SPEKTRUM. 2015, 15(1), s. 18-21. ISSN 1804-1639.

 • Zigler, R. a Pokorný, M. Fire Protection of Timber Structures Strengthened with FRP Materials [online]. The Civil Engineering Journal. 2015, 24(4), s. 1-8. ISSN 1805-2576. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2015/2015_4/22-4-2015-Zigler-Pokorny.pdf

 • Witzany, J., Čejka, T., a Zigler, R. Failure mechanism of compressed short brick masonry columns confined with FRP strips. Construction and Building Materials. 2014, 63s. 180-188. ISSN 0950-0618. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061814003584

 • Pazderka, J. a Zigler, R. The improvement of the "metal sheets" waterproofing method as a contribution to sustainable building. Building Engineer. 2014, 89(1), s. 20-23. ISSN 0969-8213.

 • Witzany, J., et al. Experimentální ověření odezvy zděné valené klenby na dynamické účinky [online]. Stavební obzor. 2014, 23(9-10), s. 131-135. ISSN 1805-2576.

 • Witzany, J., Karas, J., a Zigler, R. Zpevňování dostředně tlačených zděných pilířů uhlíkovými lamelami vkládanými do ložných spár [online]. Stavební obzor. 2014, 23(9-10), s. 136-140. ISSN 1805-2576.

 • Witzany, J., et al. Zesilování zděných pilířů ovinutím nepředpjatými pásy CFRP kompozitu – vliv kontaktní spáry „kompozit – zdivo“ [online]. Stavební obzor. 2014, 23(9-10), s. 141-145. ISSN 1805-2576.

 • Witzany, J., et al. Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny [online]. Stavební obzor. 2014, 23(9-10), s. 146-150. ISSN 1805-2576.

