FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Mgr. Pavla Ryparová, PhD.

2016

Pátý ročník studentské vědecké konference NaNS 2016 se bude konat 15. 6. 2016 v prostorách FSv ČVUT v Praze.

Témata konference:

  • Využití nanomateriálů a nantechnologií ve stavebnictví

  • Závislost mezi vlastnostmi v nano, mikro a makro měřítku

  • Specifické vlastnosti tenkých vrstev a nanovláknitých textilií

  • Nanovláknité struktury a jejich vlastnosti

  • Využití nanomateriálů v ochraně stavebních prvků

  • Nové aplikace nantechnologií využitelné v praxi

  • Biodegradace stavebních materiálů

  • Nanomateriály a nantechnologie v ostatních oblastech

  • Nové a netradiční materiály ve stavebnictví

 

Příspěvky v českém jazyce budou publikovány formou Sborníku z konference na CD s přiděleným ISBN (v v rozsahu 4 až 8 stran). Vybrané originální příspěvky v anglickém jazyce (v rozsahu 6 stran) budou zaslány do recenzovaného zahraničního odborného časopisu a bude snahou zařadit tento sborník do databáze Wos nebo Scopus. Autorem příspěvku musí být student. Oficiální jazyk konference je angličtina a čeština s tím, že angličtina je preferována. Vložné není požadováno

 

Důležité termíny:

Přihlášení na konferenci a zaslání abstraktu do 15. 4. 2016 prostřednictví webové stránky

Zaslání plných textů v českém jazyce do 30. 5.

Zaslání plných textů v anglickém jazyce, které budou zaslány do časopisu, který je indexovaný v databázi SCOPUSU do 15. 9. 2016

Více informací na webové stránce konference: http://vmproceedings.com/conferences/2016-nans-cz.htm 

Kontaktní osoba: Pavla Ryparová, pavla.ryparova@fsv.cvut.cz

 

Za organizační výbor Pavla Ryparová

Soubory ke stažení

Pozvánka na Konferenci NaNS 2016(4.8MB)pdf