FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. et Ing. Richard Hlaváč

Činnost: doktorand (komb.)
Místnost: A-535
Telefon: 7176
E-mail:
Web: www.projekty-hlavac.eu

 


Školitel:

prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Školitel specialista:

Ing. Kamil Staněk, Ph.D

Téma disertační práce:

Vlhkostní chování moderních sloupkových konstrukcí dřevostaveb


Výuka:

V současné době zajišťuji výuku nebo se podílím na výuce následujících předmětů:

- DŘEVOSTAVBY (124DRS)


Odborná činnost:

- dřevostavby a dřevěné konstrukce, navrhování a realizace

- tepelná a vlhkostní problematika dřevostaveb

- energetická náročnost budov, nízkoenergetické a pasivní budovy

- stacionární a nestacionární přenos tepla a vlhkosti stavebními materiály a obalovými konstrukcemi budov

- nesilové účinky zatížení na stavební konstrukce


Granty:

ČVUT - SGS-OHK1-107/12/2T - Širší souvislosti navrhování obvodových stěn na bázi dřeva (řešitel navrhovatel)

ČVUT - SGS-OHK1-110/12/2T - Využití nanotechnologií ve stavebnictví (člen týmu)

ČVUT - SGS-OHK1-176/14/3T - Podrobný popis chování obalových konstrukcí moderních dřevostaveb s ohledem na zvýšení jejich trvanlivosti (člen týmu)

ČVUT - SGS23/150/OHK1/3T/11 - Vlhkostní chování moderních sloupkových konstrukcí dřevostaveb


Publikační činnost:

HLAVÁČ R. Zateplování roubených stěn ze strany interiéru, In: JUNIORSTAV 2012, 14. odborná konference doktorského studia, 26.1.2012, Brno, 2012, ISBN: 978-80-214-4393-8 (vítězný článek v sekci Konstrukce pozemních staveb)

HLAVÁČ R. Perspective for use of nanotextiles for protection of wooden structures, In: Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví NANS 2013, 12.6.2013, Prague

RÁCOVÁ Z., RYPAROVÁ P., HLAVÁČ R., TESÁREK P., NEŽERKA V. Tensile Strength and Stiffness of PVA-based Nanofiber Textiles with Incorporated Copper Ions, In: Conference on Experimental Stress Analysis, 11.6.-13.6.2013, Ústí nad Labem

HLAVÁČ R., RÁCOVÁ Z., RYPAROVÁ P., MUKAŘOVSKÝ J. The use of boards from recycled laminated cartons in the building envelop, In: CESB 2013, 26.-28.6.2013, Prague

RÁCOVÁ Z., HLAVÁČ R., MUKAŘOVSKÝ J., NEŽERKA V., TESÁREK P., RYPAROVÁ P. The use of nanomaterials as a protection of external surfaces of porous building materials, In: CESB 2013, 26.-28.6.2013, Prague

HLAVÁČ, R. Vlhkostní regenerační schopnost obalových konstrukcí moderních dřevostaveb, In: Dřevostavby v praxi 2013, 31.10.-1.11.2013, Skalský Dvůr

HLAVÁČ, R. Typy dřevostaveb, fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, požární bezpečnost dřevostaveb, Vyzvaná přednáška pro studenty z Kazachstánu, Prague Development Centre, 21.11.2013, Praha

HLAVÁČ, R., SOUČEK, J., TICHÁ, P., BENDOVÁ, T. Propustnost povrchových úprav dřevěných konstrukcí pro vodní páry, In: Seminář Dřevostavby 2014, 16.-17.4.2014, Volyně

HLAVÁČ, R., SOUČEK, J., TICHÁ P. Povrchové úpravy dřevěných konstrukcí nanotextiliemi s ohledem na propustnost dřeva pro vodní páry, časopis Dřevo&stavby PROFI speciál 2014, str. 44-46

HLAVÁČ, R. Správný návrh a provádění větraných mezer u obvodových stěn a pultových střech moderních dřevostaveb, In: Dřevostavby v praxi 2014, 6.-7.11.2014, Skalský Dvůr

HLAVÁČ, R., SOUČEK, J., TICHÁ, P., BENDOVÁ, T. Propustnost pro vodní páru u povrchových úprav dřeva na bázi nanotechnologií, In: www.tzb-info.cz, publikováno dne: 15.12.2014

HLAVÁČ, R. Zakládání dřevostaveb na větraných mezerách, In: Dřevostavby v praxi 2015, 5.-6.11.2015, Skalský Dvůr

BERAN, K., HLAVÁČ, R. Faktor difúzního odporu smrkového dřeva v závislosti na způsobu vysoušení, In: www.tzb-info.cz, publikováno dne: 27.6.2016

ŠLIK, J., HLAVÁČ, R.  Faktor difuzního odporu smrkového dřeva v závislosti na objemové hmotnosti, In: www.tzb-info.cz, publikováno dne 25.7.2016


Vzdělání a kvalifikace:

- Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17, Praha 1, obor Pozemní stavitelství, maturitní zkouška (2004)

- člen Společnosti pro techniku prostředí STP ČR (2008)

- ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor Konstrukce pozemních staveb, titul Bc. (2009)

- ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor Budovy a prostředí, titul Ing. (2011)

- ČKAIT, autorizovaná osoba pro obor Pozemní stavby, číslo *0012140* (2012)

- ČKAIT, autorizovaná osoba pro obor Technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika, číslo *0012140* (2013)

- člen Českého svazu stavebních inženýrů ČSSI (2013)

- ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu, titul Ing. (2014)


Odborná praxe:

- 2004 - PLÁN PLUS s.r.o., pomocné projektové práce, rekonstrukce základních a mateřských škol

- 2004 až doposud - PANELREKO s.r.o., dříve společník a jednatel společnosti, nyní hlavní stavbyvedoucí a technik - modernizace bytů, regenerace a rekonstrukce panelových domů, energetická náročnost budov

- 2006 až doposud - živnostenské oprávnění - projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, dřevostavby, stavební fyzika, nízkoenergetické, pasivní a nulové domy, energetická náročnost budov

- 2009 až doposud - Stagira Development s.r.o., projektová činnost ve výstavbě, projektový management, dřevostavby, stavební fyzika, nízkoenergetické, pasivní a nulové domy, energetická náročnost budov

- 2022 až doposud - Timber, masonry & structures s.r.o., hlavní stavbyvedoucí, koordinátor realizací staveb, dřevostavby, nízkoenergetické, pasivní a nulové domy, rekonstrukce budov s ohledem na jejich energetickou náročnost