 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Mechanismus porušování tlačených kamenných a cihelných pilířů. Stavební obzor. 2013, roč. 2013, č. 3, s. 66-75. ISSN 1210-4027.
 • Pazderka, J. - Zigler, R.: Odvětrání soklové části vlhkých budov použitím systému betonových tvarovek. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2012, roč. 12, č. 3, s. 32-35. ISSN 1213-3116.
 • Pazderka, J. - Zigler, R.: Nový systém pro spolehlivé připojení hydroizolačních pásů k plechům zaraženým do zdiva. Stavební obzor. 2011, roč. 20, č. 8, s. 240-243. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Problems of masonry strengthening with carbon- and glass fibre fabric. Procedia Engineering. 2011, vol. 14, no. 14, p. 2086-2093. ISSN 1877-7058.
 • Witzany, J. - Zigler, R.: Zesilování zdiva tkaninami z uhlíkových a skleněných vláken. Stavební obzor. 2011, roč. 20, č. 9, s. 262-266. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: The Effect of Moisture on Significant Mechanical Characteristics of Masonry. Engineering structures and technologies. 2010, vol. 2, no. 3, p. 79-85. ISSN 2029-2317.
 • Witzany, J. - Zigler, R.: Zesilování zděných konstrukcí uhlíkovými tkaninami. Stavební obzor. 2010, roč. 19, č. 9, s. 263-268. ISSN 1210-4027.
 • Wasserbauer, R. - Zigler, R. Biodegradace betonu půdními bakteriemi, In: BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2009, roč. 9, č. 1, s. 66-68. ISSN 1213-3116.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Trvanlivost a rizikové faktory, In: Fasády. 2009, roč. 7, č. 2, s. 14-16. ISSN 1214-4592.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimentální výzkum zesilování zděných kleneb, In: Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 7, s. 201-210. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Failure Resistance of the Historic Stone Bridge Structure of Charles Bridge. I: Susceptibility to Nonstress Effects, In: Journal of Performance of Constructed Facilities. 2008, vol. 22, no. 2, p. 71-82. ISSN 0887-3828.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Failure Resistance of the Historic Stone Bridge Structure of Charles Bridge. II: Susceptibility to Floods, In: Journal of Performance of Constructed Facilities. 2008, vol. 22, no. 2, p. 83-91. ISSN 0887-3828.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R. - Pašek, J., Rizikové faktory spolehlivosti kontaktních zateplovacích systémů panelových budov, In: Tepelná ochrana budov. 2008, roč. 11, č. 2, s. 37-44. ISSN 1213-0907.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí, In: Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 9, s. 257-265. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Structural safety and resistance of prefabricated wall systems of multi-storey buildings with regard to the effects of a dynamic load caused by technical seismicity, In: Slovak Journal of Civil Engineering. 2008, vol. 16, no. 3, p. 34-41. ISSN 1210-3896.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Vliv dynamického zatížení s vysokou frekvencí na snížení tuhosti prefabrikovaných stěnových systémů vícepodlažních budov, In: Stavební obzor. 2008, roč. 17, č. 4, s. 97-105. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Zigler, R., The Analysis Of Non-Stress Effects On Historical Stone Bridge Structures (Monitoring, Theoretical Analysis, Maintenance), In: Journal of Civil Engineering and Management. 2007, vol. 13, no. 2, p. 157-167. ISSN 1392-3730.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R. - Pašek, J., Vliv technologie provádění na trvanlivost kontaktních zateplovacích systémů, In: Stavební ročenka 2008. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2007, s. 106-110. ISBN 80-8076-051-9.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Zesilování zděných valených klenbových konstrukcí, In: Stavební ročenka 2008. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2007, s. 76-80. ISBN 80-8076-051-9.
 • Witzany, J. - Pašek, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Dilatometrické deformace sendvičových dílců a tenkovrstvých omítek KZS, In: Sanace 2006. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2006, s. 225-230. ISSN 1211-3700.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Spolahlivosť a odolnosť hístorické kamenné mostní konštrukcie a základov Karlova mostu pri povodni, In: Stavebnícká ročenka 2007. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2006, s. 58-67. ISBN 80-8076-030-6.
 • Witzany, J. - Zigler, R. - Čejka, T., Spolehlivost a odolnost historické kamenné mostní konstrukce a základů Karlova mostu při povodni, In: Stavební ročenka 2007. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2006, s. 58-67. ISBN 80-8076-039-X.
 • Witzany, J. - Zigler, R., The Analysis of Non-Stress Effects on Historical Stone Bridge Structures (Monitoring, Theoretical Analysis, Maintenance, In: Journal of Civil Engineering and Management. 2006, vol. 10, no. 1, p. 1-11. ISSN 1392-3730.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Kamenné klenbové konstrukce, In: Stavební ročenka 2006. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2005, s. 76-92. ISBN 80-8076-024-1.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Murované valené klenbové konštrukcie, In: Stavebnícka ročenka 2006. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2005, s. 76-91. ISBN 80-8076-016-0.
