FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. arch. Filip Havlík

Činnost: doktorand (komb.)
Místnost: A422
E-mail:

školitel: ing. Jan Růžička, Ph.D. 

téma disertační práce: Materiály a konstrukce na bázi přírodních materiálů - prefabrikované konstrukce z dusané nepálené hlíny.

datum nástupu na doktorské studium: 1.3.2010 


profil:

- vystudoval jsem obor Architektura a stavitelství

- téma doktorského studia - přírodní materiály, teplotní a vlhkostní mikroklima budov

- mimo školu: Architektura, Feng Shui

- profesní prezentace: www.filip-havlik.cz

- Zpracování průkazů energetické náročnosti budov: www.prukazy-energie.cz

- účast na grantech:

SGS11/053/OHK1/2T/11 "Vývoj a experimentální ověření mechanických vlastností prefabrikovaného stěnového panelu s jádrem z dusané nepálené hlíny."

 

SGS10/013/OHK1/1T/11 „Vývoj a experimentální ověření mechanických vlastností prefabrikovaného stěnového panelu s jádrem z dusané nepálené hlíny,“ člen řešitelského týmu.


2010-2012: doktorský grant GA ČR 103/09/H095 „Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel,“ hlavní řešitel prof. Ing. P. Hájek, CSc., člen řešitelského týmu.


Publikační činnost:

Havlík, F., Růžička, J.: Prefabrokované panely z dusané hlíny. Monografie sestavená z příspěvků konference Zdravé domy 2012, Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2012, ISBN: 978-80-214-4490-4, p. 8-13

Havlík, F.: Materiálové vlastnosti nepálené hlíny. Juniorstav 2012: Sborník anotací, Brno: VUT v Brně, 2012, ISBN: 978-80-214-4393-8, p. 342

Havlík, F. - Růžička, J.: Prefabrikovaný stěnový panel z dusané hlíny. [Funkční vzorek]. 2011.

Růžička, J. - Havlík, F.: Spřažený betonový strop s jádrem z dusané hlíny. [Funkční vzorek]. 2011.

Havlík, F.: Material Properties of Unburned Loam. Workshop W3-2011: Proceedings of Workshop. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2011, ISBN 978-80-01-04948-8, p. 34-41

Havlík, F.: Smršťování jílových materiálů. Juniorstav2011: Sborník konference, Brno: VUT v Brně, 2011, ISBN: 978-80-214-4232-0, p. 291

Havlík, F.: Shrinkage Properties of Clay Materials. Workshop W2-2010: Proceedings of Workshop. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04675-3, p. 48-55