FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Martin Volf, Ph.D.

INB1/INBB - Integrované navrhování budov

Harmonogram cvičení

  • Cvičení 1 (1. a 2. týden): Co je udržitelnost?
  • Cvičení 2 (3. a 4. týden): Rešerše opatření ke zlepšení kvality budov
  • Cvičení 3 (5. a 6. týden): Návrh opatření ke zlepšení konkrétní budovy ve vybraných oblastech
  • Cvičení 4 (7 a 8 týden): Konzultace formou prezentace
  • Cvičení 5 (9 a 10 týden): Uhlíková stopa konstrukce
  • Cvičení 6 (11 a 12 týden): Konzultace. Odevzdávání .

Pro zpracování úlohy je možné použít nástroj SBToolCZ, který je dostupný na http://www.sbtool.cz/online 

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na cvičeních a konzultacích:

1.Co je to udržitelnost
2.Prezentace
3.SBToolCZ

Průběžné zpracování úloh na cvičení podle zadání

1.Rešerše

Zadání:
K zadaným tématům zpracujte rešerši technických opatření aplikovatelná na jakoukoli budovu
Využijte dostupné zdroje, internet: technické listy výrobců, ukázkové projekty, články, odbornou literaturu atp.
Hledejte i obrázky, schémata
Zaznamenávejte si zdroje, nezapomeňte správně citovat a uvádět reference

Minimální rozsah: ke každému tématu minimálně 3 opatření, ke každému opatření minimálně 3 příklady


2.Návrh opatření konkrétní budovy

Zadání:

Pro modelovou budovu prověřte možnost aplikace vybraných technických opatření ve variantách. Stanovte benefity i rizika aplikace na základě rešerše. Zpracujte formou prezentace popisující a. původní stav objektu, b. zvažované varianty, c. vybranou optimální variantu.

3.Prezentace 
4.Uhlíková stopa

Zadání:

S využitím šablony spočítejte uhlíkovou stopu (GWP100a) a svázanou primární energii z neobnovitelných zdrojů (PEInre) pro jednu skladbu vašeho modelového domu. Využijte envimat.cz, EPD (databáze CENIA a Environdec) a databázi SBToolCZ (viz níže).
5.Odevzdávání
 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.