 • Witzany, J. - Kroftová, K. - Čejka, T. - Zigler, R., Sanace a rekonstrukce zděných budov (1. část), In: Stavební informace. 2005, roč. 10, č. 1, s. 3-46. ISSN 1211-2259.
 • Witzany, J. - Wasserbauer, R. - Gregerová, M. - Pospíšil, P. - Zigler, R. - et al., Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994 až 2004, 1 část, In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 3, s. 65-82. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Wasserbauer, R. - Gregerová, M. - Pospíšil, M. - Zigler, R., Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994 až 2004, 2. část, In: Stavební obzor. 2005, roč. 14, č. 4, s. 97-105. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Vady a poruchy panelových konstrukcí a kontaktních zateplovacích systémů, In: Regenerace panelové výstavby. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2005, s. 1-5. ISBN 80-239-5950-6.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Zděné valené klenbové konstrukce, In: Stavební ročenka 2006. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2005, s. 76-91. ISBN 80-8076-024-1.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Die Problematik von Wärmedämmverbundsystemen auf Mehrschichtigen Ausswänden von Plattenbauten, In: Rekonstrukcion von Plattenbauten. Berlin: Technische Universität, 2004, S. 15-18.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Statická bezpečnost prefabrikovaných stěnových systémů vícepodlažních budov při působení účinků mimořádných zatížení, In: Stavební ročenka 2005. Bratislava: Jaga group, 2004, s. 127-136. ISBN 80-8076-004-7.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Vliv vlhkosti na dlouhodobé přetváření zdiva, In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: ČVTVS, 2004, s. 18-23. ISBN 80-02-01683-1.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Problematika kontaktních zateplovacích systémů sendvičových obvodových plášťů panelových budov, In: Stavební ročenka 2004. Bratislava: Jaga group, 2003, díl 3, s. 27-33. ISBN 80-88905-88-5.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Problematika kontaktních zateplovacích systémů sendvičových obvodových plášťů panelových domů, In: Stavební ročenka. 2003, roč. 12, č. 12, s. 65-78.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Problematika kontaktních zateplovacích systémů sendvičových obvodových plášťů panelových domů, In: Stavebná ročenka 2003. Bratislava: Jaga group, 2003, s. 15-27. ISBN 80-88905-82-6.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Únosnost tlačených zděných pilířů, In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 5, s. 129-135. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Vliv vlhkosti na fyzikálně mechanické vlastnosti porézních stavebních materiálů a na únosnost zdiva, In: Stavební obzor. 2003, roč. 12, č. 4, s. 97-104. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Vliv zvýšené vlhkosti na mechanickou odolnost a statickou bezpečnost zděných budov, In: Sanace. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, s. 323-327.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimentální a teoretický výzkum mechanické degradace a postupné ztráty mechanické odolnosti a stability tlačených zděných konstrukcí a mechanizmus jejich přetváření a porušování, In: Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb - ochrana konstrukcí před účinky degradačních procesů. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2002, s. 23-29. ISBN 80-01-02507-1.
 • Witzany, J. - Pašek, J. - Zigler, R., Experimentální výzkum prostorového chování modelu 1:3 prefabrikované stěnové konstrukce vícepodlažního objektu, In: Teoretická analýza reziduální statické bezpečnosti panelových budov. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2002, s. 55-64. ISBN 80-01-02509-8.
 • Witzany, J. - Pašek, J. - Zigler, R., Experimentální výzkum prostorového chování modelu 1:3 prefabrikované stěnové konstrukce vícepodlažního objektu, In: Funkční způsobilost a optimalizace staveb. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2002, s. 65-75. ISBN 80-01-02508-X.
 • Witzany, J. - Wasserbauer, R. - Hruška, A. - Čejka, T. - Zigler, R., Karlův most-hodnocení stavebnětechnického stavu, In: Stavební obzor. 2002, roč. 11, č. 8, s. 225-249. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Vliv vlhkosti na změny významných fyzikálně mechanických vlastností zdiva a důsledky pro namáhání nosných konstrukcí, In: Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb - ochrana konstrukcí před účinky degradačních procesů. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2002, s. 18-22. ISBN 80-01-02507-1.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Vliv vlhkosti na změny významných fyzikálně mechanických vlastností zdiva a důsledky pro namáhání nosných konstrukcí, In: Funkční způsobilost a optimalizace staveb. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2002, s. 60-64. ISBN 80-01-02508-X.
 • Witzany, J. - Zigler, R. - Pašek, J., Experimentální výzkum prostorového chování modelu 1:3 prefabrikované stěnové konstrukce vícepodlažního objektu, In: Stavební obzor. 2001, roč. 10, č. 12, s. 21-23. ISSN 1210-4027.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Vliv vlhkosti na změny významných fyzikálněmechanických vlastností zdiva a důsledky pro namáhání nosných konstrukcí, In: Stavební obzor. 2001, roč. 10, č. 12, s. 15-21. ISSN 1210-4027.

 

Příspěvky na vědeckých konferencích (45):

 • Witzany, J., et al. Reziduální fyzikálně mechanické vlastnosti zvětralého a degradovaného historického zdiva památkově chráněných objektů. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2017. Sanace a rekonstrukce 2017. Praha, 23.11.2017 - 24.11.2017. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ. 2017, s. 45-53. ISBN 978-80-01-06347-7.
 • Witzany, J., et al. Demountable Frame Structure with an Elastically Embedded Diaphragm. In: SAJDLOVÁ, T, JOHOVÁ, P, a NENADÁLOVÁ, Š, eds. 23rd Concrete Days 2016. 23. Betonářské dny 2016. Litomyšl, 30.11.2016 - 01.12.2016. Curich: Trans Tech Publications. 2017, s. 263-268. Solid State Phenomena. sv. 259. ISSN 1012-0394. ISBN 978-3-0357-1105-9. Dostupné z: https://www.scientific.net/SSP.259.263
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Additional Horizontal Stiffening of Historical Masonry Structures with FRP Strips. In Proceedings of Second International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures. Istanbul: ITU, 2013, p. 149. ISBN 978-3-033-04055-7.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Dismantleable joints of load-bearing reinforced concrete units of prefabricated concrete building system with controlled stiffness. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, p. 1503-1506. ISBN 978-1-138-00061-2.
 • Kroftová, K. - Čejka, T. - Zigler, R.: Restoration, stabilization and strengthening of protected buildings with nanofibers and high-strength fibers based materials. In Proceedings of the 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF), 2013, p. 392-397. ISSN 2301-394X.
 • Pazderka, J. - Zigler, R.: Refurbishment of moist building masonry in terms of sustainable building. In CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013, p. 163-166. ISBN 978-80-247-5015-6.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Determination of residual load-bearing capacity of existing masonry structures. In Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges. Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, p. 881-887. ISBN 978-0-415-66195-9.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: A dismantleable prefabricated reinforced concrete building system with controlled joint properties for multi-storey buildings. In New Developments in Structural Engineering and Construction. Singapore: Research Publishing Services, 2013, p. 1025-1029. ISBN 978-981-07-5354-2.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Dismantleable Joints With Controlled Properties Of A Prefabricated Reinforced Concrete Building System. In CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013, p. 485-488. ISBN 978-80-247-5015-6.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Increase In Load-Bearing Capacity And Ductility Of Strengthened Masonry Pillars. In Proceedings of CICE 2012 - The 6th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering. Rome: Universita La Sapienza, 2012.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Problems of Masonry Strengthening with Carbon- and Glass-Fibre Fabric. In The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction. Hong Kong: Department of Building and Construction, City University of Hong Kong, 2011, p. 592-593. ISBN 978-962-442-337-2.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Strengthening of Historical Masonry Vaults and Pillars with Carbon Fabric. In Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation in Civil Structures. Dubai: American University in Dubai UAE, 2011, p. 122. ISBN 978-3-905594-58-4.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Critical Points of Prefabricated Reinforced Concrete Wall Systems of Multi-storey Buildings. In World Academy of Science, Engineering and Technology 58 2011. Waset.org: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, p. 190-194. ISSN 2010-376X.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Impact of Engineering Seismicity and Cyclic Load on a Prefabricated Planar Structure of a Multi-Storey Building. In Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town: University of Cape Town, 2010, p. 409-414. ISBN 978-0-415-58472-2.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Strengthening of masonry structures using FRP – experimental research. In Advances in FRP Composites in Civil Engineering. Beijing: Tsinghua University, 2010, p. 943-946. ISBN 978-7-302-23910-9.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Brožovský, J. - Zigler, R.: Trvanlivost a životnost Karlova mostu z hlediska probíhajících oprav. In Sanace a rekonstrukce staveb 2010. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2010, s. 179-185. ISBN 978-80-02-02273-2.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Vliv distribuce pórů na mezní pevnost v tlaku Fu a statický modul pružnosti v tlaku vybraných pórovitých materiálů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2010. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2010, s. 299-302. ISBN 978-80-02-02273-2.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Analýza zbytkové únosnosti historických zděných konstrukcí, In: Sanace a rekonstrukce staveb 2009 - sborník 31. konference. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ, 2009, s. 281-285. ISBN 978-80-02-02190-2.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Interaction of the bridge infill layers with the bridge structure, In: Protection of Historical Buildings PROHITECH 09. London: Taylor & Francis, 2009, vol. 1,2, p. 247-254. ISBN 978-0-415-55803-7.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Monitoring and failure resistance of the historical stone bridge structure of Charles bridge, In: CODE 2009 (Computational Design in Engineering) [CD-ROM]. Seoul: Computational Structural Engineering Institute of Korea, 2009, p. 177. ISBN 978-89-963468-0-7.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Response of prefabricate planar system on the effect of induced seismicity, In: CODE 2009 (Computational Design in Engineering) [CD-ROM]. Seoul: Computational Structural Engineering Institute of Korea, 2009, p. 153. ISBN 978-89-963468-0-7.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., The effect of moisture on significant mechanical characteristics of masonry, In: CODE 2009 (Computational Design in Engineering) [CD-ROM]. Seoul: Computational Structural Engineering Institute of Korea, 2009, p. 133. ISBN 978-89-963468-0-7.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Prefabricated Planar Structure of a Multi-Storey Building Exposed to Cyclic Load and Engineering Seismicity, In: Proceedings of the Fifth International Structual Engineering and Construction Conference. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009, p. 339-344. ISBN 978-0-415-56809-8.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., The effect of moisture on significant mechanical characteristics of masonry, In: Structural Stability and Ductility [CD-ROM]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009, p. 24.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimental Research of Masonry Vaults' Strengthening, In: Structural Faults & Repair-2008. Edinburgh: Engineering Technics Press Edinburgh, 2008, p. 123. ISBN 0-947644-62-7.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimental research on strengthening of masonry vaults using FRP, In: FRP Composites in Civil Engineering. Duebendorf: EMPA, 2008, p. 149. ISBN 978-3-905594-50-8.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimental Research of the Response of a Prefabricated Planar Structure of a Multi-Storey Building to Cyclic Load, In: International Conference On Forensic Engineering: Failure Diagnosis And Problem Solving. Mumbai: India Chapter of American Concrete Institute , 2007, p. 43-52.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimental Research of The Response of a Prefabricated Planar Structure of a Multi-Storey Building to Cyclic Load, In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU Technika, 2007, p. 1-6. ISBN 978-9955-28-199-3.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimental Research Of The Response Of A Prefabricated Planar Structure Of A Multi-Storey Building To Cyclic Load, In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007, p. 53-62. ISBN 978-80-01-03776-8.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimentální výzkum vlivu cyklického zatížení na model prefabrikované stěnové konstrukce, In: Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2007, s. 53-62. ISBN 978-80-01-03776-8.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimentální výzkum vlivu technické seismicity na konstrukci modelu vícepodlažního stěnového prefabrikovaného objektu, In: 31. Mezinárodní vědecká konference kateder pozemního stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, díl 1, s. 23-32. ISBN 978-80-248-1405-6.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R. - Pašek, J., Trvanlivost a spolehlivost vnějších kontaktních zateplovacích systémů, In: Regenerace panelové výstavby. Ostrava: Technická univerzita, 2007, s. 37-42.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimentální výzkum vlivu cyklického zatížení na model prefabrikované stěnové konstrukce, In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: CPRESS, 2006, s. 1-7. ISBN 80-8073-677-4.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., The Analysis of Non-Stress Effects on Historical Stone Bridge Structures (Monitoring, Theoretical Analysis, Maintenance), In: The 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction - Materials, Experimentation, Maintenance and Rehabilitation. Bangkok: Asian Institute of Technology, 2006, vol. 6, p. 21-26. ISBN 974-8257-18-5.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Pašek, J. - Zigler, R., Experimentální ověření účinnosti sanačních metod na zvýšení únosnosti tlačených zděných pilířů., In: Sanace - XV. mezinárodní sympozium - sborník přednášek. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2005, s. 1-8. ISSN 1211-3700.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Pašek, J. - Zigler, R., Průzkum vad a poruch povrchové úpravy kontaktního zateplovacího systému na vybraných panelových objektech, In: Setkání kateder a ústavů pozemního stavitelství ČR a SR. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2005, s. 1-8.
 • Witzany, J. - Gregerová, M. - Pospíšil, P. - Materna, A. - Klečka, T. - et al., Research into Non-force Effects and Aggressive Environment Affecting the Ageing of Historical Structures with Special Emphasis on Charles Bridge in Prague, In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2005. Prague: Czech Technical University, 2005, vol. B, p. 944-945. ISBN 80-01-03201-9.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Statická bezpečnost prefabrikovaných stěnových systémů vícepodlažních budov při působení účinků mimořádných zatížení., In: Staticko-konšrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebních konstrukcí. Bratislava: Stavebna fakulta STU, 2005, s. 15-20. ISBN 80-7099-742-7.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimentální výzkum zděných klenbových konstrukcí, In: Zborník zo VI. konferencie so zahraničnou účasťou - Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Dom techniky ZSVTS, 2004, s. 15-19. ISBN 80-232-0230-8.
 • Witzany, J. - Gregerová, M. - Pospíšil, P. - Materna, A. - Klečka, T. - et al., Research into Non-force Effects and Aggressive Environment Affecting the Ageing of Historical Structures with Special Emphasis on Charles Bridge in Prague, In: Proceedings of Workshop 2004. Prague: CTU, 2004, vol. B, p. 868-869. ISBN 80-01-02945-X.
 • Witzany, J. - Pašek, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Analýza napjatosti kontaktních zateplovacích systémů sendvičových obvodových plášťů panelových domů, In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2003, s. 221-226. ISBN 80-232-0214-6.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimentální výzkum modelu deskostěnové konstrukce. Obecné problémy rekonstrukce panelových budov, In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálné problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technická Univerzita, 2003, s. 67-72. ISBN 80-232-0221-9.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Numerická analýza statické bezpečnosti prefabrikovaných panelových budov vzhledem k účinkům mimořádných zatížení, In: Betonářské dny 2003. Praha: BETON TKS, 2003, s. 10-21.
 • Klečka, T. - Bouška, P. - Witzany, J. - Zigler, R., Load bearing capacity of wet masonry, In: Proceedings of Workshop 2002. Prague: CTU, 2002, vol. A, p. 582-583. ISBN 80-01-02511-X.
 • Bouška, P. - Witzany, J. - Zigler, R. - Kolísko, J., Experimentální ověření únosnosti vlhkého zdiva, In: Sanace a rekonstrukce staveb 2001. Praha: Česká stavební společnost, 2001, s. 148-152. ISBN 80-02-01433-2.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Experimentální výzkum tlačených zděných pilířů - dílčí výsledky, In: Sanace a rekonstrukce staveb 2001. Praha: Česká stavební společnost, 2001, s. 43-50. ISBN 80-02-01433-2.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Příspěvek k otázce stanovení reziduální statické bezpečnosti panelových konstrukcí s uvážením vlivu tuhosti svislých styků porušených trhlinou, In: Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2000, s. 193-197.

 

Ostatní publikace, patenty, užitné vzory apod. (26):

 • Witzany, J. a Zigler, R. Systém stabilizace a zpevnění valených kleneb. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha 6, CZ. Patent, 305689. 23.12.2015.
 • Witzany, J., et al. Demontovatelný styk stropních dílců a podpůrné konstrukce s protipožární ochranou a utěsněním. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha 6, Dejvice, CZ. 31130. 23.10.2017.
 • Witzany, J., et al. Kontaktní demontovatelný styk tvořený prefabrikovaným sloupem nižšího podlaží a dalším sloupem vyššího podlaží s protipožární ochranou. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha 6, Dejvice, CZ. 31129. 23.10.2017.
 • Witzany, J., Zigler, R., a Kroftová, K. Přípravky pro stabilizaci a kotvení kompozitních lamel ve stěně zdiva. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha 6, Dejvice, CZ. 31091. 09.10.2017.
 • Witzany, J. a Zigler, R. Předpínací nekovový kompozitní přípravek pro příčné zpevnění historického zdiva stěn. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha 6, Dejvice, CZ. 31089. 09.10.2017.
 • Witzany, J. a Zigler, R. Předpínací kotva pro zpevnění nosného zdiva. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha 6, Dejvice, CZ. 31090. 09.10.2017.
 • Witzany, J. a Zigler, R. Kompozitní lamelový pás. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha 6, CZ. 27959. 17.03.2015.
 • Witzany, J., Zigler, R., a Čejka, T. Spoj, zejména pro spojení stavebního horního stěnového dílce a spodního stěnového dílce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha 6, CZ. 27960. 17.03.2015.
 • Witzany, J. a Zigler, R. Rozebíratelný spoj prefabrikovaných stěnových a stropních dílců. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Praha 6, CZ. 27942. 17.03.2015.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Výztuha pro zesílení zděných tlačených konstrukcí. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 24972. 2013-02-26.
 • Witzany, J. - Zigler, R.: Výztuha pro zesílení zděných tlačených konstrukcí. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 24973. 2013-02-26.
 • Čejka, T. - Pazderka, J. - Zigler, R.: Systém pro připojení hydroizolačních pásů k plechům zaraženým do zdiva. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 22512. 2011-07-25.
 • Pazderka, J. - Zigler, R.: Systém pro odvětrávání soklové části zdiva. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 22986. 2011-11-28.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Zpevněné cihelné, smíšené a/nebo kamenné zdivo staveb zejména historických. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23018. 2011-12-05.>
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Vyztužené zdivo. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23019. 2011-12-05.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Výztuha pro zpevnění zejména historických zděných budov. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23020. 2011-12-05.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Výztuž pro zpevnění zejména historických zděných budov. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23023. 2011-12-05.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Zpevňující konstrukce zejména kopulových kleneb. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23025. 2011-12-05.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Výztuha cihelného a/nebo smíšeného a/nebo kamenného zdiva staveb. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23026. 2011-12-05.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R.: Zařízení, zejména pro zajištění prostorové tuhosti prefabrikovaných panelových budov. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 23027. 2011-12-05.
 • Pazderka, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Technologie a postup provádění sanace opukového zdiva na bázi přímé aplikace krystalizačního materiálu, [Ověřená technologie]. Vlastník: CPM spol. s.r.o., 2009.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Technologie a postup provádění sanace zděných valených klenbových konstrukcí a svislých nosných zděných konstrukcí helikální výztuží z vysokopevnostní oceli dodatečně vkládané do drážek, metodika a postup statického posouzení., [Ověřená technologie]. Vlastník: Bolid-M, 2008.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Technologie a postup provádění sanace zděných valených klenbových konstrukcí a svislých nosných zděných konstrukcí tkaninami z uhlíkových vláken, metodika a postup statického posouzení., [Ověřená technologie]. Vlastník: Bolid-M, 2008.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Vnější kontaktní zateplovací systémy panelových domů s řízenými materiálovými vlastnostmi, Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 19084. 2008-11-10.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Zesílené zděné pilíře zpevněné tkaninami, Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 19116. 2008-11-24.
 • Witzany, J. - Čejka, T. - Zigler, R., Zesilované valené zděné klenby zpevněné tkaninami, Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 19083. 2008-11-10.